Izabiru li kršćani nasumice koje će dijelove Biblije primjenjivati?

Izabiru li kršćani nasumice koje će dijelove Biblije primjenjivati?

Ovotjedno čitanje Ponovljenog zakona 21–25 nije bilo lako čitati. Dozvolite mi da započnem na sljedeći način – hvala Bogu da starozavjetni zakoni više nisu na snazi! No, ovo je dio za koji nam nekršćani govore da se nalazimo u proturječnostima. Obično kažu da kršćani nasumice biraju kojih će se dijelova Biblije držati, a kojih neće….

End of content

End of content