Gospodnja večera {Religija, tradicija ili obožavanje}

Prisustvovala sam Gospodnjoj večeri u mnogim okruženjima i atmosferama; neke su graničile sa mističnim i druge su bile tako opuštene da su skoro omalovažile sveti čin. Uzimala sam hostiju, male kvadratiće, košer židovsku matzu, vino, sok, razvodnjene sokove. Korijeni onog što zovemo Gospodnja večera potječu daleko dalje od one noći kad je Isus sjeo sa…