1. Korinćanima

5 znakova nezrelih kršćana

Mogu li kršćani kasniti u razvoju?

Kao roditelji ponekad vidimo da naša djeca kasne u razvoju. Neki zaostaju u rastu, neki imaju većih problema koje uzrokuju značajne teškoće.

Može li to biti istina i za kršćane? Ako da, koje su vrijednosti koje pokazuju kršćansku nezrelost?

Ovaj tjedan Dobro Jutro Djevojke počele su novo proučavanje: 1. Korinćanima.

Pavao je pisao ovo pismo crkvi u Korintu jer je crkva bila u ozbiljnom duhovnom zaostajanju.

Njihov nedostatak u duhovnom rastu i zrelosti doveo je do stavova i ponašanja koji ne samo da nisu bili ono što Bog voli, već su davali i loše svjedočanstvo nevjernicima oko njih.

Taj isti scenarij vidimo i danas u crkvi.

Danas postoji značajan nedostatak duhovne zrelosti u crkvi koji ne samo da zloupotrebljava vičući na sav glas ili potpuno izbacuje određene djelove Pisma, već vodi do podnošenje grijeha.

Vidimo podjele u crkvi, uzdizanje čovjeka i nesposobnost da se podnesu teške istine Božje Riječi, jer smo odabrali da se ne discipliniramo kako bismo postali učenici Isusa Krista.

5 znakova nezrelih kršćana

Iako se može mnogo krivice staviti pred vrata pastora koji odbijaju da poučavaju evanđelje i meso Božje Riječi, ne možemo samo kriviti njih.

U današnjem društvu, skoro svaka zemlja i svaka kultura (ovo se posebno odnosi na zemlje koje govore engleski jezik) imaju neograničeni pristup Bibliji u svakom obliku i u jako mnogo prijevoda.

Također, postoji pristup mnogim komentarima i materijalima za proučavanje, kao i dnevnicima i drugim, zanimljivim besplatnim materijalima.

Nemamo nikoga za optužiti za duhovnu nezrelost, osim onu osobu koja zuri u nas iz ogledala.

1. Nezreli kršćani su previše fascinirani palim čovjekom

“A ovo kažem jer svaki od vas govori: »Ja sam Pavlov«, »A ja Apolonov«, »A ja Kefin«, »A ja Kristov«. Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao bio raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni?” 1. Korinćanima 1,12-13

“Kad naime jedan govori: »Ja sam Pavlov«, a drugi: »Ja Apolonov«, zar niste tjelesni? Tko je dakle Pavao, tko li Apolon, negoli služnici po kojima uzvjerovaste, i to svatko kako mu Gospodin dade.” 1. Korinćanima 3,4-5

Čak i onda, crkva je pravila idole od poznatih propovjednika i kršćana. Svađali su se oko toga tko je bolji duhovni vođa, temeljeno na superiornosti njihove mudrosti.

Danas vidimo da se ide u istom smjeru sa popularnim pastorima, velikim crkvama, popularnim biblijskim učiteljima i popularnim vođama slavlja. Bog to ne voli ni danas, kao što mu se nije sviđalo ni 55. godine poslije Krista.

Biti obuzet palim čovjekom zove se idolopoklonstvo.

Pavao kaže: “A ja, braćo, kad dođoh k vama, ne dođoh s uzvišenom besjedom ili mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Božje, jer odlučih ne znati među vama ništa drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga. I ja bijah s vama u slabosti i u strahu i u veliku drhtanju. I moja besjeda i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima ljudske mudrosti, nego u dokazivanju Duha i sile, da vjera vaša ne bude u mudrosti ljudskoj, nego u sili Božjoj.” 1. Korinćanima 2,1-5

Opasnost s kojom se suočavamo je razočarenje, jer stavimo svoju vjeru u mudrost čovjeka, a ne u silu Božju, i onda se pokažu njihove glinene, krhke noge.

A, pokazat će te svoje glinene, krhke noge jer ih imaju.

Oni su grješni, baš kao što smo i mi grješni.  Samo zato jer su učitelji Božje Riječi ili vođe slavljenja ne znači da su bezgrješni!

