Izaija

10 Istina o Isusu iz Izaije 53

 

 

 

Izaija 53 jedno je od najočaravajućih poglavlja u Bibliji. To je najpotpunija i najdetaljnija proročka riječ koja nam opisno najavljuje Mesijin dolazak u Starom zavjetu.

Ono što ovo poglavlje čini posebno zanimljivim je datum kada je zapisano: mnogo stoljeća prije Isusove smrti. Ovo proroštvo je tako detaljno i precizno da potvrđuje da je Biblija božanski nadahnuta.

Skoro svaki redak u Izaiji 53 pisci su ponovili u Novom zavjetu, toliko je ovo poglavlje dalekovidno i mudro!

Ovo poglavlje predivno i zapanjujuće svjedočanstvo Krista, istovremeno je i najtužnije poglavlje jer govori o uništavajućim udarcima koje je podnio Spasitelj da bi tvoji i moji grijesi bili oprošteni.

 

Pogledajmo to zajedno…

 

 

 

10 Istina o Isusu iz Izaije 53

 

1. Isus je bio poput mladice

 

 

Jer izrastao je pred njim poput izdanka,

i poput korijena iz zemlje sasušene.

Izaija 53,2

 

 

Isus je bio poput mladice, došao je nemoćno, kao beba. Bio je poput korijena iz suhe zemlje.

Bog je dao život iz suhe zemlje!

 

 

2. Isus nije bio lijep da bi ga netko poželio.

 

 

Ne bijaše u njega stasa ni krasote da bismo se u nj zagledali,

ni ljepote da bismo ga se zaželjeli.

Izaija 53,2

 

 

Isus nije bio atraktivan. To ne znači da je bio ružan već On nije koristio svoju pojavnost da privukao ljude. izgledao je svakodnevno, nije se isticao kao Mesija.

 

 

3. Isus je bio prezren i ljudi su ga odbacili.

 

 

Prezren bješe i odbačen od ljudi,

Izaija 53,3

 

 

Prorok Izaija mogao je predvidjeti da će Mesija koji će doći biti odbačen od ljudi.

Moramo se sjetiti da Bog ponekad prihvaća ljude koje je čovjek odbacio.

Bog ne gleda na našu pojavnost već On gleda u naše srce.

 

 

 

4. Isus je bio čovjek patnje, tuge i žalosti.

 

 

Čovjek mukā i znanac boli

Izaija 53,3

Isus nije samo nosio tvoje i moje grijehe. On je nosio tvoje i moje muke i boli.

Spurgeon (engleski propovjednil) to najbolje pojašnjava…

 

‘Isus nije samo bio  čovjek muke, već ‘muka’. Svaka patnja tijela i duše Njemu je bila poznata; muka čovjeka koji se stalno bori s poslušnošću; muka čovjeka koji mirno sjedi i pasivno podnosi. Muka oholog kojeg je poznavao jer On je bio Kralj Izraela; muka siromašnog kojeg je poznavao jer On sam ‘nije imao gdje glavu staviti’. Muka relativna, muka osobna; muka mentalna, muka duhovna; muka svake vrste i svakog stupnja navaljivala je na Njega. Bol je ispraznila svoj tobolac nad Njim, čineći Njegovo srce metom svake moguće nevolje.’

 

 

5. On je bio ranjen i satrt zbog tvojih i mojih prijestupa i bezakonja.

 

 

 

A on bijaše proboden zbog naših prijestupa,

satrt zbog naših bezakonja;

na njemu bijaše kazna — radi našega mira,

i njegovim ranama mi smo iscijeljeni.

Izaija 53,5

 

 

Isus je bio proboden, satrt, bičevan i ranjen – zašto?

Za mene i tebe.

 

 

 

 

6. Bio je pritisnut i napadnut, a ipak nije otvorio svojih usta. Šutio je.

 

 

 

On bijaše mučen i zlostavljan,

ali ne otvori usta svojih;

kao jaganjac na klanje bȋ odveden,

i kao ovca nijema pred onima što je strižu —

tako ne otvori usta svojih.

Izaija 53,7

U Marku 15,1-5 piše kada je Isus došao pred Pilata – šutio je:

I odmah ujutro velesvećenici održaše vijećanje sa starješinama i knjižnicima i cijelim Vijećem.

Svezavši Isusa, odvedoše ga i predadoše Pilatu.

I upita ga Pilat: »Jesi li ti kralj židovski?«

A on mu, odgovorivši, reče: »Ti kažeš.«

I optuživahu ga velesvećenici za mnoge stvari, no on ništa ne odgovori.

A Pilat ga ponovno upita govoreći:

»Ništa ne odgovaraš? Gledaj koliko svjedoče protiv tebe!«

No Isus više ništa ne odgovori, tako da se Pilat čudio.

 

 

 

7. Bio je odstranjen iz zemlje živih.

 

 

Prisilom i sudom bȋ odveden,

a tko je u njegovu naraštaju mario

što je odstranjen iz zemlje živih

zbog prijestupa puka mojega zbog kojeg je bio udaren?

Izaija 53,8

 

 

 

Ovo je prvi put u odlomku gdje vidimo da će Isus umrijeti.

Sve do sada vidimo samo Njegovu patnju.

Ali, sada vidimo da će biti odstranjen iz zemlje živih.

I zašto bi umro?

Za tebe i mene.

 

 

 

8. Njegov grob je bio sa zlikovcima, a ipak On nije učinio nikakvog nasilja.

 

 

 

 

I odrediše mu grob sa zlotvorima,

ali je u smrti svojoj bio s bogatašima;

jer nikakva on ne učini nasilja

niti se nađe prijevare na ustima njegovim.

Izaija 53,9

 

 

 

Ovaj stih je tako važan!

Pokazuje nam da Isus nije nikad zgriješio, ali ipak je sahranjen sa zlotvorima.

 

 

 

9. Bila je Božja volja da satre Isusa.

 

 

Ali se Gospodu prohtje da ga satre pritisnuvši ga bolom.

Učiniš li život njegov naknadnicom,

vidjet će potomstvo; produljit će dane svoje,

i što je Gospodu ugodno, uspijevat će rukom njegovom. 

Izaija 53,10

 

 

 

Isus nije bio žrtva. Ovo je bio dio Božjeg plana, prorokovano stotinama godina unaprijed.

I Isus je bio satrt – zašto?

Za tebe i mene!

On je bio žrtva naknadnica za tvoj i moj grijeh.

 

 

 

10. Njegovom pravednošću, ti i ja smo učinjene pravednima.

 

 

Gledat će tegobu duše svoje, i nasitit će se.

Svojom spoznajom sluga moj pravedni

opravdat će mnoge,

jer sȃm će nositi bezakonja njihova.

Izaija 53,11

 

 

Božji gnjev zbog grijeha potpuno je zadovoljen Isusovom smrću.

Za svakog koji vjeruje, On je nosio njegov i njen grijeh na križu.

Sada se svak tko vjeruje može računati kao pravedan zbog Isusove patnje, smrti i uskrsnuća!

Pobjeda!!!

Vidiš li to? Isus je porazio Sotonu i grijeh kada je umro na križu.

 

Draga moja, ako ikada posumnjaš u Isusovu ljubav, samo PROČITAJ i MEDITIRAJ i PROMIŠLJAJ i UPAMTI poglavlje Izaije 53. Neka natopi tvoje srce svom ljubavlju kojom Isus voli tebe.

 

TAKO si voljena!

 

Nastavi hodati s Kraljem,

Courtney

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.