psalmi

Kako sačuvati mirno srce u vrijeme krize

Bez sumnje cijeli svijet je u krizi.

Čak i oni koji nisu zabrinuti oko korona virusa, jako ih je zabrinulo stajati zatvorenima u kući, gubitak slobode za vrijeme izolacije i ekonomski pad koji se već osjeća.

U takvo vrijeme krize kušani smo dopustiti strahu i ljutnji da zavladaju u nama.

Kako Božje dijete održava mirno srce u doba krize?

Mislim da se svi možemo složiti da to nije lako. Sačuvati mirno srce vjere i pouzdanja u Boga zahtijeva disciplinu.

Ova disciplina razvija se svjesno i tokom vremena.

Svakodnevno, ponekad minuta po minuta, obnavljajući svoj um Božjom Riječju i upučujući svoje srce da boravi u Kristovom miru.

Kako nastavljamo naše proučavanje knjige Psalama u Dobro Jutro Djevojke, vidimo jako važnu lekciju za nas.

Počevši sa Psalmom 104 čitamo psalam koji proslavlja Boga za Njegovo čudesno stvaranje.

Zatim u naredna dva psalma čitamo o povijesti Izraelaca, Božjeg obećanja Abrahamu, Njegovoj vjernosti Josipu i kako je Bog oslobodio djecu Izraela.

Ali, čitamo i sjećanje kada su Izraelci bili nevjerni Bogu. Prije samog kraja Psalma 106, čitamo ovo:

Ipak pogleda na nevolju njihovu kad ču njihov vapaj. I spomenu se saveza svog s njima, i sažali se po velikom milosrđu svojemu. Psalam 106,44-45

Psalam završava slavljenjem.

Dok Psalam 106 završava 4. knjigu u knjizi Psalama, Psalam 107 nam prepričava kako su djeca Izraela i dalje bila nevjerna i Bog je ispunio svoju osudu i predao ih neprijateljima, ali oni su vapili Njemu i On ih je oslobodio.

Tada dolazimo do ovog stiha:

Postojano je srce moje… Psalam 108,1

Prvih 5 stihova ovog Psalma ponavlja riječ po riječ Psalam 57,7-11, Davidovu molitvu Bogu dok je bježao pred kraljem Šaulom.

Nakon što je ubio Golijata, ljudi su pjevali “Pobi Šaul svoje tisuće, a David svoje desetke tisuća.” 1. Samuelova 18,7

Šaul je bio ljubomoran i ljutit i počeo je progoniti Davida s namjerom da ga ubije.

U 1. Samuelovoj 22, David je u Adulamu, u špilji skrivajući se od Šaula i zapisuje ove riječi:

“Bože, moje je srce postojano…”

Riječ postojano u ovom psalmu znači stabilno, spremno, učvršćeno, voljno, usmjereno ili usredotočeno.

Njegovo je srce bilo utemeljeno u Bogu.

Okolnosti oko njega nisu ga potresale jer je usmjeravao svoje srce da se usredotoči na Božju moćnu ruku.

To je ono što možemo vidjeti u Psalmima 104-107: riječi koje se ponavljaju i učvršćuju čovjeka u skrb, usmjerenost, spremnost za pomoć moćne Božje ruke.

Kada dođemo do krize, imamo izbor: možemo dozvoliti drami situacije u kojoj smo se našli da natopi naše srce ili možemo pripremiti i učvrstiti svoje srce.

Pripremiti i učvrstiti svoje srce dobrotom, vjernošću i snagom Božjom, kao u Psalmima od 104 do 107, ponavljajući svom srcu Njegovu dobrotu i vjernost i tada svoj drami u krizi reći: “Umiri se, zaustavi se!”

Bože, moje srce je postojano. utemeljeno je u Tebi. Spremno je umiriti svaku oluju. Ono je usmjereno na Tebe, Bože.

Ako prolazim kroz poplavu i vatru, moja vjera je čvrsta jer je moje srce pouzdano i sigurno u  Vječnoj Stijeni!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: