Hošea: ljubavna priča, slika ljubavi kojom Bog voli tebe

      Hošeina knjiga započinje pričom o neobičnom i nesvakidašnjem paru, jer je Bog rekao pobožnom i svetom proroku Hošei da oženi bludnicu. Bog je imao poruku za Izrael i htio ju je predati kroz Hošeu. Ali, prvo je želio da Hošea živi doslovno ono što je Bog poručio Izraelu. Pogledaj današnji video u…