1 Ivanova 2. Ivanova 3. Ivanova Judina

7 primjera kako kršćanin može izbjeći prevaru

Kada je ljubav prestala biti ljubav i postala tolerantna?

Koliko daleko ćemo ići u pružanju milosti onima oko sebe, prije nego pređemo granicu milosti i uđemo u područje gdje toleriramo grijeh?

Odgovori na ova pitanja su ključni za nas u ove posljednje dane jer raste broj lažnih učitelja i sve je veća tolerancija grijeha u tijelu Kristovom.

Dok nas 1. Ivanova poziva na veću zrelost, da volimo tijelo Kristovo u ovo doba mržnje, u 2. i 3. Ivanovoj poslanici pisac ide dalje i postavlja neke parametre oko ove zapovjedi.

Juda, u svojoj poslanici, slijedi Ivanova upozorenja uz još jaču poruku i onda nam daje sedam primjera kako kršćanin može izbjeći ovu vrstu prevare.

Postoji vrijeme kada ljubav prema tijelu Kristovom znači zaštiti tijelo Kristovo.

Postoji vrijeme kada voljeti tijelo Kristovo znači odbaciti one koji bi:

 • Oštetili tijelo
 • Odveli tijelo u krivom smjeru
 • Donijeli bolest i smrt tijelu

Kada se tijelo Kristovo suočava sa ovim okolnostima, tada se moraju provesti stroge mjere da se tijelo Kristovo zaštiti.

Mjere koje će nekima izgledati kao da su bez ljubavi ili da im nedostaje milosti, ali u stvarnosti su one najveći izraz ljubavi i milosti…

Jer, ovi pastori i starješine u crkvama spremni su položiti svoje živote i ugled da bi zaštitili svoje ovce od onih koji ih žele progutati i uništiti.

To su trenuci kada pastir iskreno ispunjava ulogu koju mu je Bog dao.

 1. Ivanova obraća se onima koji propovjedaju drugačijeg Krista.
 2. Ivanova obraća se crkvenim vođama koji su se pobunili protiv duhovnog vodstva i odbijaju podložiti se autoritetu, a istovremeno zloupotrebljavaju vlastiti autoritet da bi manipulirali tijelo u podložnost.

Juda ohrabruje crkvu da se bori za vjeru protiv:

 • seksualne nemoralnosti
 • pobune
 • bogohulenja (uzima primjere Kajina, Bileama i Koraha)
 • mrmljanja
 • prigovaranja
 • požude
 • manipulativnih i laskavih riječi
 • onih koji uzrokuju podjelu i razdvajanje u tijelu

7 primjera kako kršćanin može izbjeći prevaru

Izazov sa kojim se suočavamo slušajući Ivanova i Judina upozorenja je da naše srce i stav budu ispravni, jer vrlo je lako da postanemo cinični i kritični prema tijelu Kristovom.

Na kraju, tijelo je sastavljano od ljudi koji su griješili i koji su slomljeni.

Ljudi sa teretom.

Ljudi koji imaju mnogo toga iza sebe.

Ljudi koji su u procesu posvećenja, baš kao što smo i mi u procesu posvećenja.

Postoji velika razlika između onih koji iskrenog srca vole Boga i drže Njegove zapovjedi i ponekad zabrljaju i onih koji svjesno griješe.

1. Izgrađuj se na svojoj presvetoj vjeri

Ovo je ono zbog čega je vrijeme u Božjoj Riječi i molitvi neophodno potrebno! Kako možemo izbjeći prevaru kada nismo prisno upoznali istinu?

Ne smiješ se oslanjati na svoga pastora, omiljenu blogericu ili omiljenog propovjednika kojeg pratiš na YouTubeu da bi se izgrađivala.

Moraš uhvatiti svoju Bibliju, doći na koljena i tražiti od Duha Svetoga da ti otvori oči da vidiš istinu Njegove Riječi za sebe osobno.

Izgrađuj samu sebe na svojoj presvetoj vjeri!

2. Moli se u Duhu Svetom

Kada smo spašene, mi smo krštene uranjanjem u vodu. Ali, postoji još jedan dar koji Bog ima za nas.

To je dar Duha Svetoga.

Kada smo krštene u vodi, bile smo uronjene u vodu. To je drugačije od krštenja u Duhu Svetome. Kada te pastor krsti u vodi, on ne kaže: “Otvori usta da ulijem vodu u tebe.”

Ali, to je baš ono što se događa kada smo krštene u Duhu Svetome.

To je više od uranjanja. To nije samo uranjanje izvana. To je ispunjavanje iznutra sve do zasićenja.

Znak ovakvog ispunjavanja je duhovni jezik; sposobnost molitve u Duhu Svetome, dozvoljavajući Duhu Svetome da moli kroz nas što je volja Oca.

I više od toga! Molitva u Duhu Svetome daje svakodnevnim ljudima silu da čine izvanredne stvari!

Osposobljava nas da bolje razumijemo Božju Riječ.

Mi trebamo Duha Svetoga, On je naš utješitelj, naš Učitelj. On nas osnažuje, čuva nas i uči nas svim stvarima, tako da kada se sretnemo sa lažnim učiteljima , odmah možemo prepoznati njihov duh.

3. Čuvaj sebe u ljubavi Božjoj

3. Ivanova nam je pokazala kako možemo čuvati sebe u Božjoj ljubavi.

 • Hodaj u svjetlu
 • Hodaj u poslušnosti
 • Ljubi svoju braću i sestre u Kristu
 • Čuvaj svoje srce od vezanosti za svijet
 • Nadvladaj svijet vjerom

Kada ispunjavamo Kristove zapovjedi, tada čuvamo sebe u Božjoj ljubavi. Ipak, želim naglasiti da je od svega najvažniji naš motiv zbog kojeg želimo ispunjavati Kristove zapovjedi!

Ako ispunjavamo Kristove zapovjedi zato da bi nas On volio, tada ne čuvamo sebe u Božjoj ljubavi.

Mi ne ispunjavamo Njegove zapovjedi da bi nas On volio. On nas već voli. On nas je volio još prije nego smo bile spašene. Zato je otišao na križ!

Mi ispunjavamo Njegove zapovjedi jer volimo Njega!

Kada ga toliko volimo da želimo ispunjavati Njegove zapovjedi, tada čuvamo sebe u Božjoj ljubavi.

4. Iščekuj milosrđe našega Gospodina Isusa Krista za vječni život

Riječ “iščekuj” na grčkom u stvari znači: prihvatiti, ili biti prihvaćen u, primiti, ili očekivati ono što je obećano.

U stvari, možemo ovo preoblikovati i reći:”Primi, prihvati ili očekuj milosrđe (dobrotu, naklonost) našega Gospodina Isusa Krista koja vodi u vječni život.”

Dobrota Božja vodi nas u pokajanje.

Bez Njegovog milosrđa, svi bi bili predodređeni za pakao. Bez nade.

Dakle, iako su kršćani već primili milosrđe i dobrotu Gospodina Isusa Krista koji ih vode u vječni život, trebamo stalno podsjećati sami sebe da vječni život imamo samo zbog milosti Božje.

Shvatili to ili ne, svi se borimo sa tim.

Štoviše, ima onih koji minimaliziraju krv i žrtvu Kristovu da bi uzvisili dobra djela čovjeka kao sredstvo otkupljenja.

To su lažni učitelji, od njih trebamo bježati.

5. Budi suosjećajna… ali razborita

Razboritost je znak zrelosti.

Bila sam u zajednici gdje se suosjećanje pokazivalo slobodno, ali često bez razboritosti i razlikovanja.

Rezultat je bio kaos.

 • Svako je poučavao svoju doktrinu.
 • Manipulatori su vrebali bezazlene.
 • Nekoliko njih je dominiralo nad pastorovom pažnjom, tako da oni koji su stvarno u potrebi nisu dobili pažnju koja im je trebala.

Da, kao kršćani pozvani smo pokazati milost, imati suosjećanje, širiti Isusovu ljubav. Ali, sa razboritošću.

Ima onih koji će doći u crkvu, ali ne kao ovce, ne kao izgubljene duše koje trebaju odgovore, već kao vukovi, uništavači, kao oni koji koriste svaku priliku da poremete i zaraze crkvu.

Možda, oni sami nisu ni svjesni da ih neprijatelj koristi kao sredstvo za ometanje djelotvornosti crkve u zadobivanju izgubljenih.

Zbog toga je istinsko razumijevanje Duha Svetog potrebno; da znamo gdje ćemo usmjeriti svoje suosjećanje.

Tako djeluje Duh Sveti kroz nas da dosegne one koji su spremni i željni primiti milost Gospodina Isusa Krista koja vodi u vječni život!

6. Spašavaj druge sa strahom, grabeći ih iz ognja

Volim tumačiti ovaj stih ne samo kao spašavanje za spasenje, već i za one koji su pali kao žrtva lažnih učitelja ili bogohulnika.

Spašavaj ih!

“Ako tko vidi svoga brata gdje čini grijeh koji nije na smrt, neka ište i On će mu dati život, za one koji ne griješe na smrt.” 1. Ivanova 5,16

Kada hodamo u službi pomirenja, koju nam je Bog dao, stalno se podsjećajmo opasnosti grijeha i milosti Božje.

“A sve je od Boga, koji nas je pomirio sa sobom po Isusu Kristu i dao nam službu pomirenja.”

 1. Korinćanima 5,18

7. Mrzi grijeh

Pitanje koje samoj sebi često postavljam je: “Mrzim li, zaista, grijeh?” Prezirem li, gadi li mi se, zgražam li se zaista nad tim stvarima koje su Isusa pribile na križ?

Evo o čemu se radi:

Ako ne mrzimo, zaista, grijeh, ako se igramo na rubovima grijeha barem malo, neprijatelj koristi svaku priliku kao polugu da zadobije uporište u našem životu.

Kada spašavamo one oko nas, moramo biti pažljive da ne postanemo udomaćene sa njihovim grijehom i tako počnemo stvarati kompromis u našem životu.

A to se događa češće nego što možemo i zamisliti!

Aleksandar Pope je rekao:

“Porok je čudovište zastrašujućeg lica

Za mrziti njegove potrebe, potrebno ga je samo vidjeti

Ali, što ga češće gledamo, lice postaje udomaćeno

Prvo izdržimo, onda žalimo, na kraju prigrlimo.”

Opasnost je… kada grijeh gledamo prečesto i postane nam udomaćeno to što gledamo, tada ga podnosimo… onda počinjemo sažaljevati ga: suosjećanje bez razboritosti.

Na kraju ga prigrlimo.

Zato nas Juda upozorava: “druge sa strahom spašavajte”.

U strahu Gospodnjem, spašavaj izgubljene, one koji su odlutali; znajući da ako nemaš straha Gospodnjeg, udomaćit ćeš se sa njihovim grijehom!

Draga sestro, vjerujem da je ovo ozbiljno, ali neophodno upozorenje za svaku od nas. Živimo u vrijeme kada mnogi lažni proroci i lažni učitelji ometaju Božje ljude u njihovom stvarnom pozivu i svrsi.

Propovjedaju drugog Krista!

Razvodnjavaju evanđelje; omalovažavaju Isusovu krv, omalovažavaju ozbiljnost grijeha i potcjenjuju plamenove pakla.

Moramo se zaštiti od takvih!

Moramo zaštiti one koje nam je Bog povjerio od takvih!

Moramo hodati u suosjećanju sa razumijevanjem, ne sa cinizmom, ne sa osuđivanjem, već razlikovati duh onih koji su na toj stazi.

Moramo spasiti izgubljene, ali sačuvati strah Gospodnji tako da dok živimo i hodamo među grješnicima, ne upadnemo u zamku grijeha.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jordan Hicks Womens Jersey