Zreo vjernik zna da može primiti od pobožne mudrosti pastora, biblijskih učitelja i uživati u glazbi obožavanja vođa slavljenja bez da obožava osobe.

Oni su posude koje nose u sebi mudrost. Oni nisu izvor mudrosti!

2. Nezreli kršćani stavljaju previše pouzdanja u intelektualnost

Ovo je bio problem u grčkoj kulturi koji se prenio u crkvu.

Filozofija je stoljećima bila dio Grčke kulture; kulture koja je uzdizala intelektualnost. Ovo je zamka za kršćane, jer spasenje ne dolazi kroz intelekt.

Možemo intelektualno razumjeti Bibliju, možda i biti uspješni u raspravama s ateistima jer imamo veliko znanje i razumijevanje onih koji imaju svoj stav, ali ne smijemo pretpostaviti da to znači duhovnu zrelost ili spasenje.

Intelektualno razumijevanje i znanje Božje Riječi nije isto što i duhovna zrelost ili odnos s Isusom Kristom.

“Jer je riječ o križu onima koji propadaju ludost, a nama je koji se spasavamo sila Božja. Ta pisano je: Uništit ću mudrost mudrih i umnost umnih odbaciti. Gdje je mudrac? Gdje knjižnik? Gdje istraživač ovoga svijeta? Zar Bog ne učini ludom mudrost ovoga svijeta? Budući da u mudrosti Božjoj svijet Boga ne upozna mudrošću, svidje se Bogu ludošću propovijedanja spasiti one koji vjeruju.” 1. Korinćnima 1,18-21

Ako naše poznavanje Biblije ne ide zajedno s iskustvom Isusa Krista, postat ćemo oholi i farizeji u našem stavu i ponašanju; ostajući kao vjernici nezreli.

3. Nezreli kršćani pokazuju tjelesno ponašanje

“I ja, braćo, nisam mogao progovoriti vam kao duhovnima, nego kao tjelesnima… Jer dok su među vama zavist i svađa i razdori, niste li tjelesni i ne živite li po ljudsku? “ 1. Korinćanima 3,1;3

Znak duhovne zrelosti kršćana je spremnost dati dozvolu Duhu Svetom u osobni život, da iskorijeni ponašanje koje nije Bogu ugodno.

Sjećam se da sam kao dijete često viđala naljepnicu “kršćani nisu savršeni, samo im je oprošteno” i to me toliko mučilo.

Iako ima istine u toj izjavi, ali još je veća istina da se ta izjava koristi kao izgovor za nezrelo i tjelesno ponašanje kršćana.

Mi opravdavamo sami sebe zbog naših namjera, dok nas Bog sudi po našim djelima.

Osim toga, svijet ne zanimaju, niti su u stanju vidjeti naše namjere. Ali, oni jasno vide naša djela i kada su naša djela suprotna Božjoj Riječi mi ostavljamo loše svjedočanstvo.

Dođe vrijeme u životu svakog vjernika kada mora donijeti odluku ili će sazrijevati i početi ostvarivati duhovnu disciplinu i zrelost, tako da se predaje i podlaže potpuno cijeloj Božjoj Riječi kao vrhovnom autoritetu za svaku odluku i djelo…

ili će ostati duhovno nezreo i tjelesan, opravdavajući svoja djela riječima “ja nisam savršen, samo mi je oprošteno”.

4. Nezreli kršćani gladni su i žedni samo mlijeka

“Mlijekom vas napojih, a ne jelom, jer još ne mogoste — ali još ni sada ne možete.” 1. Korinćanima 3,2

Postoji razlog zbog čega imamo toliko puno mega-crkvi s propovjednicima koji samo “škakljaju uši”, propovjedajući samo-pomoć, brigu o samome sebi i motivacijske govornike.

Postoji razlog zbog kojih biblijski učitelji, koji su poučavali temeljna, biblijska učenja, sada su postali “judaizeri” (oni koji rade kompromis s čvrsto utemeljenim zavjetom Božje Riječi) i prigrlili su socijalnu pravednost ispred Biblije te slobodoumne vrijednosti prije biblijskih.

To je zbog toga jer oni koji se okupljaju u takva stada žele piti samo mlijeko.

