Ivan

4 razloga zašto trebaš Duha Svetoga

Imaš li problema živjeti kršćanski život, onako kako misliš da bi trebao?

Ideš li uvečer spavati i ležiš u krevetu razočaran i bespomoćan jer nisi uspio taj dan učiniti onako kako bi kršćanin to trebao?

Možda si emocionalno i duhovno iscrpljen samo zato jer se jako trudiš biti i raditi kako Biblija kaže da bi trebao.

Ako te ovo opisuje, onda si na pravom mjestu, jer danas ćemo dobiti slobodu u svemu tome!

U svojim posljednjim danima na zemlji, Isus je pokušao pojasniti svojim učenicima da On odlazi.

Ali, oni to nisu razumjeli.

Zbog nekog razloga, iako su priznali da je Isus Sin Božji, svojim umom nisu mogli razumjeti činjenicu da On nije od ovoga svijeta i da se mora vratiti Ocu.

Kao da su došli do pola rješenja cijele jednadžbe i onda su samo stali.

Vidimo ovu zbunjenost u slijedećim stihovima:

Ivan 13, 36-37

Šimun Petar ga je upitao: “Gospodine, kamo ideš?” Isus mu je odgovorio: “Kamo ja idem, sada me ne možeš slijediti, ali ćeš me kasnije slijediti.” Petar ga je upitao: “Gospodine, zašto te sada ne mogu slijediti? Život ću svoj položiti za tebe!”

Ivan 14, 5-10

Toma mu je rekao: “Gospodine, ne znamo kamo ideš. I kako možemo znati put?” Isus mu je odgovrio: “Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni. Ako ste mene upoznali, upoznat ćete i Oca moga. I od sada ga poznajete i vidjeli ste ga!” Filip mu je rekao: “Gospodine, pokaži nam Oca i dovoljno nam je!” Isus ga je upitao: “Toliko sam vremena s vama i nisi me upoznao, Filipe? Tko je vidio mene, vidio je Oca; pa kako onda ti kažeš ‘Pokaži nam Oca?’ Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni?”

Od tada Isus je nastavio pojašnjavati da iako će ih napustiti tjelesno, poslat će im Duha Svetoga koji će ih osposobiti, osnažiti i obučiti ih da ispune zadatak za koji ih je Bog pozvao.

Duh Sveti.

Osjećam da dok jedan dio tijela Kristovog nikada nije htio priznati da Duh Sveti djeluje i danas, ili barem ne u mjeri kao u Novom zavjetu, pentakostalni dio tijela Kristovog, (koji je povijesno poznat kao onaj dio koji prihvaća Duha Svetog) svoju je praksu ukinuo i rijetko govori o svakodnevnoj potrebi za djelovanjem Duha Svetoga u našim žvotima danas.

Nemojmo griješiti: bez sile i pomazanja Duha Svetoga u našim životima mi smo nemoćni.

Duh Sveti je taj koji nam daje snagu i sposobnost da ispunimo volju Božju.

4 razloga zašto trebaš Duha Svetoga

1. Trebamo Duha Svetoga da bi mogli raditi djela koja je Isus radio.

“Uistinu, uistinu, kažem vam, tko u mene vjeruje, djela koja ja činim i on će činiti; i veća će od ovih činiti jer ja odlazim k Ocu svome.” Ivan 14,12

Isus se trebao vratiti svome Ocu; ali ne prije nego dadne zapovijed svojim učenicima i stavi im do znanja da djela koja je On radio među njima, u Njegovom odsustvu neće stati.

Iskreno, On neće biti odsutan. On će poslati Duha Svetoga koji će im dati silu da rade ista djela koja je On radio, ali do većeg stupnja jer On umnožava samoga sebe kroz svaku osobu koja vjeruje u Njega!

Sada više neće biti samo Isus koji propovijeda evanđelje, iscjeljuje bolesne, čisti gubave i izbacuje demone. Sada će svi oni koji Njega slijede rašireni po cijelome svijetu raditi sve to milijun puta više.

I mi imamo taj zadatak danas.

Ali, bez Duha Svetoga nemamo silu da vršimo ta djela. Mi nemamo silu da mijenjamo živote, iscjeljujemo bolesne, izbacujemo demone, da uskrsavamo mrtve.

Nema ništa u nama što nam može dati silu da to činimo, sve dok nemamo Duha Svetoga koji djeluje kroz nas u svoj svojoj snazi.

“Ako li Duh onoga koji je uskrsnuo Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji je uskrsnuo Krista od mrtvih, oživjet će i vaša smrtna tijela po svome Duhu koji prebiva u vama.”  Rimljanima 8,11

2. Trebamo Duha Svetoga da bi ispunjali Kristove zapovjedi

“Ako me ljubite držite moje zapovijedi. A ja ću moliti Oca te će vam dati drugog Utješitelja, da ostane sa vama zauvijek, Duha istine koga svijet ne može primiti jer ga ne vidi, niti ga poznaje. A vi ga poznajete jer prebiva sa vama i u vama će biti.”  Ivan 14, 15-17

Mnogo godina tako jako sam se trudjela živjeti kako sam mislila da bi kršćanin trebao izgledati i živjeti. Nisam se trudjela ispuniti samo svoja očekivanja, već i sve ono što drugi očekuju i što Biblija govori.

I znaš li što?

Iscrpjela sam samu sebe. Bila sam ljuta na samu sebe. Svakodnevno sam bila razočarana samom sobom.

Govorila bih stih: “Budite savršeni kao što je savršen vaš Otac na nebu.”  Matej 5,48

Ali, nisam razumjela da Isus ne definira riječ “savršen” u ovom stihu onako kako ljudi to definiraju. Rječnik definira “savršen” kao onaj koji je bez mane i zadovoljava u svim zahtjevima.

