MOLITVA KROZ PSALAM 91

MOLITVA KROZ PSALAM 91

  I danas, ja prebivam u skrovištu Najvećega, u sjeni Svemogućega odmaram… I danas, reći ću Gospodinu; Ti si moja zaštita i moja čvrsta stijena – moj Bog – u Tebe se pouzdajem. Sigurna sam da ćeš me izbaviti od zamke neprijatelja, od kuge smrtonosne… Ti me pokrivaš svojim krilima, pod Tvojim krilima sam sigurna…

End of content

End of content