Čuvaj se lažnih učitelja

Zanimljivo je da dok govorimo o ranoj crkvi, često je držimo kao primjer crkve kakva bi trebala biti.

U stvari, rana crkva je imala probleme slične onima s kojima se i mi danas suočavamo.

To vidimo kroz cijelu knjigu 2. Korinćanima. Pavao se bori s grupom koja se naziva “super apostoli”. (2. Korinćanima 11,5)

Oni su poznati kao ‘judaizeri’; slična grupa se uvukla i u crkvu u Galaciji. (Galaćanima 1,6-8)

Jer ljubomoran sam na vas Božjom ljubomorom: ta zaručih vas s jednim mužem, da vas kao čistu djevicu privedem Kristu. No bojim se da se — kao što zmija zavede Evu svojim lukavstvom — tako ne pokvare misli vaše i odvrate od prostodušnosti koja je u Kristu. Jer ako onaj koji dolazi propovijeda drugog Isusa, kojega mi nismo propovijedali; ili ako primate drugog duha, kojega niste primili; ili drugo evanđelje, koje niste prihvatili — dobro ste podnosili. 2. Korinćanima 11,2-4

Crkva u Korintu tolerirala je lažne učitelje.

Pavla je brinulo kada opet dođe u posjet, hoće li ih zateći da toleriraju grijeh koji se burno širi u crkvi.

Bojim se naime da vas, kad dođem, možda neću naći kakve bih htio i da ćete vi mene naći kakva ne biste htjeli; da ne bude kakvih svađa, zavisti, srdžbi, spletkarenja, ogovaranja, došaptavanja, oholosti, buna; da me opet, kad dođem, ne bi kod vas ponizio Bog moj pa se rastužim zbog mnogih koji su prije sagriješili, a nisu se pokajali za nečistoću i bludnost i razvratnost koju počiniše. 2. Korinćanima 12,20-21

To je djelo Judaizera, grupe koja se pojavila u crkvi i sumnjala u učenje apostola i njihov autoritet; često učeći da milost nije dovoljna za spasenje, a istovremeno podupirući pobunu i odbijajući okrenuti se od svog grešnog ponašanja.

Čuvaj se lažnih učitelja

Crkva je pritisnuta učenjem lažnih učitelja koji propovjedaju toleranciju i modernu socijalnu pravednost.

Zadnjih nekoliko desetljeća ovo učenje polako preuzima propovjedaonice i više ne šapće tiho svoju doktrinu, već je viče s propovjedaonica.

Sada smo postali generacija kršćana koja vjeruje ako ne toleriraš LGBTQ+ zajednicu i glasno ne podupireš socijalnu pravednost, onda si samo kršćanin po nazivu.

Ne, takvi su gori od samo nazvanih kršćana (XINO), takvi su puni predrasuda, netrpeljivi, privilegirani, evanđeoski fundamentalisti.

Htjeli bi da vjerujemo da je naša vjera dokazana i vrijedna kada prihvatimo alternativne načine života ili ih barem toleriramo i glasno podržavamo modernu socijalnu pravednost.

O bezumna crkvo, tko te opčinio?

Želim ponoviti Pavlove riječi upućene crkvi u Galaciji: “O bezumni Galaćani! Tko li vas opčini te se ne pokoravate istini?” Galaćanima 3,1

Stupanj naše posvećenosti Kristu, naše opravdanosti i stupanj naše posvećenosti nisu potvrđeni našim stupnjem tolerancije ili našom usklađenošću sa socijalnom pravednošću.

Naša opravdanost i posvećenost nalaze se samo u krvi Kristovoj.

Tada se naš kršćanski život odvija u svakodnevnoj milosti temeljenoj na Božjoj Riječi.

Ako želimo opravdati svoju vjeru u Krista političkom ispravnošću, tolerancijom i socijalnom pravednošću, samo da bi ljudi oko nas vidjeli da nismo privilegirani fundamentalisti kao što oni misle, onda smo došli pod novu vrstu zakona koja prednjači Božjoj Riječi.

Ovaj zakon traži da se Božja Riječ pokloni toj poruci.

Ovaj zakon traži da svoju teologiju prilagodimo nastaloj situaciji.

Kako možemo prepoznati lažnog učitelja

Samo je jedan način kako možemo uvijek reći za nekog je li lažni učitelj jer je istina samo jedna.

Moramo znati pravo evanđelje, moramo znati Bibliju.

Provodi li ovaj učitelj više vremena pričajući nam osobne anegdote nego propovijedajući Bibliju? Čuvaj se.

Provodi li ta osoba više vremena potičući emocije? Čuvaj se.

Pokušava li ta osoba tumačiti Pismo kroz naočale kulture, pojašnjavajući standardne doktrine crkve, govoreći da taj dio Biblije ne vrijedi danas? Čuvaj se.

“Dovijeka, Gospode, riječ tvoja stoji na nebesima.” Psalam 119,89

“Ne pomišljajte da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Jer, zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ni jedna jota i ni jedan potezić iz Zakona neće proći dok se sve ne zbude.” Matej 5,17-18

Istinski učitelj odbija da lakomost i osobne anegdote odvuku slušatelje od ljepote Pisma.

On zna da je Duh Sveti dovoljan da privuče srca na pokajanje i ne oslanja se na emocionalnost ili stvaranje atmosfere.

Iskreni učitelj Božje Riječi vjeruje svaku Riječ u Bibliji, poučava da je svaka riječ u Bibliji za nas danas i živi svoj život u potpunoj podložnosti autoritetu Pisma.

Draga sestro, kako završavamo ovo naše zajedničko proučavanje 2. Korinćanima nadam se još više voliš Božju Riječ.

Da možemo reći kao David: “Kako ljubim Zakon tvoj! Povazdan mislim o njemu.” Psalam 119,97

Voleći zakon, poznavajući Božju Riječ, meditirajući i promišljajući o njoj dan i noć, podlažući joj svoj život potpuno – to će nas zaštiti od zamke krivih učitelja.

30/09/2020
%d bloggers like this: