Priča o Davidu i Golijatu na način koji do sad niste čuli

Priča o Davidu i Golijatu na način koji do sad niste čuli

Opasnost na koju nailazimo, mi kršćani,  kad čitamo poznate priče Biblije, poput Davida i Golijata, Jone i kita, o Jerihonu, dječacima u peći je ta da im pristupamo kao i priči o Zlatokosi i tri medvjeda… poput bajki, umjesto kao istinitoj priči koja ima svoje mjesto u povijesti. David i Golijat je u jednokoj mjeri…

End of content

End of content