Nada za neodlučnu, kolebljivu crkvu

Tako sjajne i očigledne bile su mi paralele dok sam čitala Hošeinu knjigu, pripremajući se za ovo proučavanje. Današnja crkva i Izrael. Zgrade današnje crkve s postavljenim pozornicama, svjetlima, modernim grupama slavljenja, modernom glazbom… riječima koje slave Boga. Ali, samo letimičan pogled natjerao bi čovjeka da se zapita slavimo li mi samo čovjeka i njegovu…