Slika Isusa Krista {i materijali za proučavanje Matejevog evanđelja}

Ne moze biti bolji prijelaz!Ovaj tjedan vidimo sliku Isusa Krista u obliku hrama… a u ponedjeljak krećemo na put – korak po korak – s Kristom!Nadam se da ćete nam se pridružiti dok slijedimo Njega – od rođenja… kako je odrastao…. kada je učinio prvo čudo… kada je našao 12 ljudi s kojima će provesti…

Ti si voljena – materijali su sad dostupni!!

Željela bih da svi možete čuti uzbuđenje „iza scene“ dok naši prevoditelji neumorno rade na prijevodu knjige „Ti si voljena“ za naše nadolazeće ljetno proučavanje! Radili su satima, riječ po riječ, kako bi naša knjiga i ostali materijali bili spremni za dijeljenje sa svijetom! „Budući da bez obzira na jezik… SVI moramo znati da smo…