1 Ivanova

5 važnih lekcija za duhovnu zrelost

Biblijske knjige koje je napisao apostol Ivan nazivaju i knjige ljubavi. Ali, nemoj da te to prevari pa da pomisliš kako su to blage, nježne knjige koje ostavljaju onaj unutarnji osjećaj leptirića.

1, 2. i 3. Ivanova poslanica nas jasno i glasno pozivaju na duhovnu zrelost.

Dok nas podsjeća na Kristovu ljubav, Ivan smjelo proziva sve one koji preziru ili mrze braću u Kristu i koji hodaju u grijehu na koji su navikli.

Svako poglavlje u 1. Ivanovoj poslanici uči nas važnu lekciju o tome kako da živimo kao Božja djeca.

To je tako važno u današnjoj kršćanskoj svakodnevnici, jer posljednjih nekoliko desetljeća, crkva se polako udaljila od biblijske poruke svetosti, nazivajući je legalizmom. Da budem iskrena, bilo je i onih koji su iskrivili poruku svetosti.

Ali, umjesto da dovedu poruku svetosti u ravnotežu, oni koji su to mogli, otišli su u drugu krajnost.

 • Tolerancija grijeha
 • Izbjegavanje propovjedanja cijelog Pisma da se netko ne uvrijedi
 • Zabava i razonoda su zamijenili istinsku prisutnost Duha Svetog
 • Opredjeljenje je zamijenilo iskreno pokajanje

5 važnih lekcija za duhovnu zrelost

Kao rezultat desetljeća iskrivljavanja poruka sa propovjedaonica, bilo da je tvoja svetost i Božje  prihvaćanje temeljeno na onome što radiš ili ne radiš ili da ne bi smjela biti preopterećena svetošću jer milost sve pokriva…

postoje generacije kršćana koje nikada nisu počele sazrijevati.

Zrelost u životu vjernika zavisna je o njihovom čitanju, istraživanju i poznavanju Božje Riječi.

Kako možeš poznavati Boga ako ne poznaješ Božju Riječ?

Kako će tvoja vjera rasti ako ne poznaješ Božju Riječ? Rimljanima 10,17

Kako ćemo biti oblikovane u Kristovo naličje ako niti ne poznajemo Kristov karakter? Jedini način na koji ćemo upoznati Krista i Njegov karakter je čitajući Riječ, proučavajući Riječ i dozvoljavajući Riječi da potpuno natopi naše živote.

U početku je bila Riječ i Riječ je bila sa Bogom i Riječ je bila Bog. Ivan 1,1

1. Bog je svjetlo i u Njemu nema tame… niti malo.

Svjetlo ukida tamu, a tama guši svjetlo. Ovo dvoje, uopće, ne mogu postojati zajedno.

To znamo.

Taj princip važi i za duhovno svjetlo i tamu. Hodamo u svjetlosti prema omjeru tame koju dopuštamo u svojim životima.

 • Ako dopustimo mnogo tame u svom životu…
 • Ako smo skloni kompromisima…
 • Ako redovno zapostavljamo vrijeme sa Gospodinom…
 • Ako smo skloni ne obraćati pažnju na grijeh u našim životima…

Hodamo u tami. Ne hodamo u svjetlu i ne živimo istinu.

2. Bog očekuje da živimo slobodni od grijeha, uobičajenog i namjernog

Ivan kaže: “Onaj tko tvrdi: “Poznajem ga”, a ne drži Njegove zapovijedi, lažljivac je i u njemu nema istine.” 1. Ivanova 2,4

Ima onih, čak i danas, koji žele umanjiti važnost Starog zavjeta i zakona. Vadeći Pavlove riječi izvan konteksta, oni govore da više nismo u zakonu i nismo dužni izvršavati 10 zapovjedi i da prvih 5 knjiga u Bibliji danas više ne vrijede.

Ali, Isus je rekao: “Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon ili proroke: nisam došao ukinuti, nego ispuniti.” Matej 5,17

Ivan ovdje kaže da ako ne ispunjavamo Njegove zapovjedi, a kažemo da znamo Boga, mi smo lažljivci i nismo u stanju govoriti istinu.

Zašto?

Jer kad iskreno poznajemo Boga, želimo biti poslušni. Želimo mu udovoljiti.

Bog nam je već rekao kako mu možemo udovoljiti. On je sve to stavio u knjigu koja se zove Biblija. Zato je životno važno za naš duhovni razvoj da redovno provodimo vrijeme u Božjoj Riječi.

Tada možemo hodati kao što je Isus hodao. 1. Ivanova 2,6

Tada možemo hodati u ljubavi. 1. Ivanova 2,9

Tada nećemo ljubiti svijet. 1. Ivanova 2,15

Tada hodamo u istini. 1. Ivanova 2,24

3. Bog želi da boravimo u Kristu

Ne možemo boraviti u Kristu i voljeti svijet u isto vrijeme. Ili smo u Kristu ili nismo, ali ne možemo boraviti u Kristu i živjeti u grijehu istodobno, kao što ne možemo imati tamu i svijetlost koji postoje u nama istodobno.

Boraviti u Kristu znači hodati slobodan od grijeha.

Znači li to da nikada nećemo zgriješiti? Naravno, ne. Ali, ono što to znači jest da nećemo griješiti po običaju i namjerno.

To znači da ne živimo u grijehu. To znači da jednostavno više ne radimo ono što znamo da je krivo.

Svjesno učinjen grijeh, po svojoj prirodi, je pobuna prema Bogu. U 1. Samuelovoj 15,22-23 nam kaže da je pobuna kao grijeh čaranja. To je obožavanje Sotone jer je on bio prvi pobunjenik.

Boraviti u Kristu znači znati tko smo u Kristu. Mi smo Božja djeca. 1. Ivanova 3,10

Boraviti u Kristu znači činiti pravdu. 1. Ivanova 3,10

Boraviti u kristu znači živjeti ljubav. 1. Ivanova 3,16

4. Bog nas zove da ljubimo jedni druge

Jedna od najprepoznatljivijih karakteristika, između zaista ponovno rođenog kršćanina i onog koji nikada nije zaista dozvolio obnavljajućem radu Duha Svetoga da ga učini potpuno novim stvorenjem, je ljubav.

Ivan kaže ovo: “… ljubav je od Boga; i svatko tko ljubi, rođen je od Boga i poznaje Boga. Onaj tko ne ljubi, nije upoznao Boga; jer Bog je ljubav.” 1. Ivanova 4,7-8

Iz ovoga možemo zaključiti dvije stvari:

 • Ljubiti sa Božjom vrstom ljubavi jasan je znak da smo zaista nanovo rođeni
 • Oni koji ne ljube Božjom vrstom ljubavi, nisu nikada upoznali Boga

 

Budimo sigurni, ne možemo dati ono što nismo dobili. Bog nas voli svojom agape ljubavlju.

Ta je ljubav usavršena u nama. Božja agape ljubav uzme tu iskrivljenu, vezujuću ljubav i usavrši je. Učini je svetom. Učini u nama agape ljubav.

Ovo je okidač:

Ljubav nije jedna od mogućnosti. Ljubav je zapovijed!

 • Kao što je obožavaj samo Boga – zapovijed
 • Kao što je drži Njegovo ime svetim – zapovijed
 • Kao što je budi vjerna svome mužu – zapovijed
 • Kao što je “nemoj ubiti” – zapovijed

Ljubav je zapovijed!

Ivan kaže: “I ovu zapovijed imamo od njega: Neka onaj tko ljubi Boga, ljubi i brata svojega.” 1.Ivanova 4,21

5. Ovo je zapisano zato da znate da imate vječni život

Jesi li ikada imala trenutke kada si se pitala jesi li zaista spašena? Možda si sumnjala razmišljajući hoćeš li stvarno ići u nebo nakon što umreš.

Ivan je napisao Poslanicu, zovemo je 1. Ivanova, da bi znala da si zaista spašena!

To je vrsta kviza.

Čitaj kroz ovu Poslanicu i provjeravaj koliko u svom životu poznaješ Boga na način koji bi trebala ili ne.

Testiraj sebe ovim kvizom i vidi što ti kaže!

“Ovo napisah vama da znate da imate život vječni i da vjerujete u ime Sina Božjega.” 1. Ivanova 5,13

 • Tko god vjeruje da je Isus Krist rođen je od Boga
 • Kada ljubimo Boga i držimo Njegove zapovjedi, iz toga proizlazi da volimo Božju djecu
 • Oni koji su zaista rođeni od Boga nadvladat će svijet svojom vjerom
 • Oni koji su zaista rođeni od Boga neće namjerno griješiti

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.