Zato što On živi – ne bojim se što će biti sutra

Srž cijelog kršćanstva počiva na samo jednoj činjenici… Na uskrsnuću Isusa. 1. Korinćanima 15,13-17 kaže: Ako nema uskrsnuća mrtvih, ni Krist nije uskrsnuo. Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera vaša. Zatekli bismo se i kao lažni svjedoci Božji što posvjedočismo protiv Boga: da je uskrisio Krista, kojega nije…

Uskrs …ultimativna ljubavna priča

Uskrsna je priča-kada ju zaista čitate s razumijevanjem i uronite u nju…ljubavna priča. To je priča o heroju koji je položio svoj život za one bespomoćne,koji se ne mogu sami spasiti. Ljude okovane grijehom,promašajima,žaljenjem i greškama. To je priča o sinu koji je bezpogovorno poslušan svom Ocu, a sve u svrhu izmirenja griješnika sa  nebeskim…