Što vjerujemo

1. Vjerujemo da je Biblija Bogom nadahnuta, istinita i nepogrešiva Riječ, i jedina pisana objava koja upravlja vjerom i praksom za sve kršćane, te sama može svezati savjest. Vjerujemo da je Bog zaštitio svoju Riječ i da je Njegovom moći sačuvana od toga da bude izgubljena, uništena ili mijenjana. (2. Timoteju 3,16; Psalam 119,89; 1. Petrova 1,23; 25).

2. Vjerujemo u jednoga Boga, Stvoritelja svega, savršenog u ljubavi i svetosti, koji postoji kao tri Osobe: Otac, Sin i Duh Sveti. (Matej 28,19; 2. Korinćanima 13,14; 1. Petrova 1,2).

3. Vjerujemo da je Isus Krist potpuno Bog, koji je došao kao čovjek kroz čudo rođenja putem Djevice, da je živio bezgrešan život, i da je umro za naše grijehe. Krist je jedini posrednik kroz čije djelo smo otkupljeni. Vjerujemo da je uskrsnuo treći dan i sada sjedi zdesna Bogu kao naš Zagovornik. (Matej 1,18-25; Ivan 1,1; 14; 3,16; 1. Korinćanima 15,3-7; 1. Timoteju 2,5; Hebrejima 1,3; 1. Ivanova 2,1).

4. Vjerujemo da je Duh Sveti Bog. Njegova služba je proslaviti Gospodina Isusa Krista i pokazati svijetu što je grijeh, pravednost i osuda. Vjerujemo da dovodi do nanovo rođenja, stanuje u nama, krsti, pečati, pomazuje i daruje sve koji su obnovljeni duhovnim darovima. Također, Duh Sveti svakodnevno vodi vjernike da predaju svoj život Njemu time što ih vodi, poučava, posvećuje i ispunjava. (Ivan 15,26; 16,8; 3,3-6; 14,16-17; 14,26).

5. Vjerujemo da su svi ljudi stvoreni na sliku Božju. Istovremeno, zbog Adamovog grijeha, svi ljudi su grešni po naravi i izboru. Bez oprosta kroz Isusa Krista, svi su izgubljeni i odvojeni od Boga. (Postanak 1,27; 3,1-6; Rimljanima 3,23; Efežanima 2,1-3).

6. Vjerujemo da spasenje počiva isključivo na djelu Božje milosti za nas i u nama. Opravdani smo jedino milošću po vjeri. Kristova smrt je jedina plaća za smrt koju Bog prihvaća. Osim toga, pravednost Krista nam je prenijeta kroz vjeru i to je jedina zasluga, odnosno pravednost koju će Bog prihvatiti. (Rimljanima 3,23-26; 4,1-3; Efežanima 2,8-9). Svi koji iskreno vjeruju u Krista nanovo su rođeni i postali su djeca Božja (Ivan 1,12-13). Sve istinske vjernike, jednom spašene, Bog čuva svojom snagom, a ne našom vlastitom, te su na taj način sigurni u Kristu zauvijek. (Ivan 6,37-40; 10,27-30; Rimljanima 8,1; 38-39).

7. Vjerujemo da se Crkva sastoji od svih koji vjeruju u Isusa Krista kao Spasitelja. Lokalna crkva postoji kako bi veličala Krista, ohrabrivala vjernike i evangelizirala svijet. Vjerujemo da je svaka lokalna crkva slobodna voditi svoj vlastiti rad pod vodstvom Krista, te treba nastojati podržati cjelinu svih crkvi i službi koje štuju Krista. (Kološanima 1,28; Efežanima 4,3-6).

03/01/2015

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: