Advent Božić

Jesi li imao Marijino iskustvo?

Jesi li imao Marijino iskustvo? U tom trenutku odvojio si se i stavio samog sebe isključivo Bogu na raspolaganje.

Kada osoba shvati ozbiljno svoj hod s Isusom i zaista počne vjerovati: ”ja sam sin ili kći BožjiiI od sada ću tako živjeti”, oni se tada suprostavljaju silama tame i odvajaju se od svih oko sebe, osim onih koji su napravili isti izbor.

Jesi li imao Marijino iskustvo?

U tom trenutku odvojio si se i stavio samog sebe isključivo Bogu na raspolaganje.

To je ono što apostol Pavao govori kada piše vjernicima u Rimu.

“Zaklinjem vas stoga braćo, milosrđem Božjim, prinesite svoja tijela na žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, kao svoje razumsko bogoštovlje. I ne suobličujte se  ovome svijetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svog uma: da možete prosuditi što je dobra i ugodna i savršena volja Božja.” (Rimljanima 12,1-2)

Marija iz Nazareta je imala istovjetno iskustvo kada je Bog tražio da svoje tijelo posveti isključivo Njemu na raspolaganje.

Anđela Gabriela je “Bog poslao u galilejski grad imenom Nazaret.”

Gabrielov pozdrav je uznemirio Mariju, baš kao što bi tebe i mene. “Zdravo, milošću obdarena, Gospodin s tobom: blagoslovljena si ti među ženama.” (Luka 1,28)

Našla je milost kod Boga.

Marija je bila mlada žena, kao svaka druga, živjela je u malom mjestu, na planinskom obronku, u Galileji, koji je gledao na Jizreelsku dolinu. Nije bilo ničeg što je ona učinila da dobije ili zasluži ovakvu čast.

Bog je odabrao Mariju i pružio joj naklonost, baš kao što je On odabrao patrijarha  Abrahama i pokazao mu svoju naklonost.

  • Abraham je vjerovao Bogu i to mu se uračunalo u pravednost.
  • Bog je odabrao Mariju i pokazao joj svoju naklonost. Ona je povjerovala Bogu i to joj se uračunalo u pravednost.

Bog je odabrao tebe i pokazao ti svoju naklonost.

“Kao što nas je u Njemu i izabrao prije utemeljenja svijeta da budemo sveti i besprijekorni pred Njim u ljubavi, predodredivši nas za posinjenje po Isusu Kristu za sebe, u skladu s dobrohotnošću svoje volje, na hvalu slave svoje milosti, u kojoj nas je učinio prihvaćenima u Ljubljenome, u kome imamo otkupljenje po Njegovoj krvi, oproštenje grijeha, prema bogatstvu Njegove milosti.” (Efežanima 1,4-7)

Zašto bi Bog odabrao tebe?

Pismo pojašnjava: “u skladu sa dobrohotnošću Njegove volje”.

  • Ti nisi to zaradio.
  • Sigurno je da ti to ne zaslužuješ.
  • Bog te odabrao jer te voli i želio je odabrati tebe.

Odabrao te da budeš svet, bez osude i da budeš u odnosu s Njim, licem u lice. Učinio te prihvatljivim i poklonio ti naklonost oslobađajući te s robovske tržnice grijeha i posinio te u svoju obitelj kao sina ili kćerku.

“Zdravo milošću obdarena, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti…”

Marija i Josip su se morali boriti s mnogo toga kada su ovo počeli živjeti.

Baš kao što se i ti boriš s mnogo toga dok donosiš odluku u svom životu da živiš vjerodostojno kao dijete Božje.

Ako je Gabrielov pozdrav uznemirio Mariju, njegova poruka ju je morala preplaviti tjeskobom. “Ne boj se Marijo; jer našla si naklonost kod Boga. I evo, začet ćeš i roditi sina; i nazvat ćeš ga imenom Isus.” (Luka 1,30-31)

“To nije moguće”, ona je odgovorila, “ja sam dobra djevojka. Još sam čista, nisam bila nemoralna.”

Bog je to znao, Gabriel ju je uvjerio. Ovo neće biti prirodno začeće. Gabriel je nastavio: “Duh Sveti sići će na tebe i sila Svevišnjega osjenit će te: stoga će i to sveto što će se od tebe roditi biti nazvano Sinom Božjim.” (Luka 1,35)

To zvuči začuđujuće, ali “s Bogom ništa neće biti nemoguće.”

Marija je, doslovno, nosila Boga u svojoj utrobi.

Svakog dana njenog života tih devet mjeseci, gdje god je išla, svaki razgovor koji je vodila, Bog je bio unutar nje. Zamisli, stavljajući ruke na svoj drobčić, osjećala je kako se Bog unutar nje giba.

Izazov je za shvatiti, kada si rođen nanovo, da se Bog, osobno, nastanio u tvome tijelu.

Kada se pokaješ i tražiš da ti Isus Krist oprosti grijeh i učini te novim stvorenjem, Duh Sveti dođe nad tebe i  sila Svevišnjega te zasjeni i ti si rođen nanovo “kroz kupelj preporoda i obnove Duha Svetog.”  (Titu 3,5; Rimljanima 8,9-11)

Svaki dan koji živiš, svako mjesto gdje odeš, svaki razgovor koji vodiš, Bog je u tebi.

Može ti izgledati nemoguće da živiš takvu vrstu života. Možda dolaziš iz sredine gdje si bio ovisnik o drogama ili alkoholu.Možda tvoje porijeklo nije kršćansko i ovo ti izgleda nemoguće.

Zapamti: “S Bogom ništa neće biti nemoguće.”

Kada je Marija rekla: “Evo sluškinje Gospodinove; neka mi bude po tvojoj riječi” (Luka 1,38) ona više nije mogla povući te riječi, bez obzira kako teško joj bilo.

Četiri mjeseca u tom novom životu nije mogla reći, ovo je teže nego što sam mislila, ne želim ovo više.

Mogla se emocionalno tako osjećati i te misli su mogle prolaziti njenim umom, ali morala je naučiti kako učiniti kvalitetne izbore da se nosi s izazovima koji su joj se pojavljivali na putu.

Bilo je izbora koje je učinila jer je voljela Boga i živjela samo za Njega cijeli svoj život.

Zamisli njen razgovor s Josipom dok mu objašnjava svoje stanje.

Kako ćeš reći svojoj majci i ocu i svojoj braći da očekuješ dijete i da je to čudo i da si još uvijek djevica?

Kako ćeš reći svojim najboljim prijateljima: “za nekoliko tjedana izgledat će kao da sam se nadebljala; očekujem dijete i to po sili Svemogućeg Boga. Nisam bila ni s Josipom, nit s drugim čovjekom.”

Morala se suočiti s ismijavanjem i odbačenošću svojih najbližih prijateljica i susjeda te male zajednice. Oni nisu razumjeli.

Ima drugih stanovišta koja traže poslušnost ljubavi.

Bračni zavjet s Josipom nije mogao biti ispunjen više od devet mjeseci nakon vjenčanja.

Morali su se suočiti s izgnanstvom iz sinagoge i od rođaka koji nisu razumjeli i nisu prihvatili “očigledno”.

Živjeti istinsko učeništvo, živjeti sveti život kao sin ili kćer koji nosi Boga gdje god da ideš i u svakom razgovoru koji vodiš, zahtjeva izbore ljubavi koje mnogi neće razumjeti i mogu donijeti ismijavanje, pa čak i odbacivanje.

Bog želi tvoje opredjeljenje, da čuvaš svoje tijelo isključivo za Njega, sve dok On ne dovede tog čovjeka ili tu ženu s kojom ćeš napraviti bračni zavjet i tada sve do bračne noći kada će taj zavjet biti izvršen.

Bog hoće da imaš oči samo za svog bračnog partnera i da to ograniči časopise koje čitaš, stranice na internetu koje posjećuješ, filmove koje gledaš te napraviš izbor glazbe koju slušaš.

Rodbina, najbolji prijatelji, kolege na poslu neće razumjeti promjenu tvog ponašanja.

Tvoj dečko, djevojka ili zaručnik možda neće prihvatiti tu promjenu.

Prolazit ćeš kroz izrugivanje, možda i odbacivanje.

Nema povratka, nema odustajanja, samo zato jer postaje oštro i teško.

Tu ćeš naučiti pronaći radost u patnjama za Krista.

Ne boj se, dijete Božje. Ojačaj vjeru u Onoga koji te odabrao. Ovo možeš živjeti u sili Duha Svetog koji živi u tebi.

Našao si naklonost kod Boga.

Odabran si da budeš Njegov sin ili Njegova kći.

Otkupio te i posinio te u svoju obitelj.

On živi u tebi i blagoslovio te svim duhovnim blagoslovima u nebesima.

To je najbolji način za živjeti život!


Have You Had a Mary Experience

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: