psalmi

3 Osobine čestite osobe

Malo je osobina koje se cijene više od čestitosti (integriteta).

Postati čestita osoba zahtijeva snagu karaktera koja se izgrađuje vremenom i odvažnim duhom.

Znati kada netko dade svoju riječ da će to ispuniti po svaku cijenu.

Znati kada netko ponudi pomoć, da će to učiniti najbolje i najkvalitetnije moguće.

Znati da možeš otvoriti svoje srce i da će sve biti sačuvano u povjerenju.

Čestita osoba se ne rađa.

Iako, može biti onih koji su rođeni s osjećajem za pravdu i red, čestitost je vrlina koja se mora izgraditi.

Ovaj tjedan Dobro Jutro Djevojke su započele proučavanje i da dovedemo do kraja naše proučavanje u knjizi Psalama.

Već smo proučavale Psalme od 1 do 50, i od 51 do 100.

Ovaj tjedan u našem proučavanju, odmah od početka, vidimo 3 predivne osobne kvalitete koje bi svako Božje dijete trebalo izgrađivati u svom životu.

1. Čestita osoba ponaša se mudro i iskreno

“Bit ću mudar na putu savršenu… Hodit ću u domu svojemu u čestitosti srca svoga.” Psalam 101,2

Mudrost i iskrenost su kvalitete izgrađene u osobi koja, poput Davida, voli Božju Riječ iznad svega.

Neki prijevodi koriste riječ “savršen”, to ne znači savršenost kao što čovjek misli o perfekcionizmu.

Ova riječ, na ovom mjestu, označava potpuno ili iskreno u smislu da je naša ljudska nesavršenost učinjena potpuno savršenom po milosti Božjoj i Isusovoj krvi.

Strah Gospodnji početak je mudrosti i mi pokazujemo strah Gospodnji kada duboko i iskreno poštujemo Isusovu krv koja nas je učinila potpunima u Njemu.

Ovakva vrsta straha i poštovanja čini nas odgovornima pred Božjom Rječju koja nam zapovijeda da hodamo ispravnog srca.

Ovaj nam stih daje izazov da živimo tako 24 sata na dan (24/7).

David je rekao da će tako on “hodati u svojoj kući”, misleći pri tom da kako se ponaša pred ljudima, jednako će se ponašati kad je sam i nitko ga ne gleda.

Radi se o tome da iako nitko ne gleda, Bog vidi!

I Bog kaže!

Čestita osoba je osoba koja je mudra i iskrena cijelo vrijeme, čak i kad su vrata zatvorena.

2. Čestita osoba čuva svoje oči

“Neću pred oči svoje stavljat’ ništa opako; mrzim djela onih koji otpadoše, ona ne prianjaju uza me.” Psalam 101,3

Ovdje treba napomenuti da “opako” ne znači samo zlo.

Iako, ovo je nešto što u današnje vrijeme treba često ponavljati.

Postojao je, skoro jedinstveni, stav među kršćanima da neke filmove i TV programe neće gledati.

Postojala je određena glazba koju neće slušati.

Za mnoge to nije bilo temeljeno na legalizmu, već dubokom poštovanju za Božju Riječ i da toleriranje prikazanog grijeha utječe na osobni duh i na kraju će usmjeriti svjetonazor i ponašanje onoga koji prati takve stvari.

U današnjem načinu života ljuav prema zabavi vodi nas do spuštanja naših standarda i to se ne vidi samo u toleranciji nemoralnosti i grijeha u crkvi, već prihvaćanju onoga što Gospod mrzi.

Ipak, riječ “opak” u ovom stihu znači i bezvrijedno ili beskorisno.

I u današnjem načinu života ovo je pun pogodak jer volimo naš Netflix i vikende kada se možemo opustiti, isključiti i ne raditi ništa.

Čitajući taj stih sjetila sam se što je Pavao pisao:

 “Dobro dakle pazite kako živite — ne kao ludi, nego kao mudri, iskupljujući vrijeme jer su dani zli. Zbog toga ne budite bezumni, nego razabirite što je volja Gospodnja.” Efežanima 5,15-17

Čak i naše vrijeme odmora treba biti korisno za naš duh.

Kada dozvolimo zlu ili bezvrijednu zabavu u svom životu, dozvolimo našem duhu da otupi.

Može li to biti razlog da ne čujemo glas Duha Svetog kao što bi ga trebali čuti?

Zato jer smo dopustili zloj i bezvrijednoj zabavi da otupi naša osjetila?

3. Čestita osoba cijeni iskrenost

“Moje su oči nad vjernima na zemlji, da bi sa mnom boravili. Tko hodi putem savršenim, taj će mi služiti.” Psalam 101,6

Postoje li danas stvarno iskreni ljudi na svijetu?

Oni koji će reći istinu čak i kad moraju platiti veliku cijenu zbog toga.

Oni koji odbijaju govoriti “bijele/male laži” ili neće ničim prikriti, čak i onda kada znaju da ih neće uloviti?

Da, vjerujem da stvarno postoje tako iskreni ljudi danas u svijetu, čiji stisak ruke vrijedi kao njihova riječ i njihova riječ je čvrsta poput željeza.

Znam to jer znam da postoje ljudi, muškarci i žene, koji imaju strah Gospodjni i ispunjavaju Njegove zapovjedi.

Zato je Isus rekao: Nego riječ vaša neka bude: ‘Da, da’, ‘Ne, ne’. A što je više od toga, od Zloga je.” Matej 5,37

Drugim riječima, živi tako da tvoje “da” i “ne” bude ono čemu se vjeruje; tako da se ne trebaš zaklinjati na ovo ili ono da bi te netko shvatio ozbiljno.

David završava ovaj Psalam ovim otrežnjavajućim riječima:

 Tko potajno kleveće bližnjega svojega, takva ću istrijebiti. Onoga očiju oholih i srca uznosita, takva neću podnositi… Neće boraviti u domu mojemu tko prijevare kuje; tko govori laži, neće opstati pred očima mojim. Psalam 101,5 i 7

Koliko smo ozbiljni u dozvoljavanju da nas ovakvi grijesi okružuju?

  • Ogovaranje ili klevetanje
  • Ponos
  • Oholost
  • Prevara
  • Laganje

Možda se sami ne uključujemo u ovakve grijehe, ali odbijamo se odvojiti od prijatelja kada ogovaraju.

Čestita osoba neće dozvoliti da netko u njenoj prisutnosti ogovara ili kleveće.

Prozivamo li one ljude za koje znamo da lažu?

Ili se bojimo izgubiti prijateljicu zbog toga; pa pogledamo u drugom smjeru?

Čestita osoba cijeni iskrenost i strah Gospodnji više od gubitka prijatelja… ili posla… ili ugleda.

Čestita osoba možda neće biti popularna među mnogima, ali je jako cijenjena među onima koji vide njenu vrijednost.

A Onaj koji najbolje vidi njenu vrijednost je Svemogući Bog.

To mišljenje je ono koje je najvažnije!

“Tko će uzaći na goru Gospodnju? I tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto, komu se duša ne zanosi ispraznošću i ne kune se lažno. On će primiti blagoslov od Gospoda i pravednost od Boga spasenja svojega.” Psalam 24,3-5

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: