Nisi sama

Ovo je podsjetnik kojeg trebam svakodnevno. Unatoč našim lošim postupcima, našim manama, našem grijehu…. Bog nas voli. S obzirom da sam jedna od autorica Ti si voljena, vjerojatno mislite da sam sigurna u Božju ljubav prema meni… ali, drage prijateljice, ja se borim u ovom području baš kao i vi. Svaki dan su mi potrebni…

Ti si voljena – materijali su sad dostupni!!

Željela bih da svi možete čuti uzbuđenje „iza scene“ dok naši prevoditelji neumorno rade na prijevodu knjige „Ti si voljena“ za naše nadolazeće ljetno proučavanje! Radili su satima, riječ po riječ, kako bi naša knjiga i ostali materijali bili spremni za dijeljenje sa svijetom! „Budući da bez obzira na jezik… SVI moramo znati da smo…

Zato što On živi – ne bojim se što će biti sutra

Srž cijelog kršćanstva počiva na samo jednoj činjenici… Na uskrsnuću Isusa. 1. Korinćanima 15,13-17 kaže: Ako nema uskrsnuća mrtvih, ni Krist nije uskrsnuo. Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera vaša. Zatekli bismo se i kao lažni svjedoci Božji što posvjedočismo protiv Boga: da je uskrisio Krista, kojega nije…