Ali, grčka riječ “savršen” u ovom stihu je teleios i znači ispunjen, potpun, zreo.

Prvo od nas traži napor sa naše strane da zadovoljimo sva pravila i načela, koja vidimo u Božjoj Riječi, bez greške.

Drugo zahtijeva rad Duha Svetoga u našim životima:

  • Upotpunjuje nas Božjom milošću
  • Završava dobro djelo koje je započeo u nama kroz Krista
  • Sazrijevamo kroz posvećeni rad Duha Svetoga!

Ne možemo ispuniti Kristove zapovjedi u svojoj snazi. Trebamo snagu Duha Svetoga i Božju milost da nas svakodnevno osnažuje i osposobljava da živimo život ugodan Bogu.

3. Trebamo Duha Svetoga da se suočimo s odbacivanjem

“Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas! Kad biste bili od ovoga svijeta, svijet bi volio svoje; a pošto niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. Sjetite se riječi koju sam vam ja rekao: ‘Nije sluga veći od svog gospodara.’ Ako su mene progonili i vas će progoniti. Ako su moju riječ držali i vašu će držati.

Ali, sve će vam to činiti radi moga imena,jer ne poznaju onoga koji me je poslao. Da nisam došao i govorio im, ne bi imali grijeha; ali sada ne mogu pokriti svoj grijeh.

Tko mene mrzi i Oca mojega mrzi.

Da nisam među njima učinio djela kojih nitko drugi nije učinio, ne bi imali grijeha; ali su ih sada i vidjeli, te zamrzili i mene i Oca mojega. Ali, to se događa da bi se ispunila riječ zapisana u njihovom zakonu: ‘Mrzili su me nizašto!’

A kad dođe Utješitelj koga ću vam ja poslati od Oca, Duh Istine, koji izlazi od Oca, on će svjedočiti za mene. A i vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom.

Ovo sam vam govorio da se ne sablaznite. Isključivat će vas iz sinagoga. Štoviše, dolazi vrijeme kada će svaki koji vas ubije misliti da Bogu izvršava službu.

I to će vam činiti jer nisu upoznali ni Oca ni mene.

Ali, ovo sam vam govorio da se, kad dođe vrijeme, sjetite da sam vam ja to rekao. A to vam nisam rekao na početku jer sam bio s vama.”  Ivan 15,18-16,4

Ima nekoliko stvari koje možemo vidjeti u ovom odlomku.

a) Svijet će nas mrziti.

Na žalost, današnju crkvu ljuti i smeta činjenica da nas svijet mrzi; i vjerujem da je to zbog toga jer crkva želi biti prihvaćena u svijetu.

Kao da se osjećamo poput neželjene djece svijeta i govorimo: “Pogledajte nas! Možemo biti dobri kao i vi.”

Ali, to nije naš zadatak.

Svijet nikada neće prihvatiti crkvu. Isus, osobno, nas je upozorio da će nas mrziti, odbaciti i progoniti. To je normalno.

b) Religiozni ljudi će nas mrziti.

U mom članku “Beware of Modern Judaizers” (‘Čuvaj se onih koji požidovljuju u ova moderna vremena’) govorim o dijelu crkve koji ne samo da poučava lažno evanđelje, već pokušava ušutkati one koji se ne prikljanjaju tom lažnom evanđelju.

Isus je rekao da će se to događati.

c) Duh Sveti će svjedočiti Oca kroz nas.

Ovo nas vodi do konačnog razloga zašto nam je potreban Duh Sveti. On nam daje nadnaravnu smjelost da govorimo istinu u lice progonima, odbacivanju i mržnji.

Pogledaj Petra u evanđeljima, a onda pogledaj Petra u Djelima apostolskim, nakon što je Duh Sveti bio izliven. Kao da gledaš dva potpuno različita čovjeka.

I stvarno je bilo tako!

Petar u evanđeljima je nesiguran, ohol (na taj način je prikrivao svoju nesigurnost) i nagao. U Djelima apostolskim, Petar je smion, odlučan i nepokolebljiv.

Duh Sveti mu je dao snagu i hrabrost da ispuni zadatak koji je Bog imao za njega.

4. Trebamo Duha Svetoga da bi propovjedali evanđelje

“A kad dođe on [Duh Sveti] će prekoriti svijet zbog grijeha; i zbog pravednosti i zbog suda:

zbog grijeha jer ne vjeruju u mene;

zbog pravednosti jer odlazim k Ocu svome i više me nećete vidjeti;

zbog suda jer jer je osuđen knez ovoga svijeta.

Imam vam još mnogo toga reći, ali sad ne možete to nositi.

Ali, kad dođe on, Duh Istine, uvodit će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti sve što čuje i navješćivati će vam ono što dolazi.

On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i to vama navješćivati.

Sve što ima Otac, moje je. Radi toga sam rekao da će od mojega uzimati i to vama navješćivati.”  Ivan 16, 8-15

Duh Sveti ne samo da nas osnažuje da radimo djela koja je Krist radio, ispunjavamo Njegove zapovjedi i stojimo suočeni sa mržnjom i odbacivanjem, već On ispunja naša usta riječima koje su nam potrebne da smjelo objavljujemo istinu.

Mi trebamo Duha Svetoga u našim životima.

Ne možemo samo pretpostaviti da možemo živjeti ovaj život kršćanski i ispuniti zadatak koji nam je Bog namijenio bez sile i snage Duha Svetoga u nama koja nas osposobljava, osnažuje i oprema da živimo ovaj život i činimo djela Kristova.

Bez Duha Svetoga to je nemoguće!

Zavapi i traži da te Duh Sveti ispuni svojim prisustvom, svojom silom, svojom snagom sada!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.