Galaćanima

2 Načina kako kršćani postaju robovi

Kršćanin koji promatra, ali i  živi s Gospodinom preko 30 godina, kao što sam ja, i proučava nedavnu kršćansku prošlost, vidi zanimljiv uzorak ponašanja među evanđeoskim vjernicima.

Rani pentakostalci su naginjali ekstremnom legalizmu.

U stvari, sjećam se dok sam bila tinejdžer i kada je moj tata preuzeo crkvu, čistili smo ured tajnika i pronašli stare brošure za dobrodošlicu posjetiteljima. U toj brošuri su bili podaci o crkvi i denominaciji kojoj je pripadala, i sadržavala je iscrpan popis svega onog što nisu radili, kao npr. žene nisu nosile hlače, ni nakit, šišale kosu, nisu išli u kino i slično.

Sredinom 80-tih godina sve se počelo okretati u drugom smjeru. Kako se naglo počela razvijati karizmatska obnova, pojavio se vapaj za slobodom.

Ovaj vapaj bio je ispravan.

Bilo je onih koji su krivo razumjeli biblijsku poruku slobode i ta je sloboda dovela do pretjerivanja i izgovora za svjetovno ponašanje…

i posljedice te neuravnoteženosti žanjemo danas.

Djeca karizmatskih boraca za slobodu, i neki od tih boraca, koji su se napuhali zbog previše svjetovne slobode, zaronili su u još veću neravnotežu u drugom smjeru, nalazeći da im disciplina pravoslavlja i katolicizma više odgovara.

Problem je u tome da su otišli u još veći legalizam i u vjeru koja se temelji na djelima što ni rani pentakostalci nisu propovjedali!

Ovim se vrstama ropstva Pavao obraća u Galaćanima, u 5. poglavlju.

2 Načina kako kršćani postaju robovi

1. Ropstvo legalizmu

U Galaćanima od 1. do 4. poglavlja, Pavao je već postavio temelj za ropstvo legalizmu, objašnjavajući kako propovijedanje, da nas Zakon opravdava i čini Bogu ugodnima, vodi u propast.

U 5. poglavlju nastavlja i kaže da ih ova doktrina “udaljava od Krista”, da su “otpali od milosti” (Galaćanima 5,4) i koristi Isusove riječi “malo kvasca ukvasa svo tijesto”.

U Mateju 16 i Marku 8, nakon što je Isus s učenicima nahranio 5000 s 5 kruhova i 2 ribe, Isus upozorava učenike da se čuvaju farizejskog kvasca. Pavao koristi ovaj isti primjer u 1. Korinćanima, u 5. poglavlju kada govori o tome kako se ponašati kada se u crkvi pojavi nemoralnost.

Ovaj “kvasac” predstavlja oba oblika ropstva.

Jedan je farizejski kvasac koji je legalizam. Čak i najmanji oblik legalizma u crkvi zahvatit će cijelu crkvu.

Vidimo u Galaćanima 5,15 i 26 da legalizam ne stavlja ljude samo u položaj da moraju 100% ispunjavati zakon, 100% svog vremena (Galaćanima 5,3: A svjedočim ponovno svakom čovjeku koji se obrezuje: dužan je izvršiti sav Zakon.), već da duh kriticizma i osude koji se podiže iz legalizma uzrokuje u crkvi da “jedan drugoga grizu i uništavaju”, postajući “umišljeni, izazivajući jedni druge, zavideći jedni drugima”.

Možeš reći da kvasac legalizma vodi u drugi oblik ropstva koji vidimo u Galaćanima, u 5. poglavlju.

 2. Ropstvo tijelu

Galacijska crkva pala je pod čaroliju lažnih učitelja koji su ih zarobili Zakonom kao sredstvom opravdanja, upali su u zamku u koju upadnu svi kršćani kada postanu legalisti.

Kršćani legalisti imaju duh osuđivanja.

Zbog svoje doktrine moraju biti takvi! Njihova prihvaćenost u Isusu Kristu je temeljena na dobroj izvedbi, zato kritiziraju izvedbu svoje braće i sestara.

Oni uništavaju jedan drugoga osuđivanjem i tračanjem, koje dolazi iz duha uobraženosti. Sastaju se da bi provocirali jedni druge pesimističnim propovjedima i riječima osude, a zavist u njima rste prema onima koji bolje rade od njih.

Tako otrovno okruženje… savršeno je mjesto za djela tijela koja preuzimaju srca i udaljavaju ih još više od Krista!

Pavao dalje nastavlja navodeći popis djela tijela, od seksualnih grijeha i grijeha poganstva sve do grijeha proisteklog iz karaktera i pijanstva.

Zanimljivo mi je kako je ovo nazvao “djelima tijela”.

Djela – ono što radimo svojom voljom, i Pavao koristi imenicu u množini.

Usporedi to s duhom ispunjenim kršćaninom.

Kvasac koji daju djela tijela jako je moćan. Kada netko počne “ispadati iz milosti” i zabavljati grijeh u svom srcu, odbacuje kontrolu da može reći koliko duboko u grijeh može ići.

Već su u zabludi po pitanju svog opravdanja. Ovo ih vodi samo u još veću zabludu dok padaju sve dalje i dalje od milosti, u sve veća djela tijela.

Prava sloboda

Pavlov drugi popis u Galaćanima 5,22-23 zove se “plod Duha”.

U suprotnosti s “djelima tijela” plod je nešto što ne može nastati našom vlastitom voljom. Plod u životu vjernika može proizvesti samo Duh Sveti.

Još nešto, to je jednina: plod.

Ljubav je plod.

Iz ljubavi teku ostalih 8 elemenata, djelo Duha Svetog: radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost.

Sloboda hoda u Duhu prvo započinje spasenjem.

Ako nisi spašen, ne možeš hodati u Duhu. Možeš naučiti određeno ponašanje koje oponaša plod Duha; netko može voljeti, biti sretan, izgledati mirno, strpljivo, blago, dobro, vjerno i krotko, ali izvor iz kojeg takvo ponašanje dolazi nije od Duha Svetog. Takav plod nije stvaran i ne može trajati.

Jednom kada smo spašeni i ispunjeni Duhom Svetim, moramo naučiti odbaciti kušnju da zaradimo Božju naklonost svojim dobrim ponašanjem i počivati u Njegovoj savršenoj Agape ljubavi.

Kada smo ispunjeni Agape ljubavlju, Božjom vrstom ljubavi, ovih 8 elemenata ploda Duha rasti će i izlijevati se kroz naš život, dodirujući i utječući na sve oko nas.

Kada počnemo hodati u ljubavi, prirodno ćemo biti poslušni Božjem zakonu, ne da bi ga vršili, već da bi ga ispunjavali jer volimo Isusa Krista i želeći proslaviti Njega.

Isus je rekao: “Ako me ljubite, zapovijedi moje održite.”  Ivan 14,15

Samo kada hodamo u istinskoj slobodi, bez pritiska da se predstavljamo kao kršćani, prava ljubav će rasti u našim životima. Kada je Agape ljubav prisutna mi ćemo početi rasti u radosti, miru,  strpljivosti, blagosti, dobroti, vjernosti, krotkosti, uzdržljivosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.