Oni žele čuti samo o Božjoj ljubavi i milosti, bez ravnoteže s Božjom osudom i odgovornošću da rade svoje spasenje sa “strahom i trepetom”.

Oni žele čuti koliko ih Bog prihvaća, ali ne žele čuti o strahu Gospodnjem.

Ovi pastori, biblijski učitelji i vođe slavlja koji snabdijevaju kršćane koji se hrane mlijekom, ostavljaju ih u stanju nerazvijenosti i nezrelosti dok istovremeno i sami padaju u isto stanje.

5. Nezreli kršćani podnose veliku nemoralnost

“Općenito se čuje o bludnosti među vama, i to takvoj bludnosti kakva se ni među poganima ne spominje: da netko ima ženu očevu. A vi se još uzoholiste, umjesto da tugujete te da se između vas ukloni onaj koji počini to djelo.” 1. Korinćanima 5,1-2

Crkva u Korintu nije samo dopuštala da je muškarac u incestuoznom odnosu sa očevom ženom, već su bili ponosni na svoju odluku…

Svoje slobodoumne vrijednosti.

Svoju “društvenu budnost”.

“Nije dobro vaše hvastanje! Zar ne znate da malo kvasca sve tijesto ukvasa?” 1. Korinćanima 5,6

Umjesto da tuguju nad stanjem svoje duše… i još više, opasne zaraze koju je ovo stavilo u cijelu crkvu, oni su se ponosili svojom sposobnošću dopuštanja raznih seksualnih situacija.

Vidimo da se i danas to događa u crkvi.

Jer je crkva je odabrala da sluša glas svijeta, klanja se pred modernom psihologijom i daje više poštovanja slobodoumnim filozofijama, odlučila je biti nezrela.

  • Dopuštamo bludnost i preljub kada se zabavljamo
  • Dopuštamo nemoralnost u svojim crkvama, odbijamo suprostaviti se bratu ili sestri u grijehu kao što nas je Isus uputio u Mateju 18
  • Dopuštamo homoseksualnost kada se zabavljamo i dozvoljavamo da oblikuje naš pogled na svijet
  • Slušamo one koji kažu da se ljudi mogu roditi kao homoseksualci, umjesto prihvaćanja Božje Riječi koja kaže da je to grozota
  • Slušamo biblijske učitelje koji hvale one koji kažu da su kršćani i privlači ih brak među osobama istog spola, i biraju celibat; umjesto da se okružimo onima koji propovjedaju riječ oslobođenja
  • Prihvaćamo terminologiju rodne pripadnosti

Drage moje, prihvaćanje seksualne nemoralnosti i zastranjivanja u crkvi postalo je crta koja razdvaja i pitanje o kojem Isus u ovom trenutku povijesti odlučuje prosijati crkvu.

Biblijski učitelji koji šute, odlučili su se potvrdno po ovoj temi svojom šutnjom.

Vrijeme je za crkvu da jasno i otvoreno ukori one koji se slažu ili se uključe u nemoralnost i gadost seksualno nastranog ponašanja.

Šutnja će zaustaviti naš duhovni razvoj.

Prihvaćanje će zaustaviti naš duhovni razvoj.

Ponos „društvene budnosti“ kršćana zaustavit će naš duhovni razvoj.

Ali više od toga, učinit će nas duhovno bolesnim i zaraznim za tijelo Kristovo.

Zato Pavao piše u stihovima 5 i 6: “neka se takav preda Sotoni na propast tijela da bi se spasio duh u dan Gospodina Isusa. Nije dobro vaše hvastanje! Zar ne znate da malo kvasca sve tijesto ukvasa?” 1. Korinćanima 5,5-6

Drage sestre, znam da ovo nije lako čitati, Ovo je tvrda riječ, ovo je meso. Mora se dobro sažvakati i probaviti. Ali, ovakva riječ daje život i zdravlje tijelu.

Pavao piše: “Ne pišem ovo da vas postidim, nego da vas kao djecu svoju ljubljenu opomenem.” 1. Korinćanima 4,14

Moramo obratiti pozornost na Božje upozorenje crkvi.

Bog neće posramiti svoju djecu, ali On ih upozorava jer namjerna i uobičajena neposlušnost Njegovoj Riječi osuđuje i ugrožava naš odnos s Njim.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: