Jesi li se ikada pitala, “Zašto je David izabrao pet glatkih kamenova kada mu je samo trebalo jedan?”

Danas ćemo vidjeti da nije izabrao pet kamenova u slučaju da bi promašio prvi put. Nije izabrao pet kamenova samo bez veze.

Zapravo, možemo zaključiti da kada Biblija spominje takve detalje “pet glatkih kamenova”, i ne samo “David izabra nekoliko kamenova” ili “David izabra kamenje”,  kasnije se uvijek pokaže da je to s razlogom.

Kada smo proučavale 1. Samuelovu , vidjele smo kako je David upotrijebio jedan kamen kojim je ubio Golijata.

I ostala su mu je još četiri kamena.

Zašto?

Nakon nekog vremena izbio je sukob s Filistejcima u gradu Gezeru. Tom je prilikom Hušanin Sibekaj ubio Sipaja, jednog od potomaka divova Refaimaca. Tako su porazili Filistejce. U drugoj bitci s Filistejcima, Jairov sin Elhanan ubio je Lahmija, brata Golijata iz Gata. Držak je njegovog koplja bio velik kao tkalačko vratilo. U još jednoj bitci kod Gata sudjelovao je jedan divovski čovjek. Također, bio je potomak Refaimaca. Imao je dvadeset i četiri prsta — po šest na svakoj ruci i nozi.  Izazivao je Izraelce i ismijavao ih. No ubio ga je Jonatan, sin Davidovog brata Šimeja. Bili su to potomci divova Refaimaca iz Gata. Sve su ih pobili David i njegovi ljudi.

1 Ljetopisa 20, 4-8

Golijat je imao još četiri brata.

Pet glatkih kamenova za petoricu iz Gata – Golijata i njegovu braću.

Vjerujem da kada je David izabrao tih pet kamenova, nije znao da Golijat ima 4 brata, ali Bog je znao i odmah ga opremio za pobjedu.

Svatko ima svoje “divove” s kojima se moramo boriti i Bog nas je već opremio za pobjedu. Zapravo, Bog je već pobjedio! Samo trebamo postupati u vjeri i u snazi Duha Svetoga, znajući da smo već pobjednici u imenu Isusa Krista!

Ali postoji još jedan “div” u Davidovom životu

David je ubio svih 5 divova iz Gata, ali neprijatelj – sotona –  mu je zatvorio pogled i nije vidio šestog “diva”.

Taj div se zove: preljub.

U 2. Samuelovoj 11, čitamo poznatu priču o Davidu i Batšebi. Dakle, dok David šeta po krovu, vidi Batšebu kako se kupa. Svidi mu se i pošalje sluge da je dovedu k njemu.

Znao je već da je udana, jer u trećem stihu piše: “A netko reče: »Zar to nije Batšeba, kći Eliamova, žena Urije Hetita?«”

Svejedno, sluge su je dovele, i David je spavao s njom.

Od toga je nastao veliki problem! Batšeba je zatrudnjela.

Njen muž je u ratu. Kada rodi bebu, znat će da nije njegova i kada Batšeba bude rekla što se dogodilo, David će imati veliki problem.

Sjetimo se, ona nije došla Davidu, jer piše: “I David posla glasnike da je dovedu.”

Nije ovo bilo neka velika, “sočna” afera između Davida i Batšebe. Žene tada nisu imale svoja prava. On je kralj, i ti ćeš učiniti ono što ti kralj zapovijeda ili ćeš umrijeti.

Kako bi sakrio svoj grijeh, David je smislio plan. Urija mora umrijeti. Batšeba mora postati njegova žena!

Znamo kako priča završava. David je iscenirao da Urija “umrije” u ratu, uzeo je Batšebu za svoju ženu i Bog kroz proroka otkrije Davidov veliki grijeh.

Svi znamo za nekoga tko je pao u veliki grijeh.

Sigurna sam da si se upravo sada sjetila nekoga tko je pao u zamku grijeha.

U zadnje vrijeme, čitamo u kršćanskim vijestima kako pastori padaju… jedan za drugim, i u glavnom padaju u tim moralnim područjama.

Kada čitamo takve priče, šokiraju nas. Ali jedno je sigurno…

Nisu pali preko noći.

Jaki čovjek se ne može srušiti, jedino ako ima neku neviđenu slabost u sebi.

U svakom slučaju, saznamo poslije da je godinama skrivao grijeh u sebi, grijeh koji je kroz mnogo godina rastao i širio se. Ono što vidimo je plod tog grijeha.

To vidimo u Davidovoj priči.

Makar ne znamo početak skrivenog grijeha u njemu, čitamo u 2 Samuelovoj 11:1 “I dogodi se, o mijeni godine, u doba kad kraljevi izlaze u boj, da David posla Joaba i s njim sluge svoje i svega Izraela; i oni pobiše sinove Amonove i opkoliše Rabu. A David osta u Jeruzalemu.”

Gdje je David trebao biti?

Nije trebao biti u Jeruzalemu.

Umjesto da je išao u boj… u doba kada kraljevi izlaze u boj, poslao je Joaba, sluge i cijeli Izrael. Svi koji su trebali ići u boj, išli su – ali David je ostao doma.

Zašto? Ne znamo, ali da je bio dobar razlog za to, Biblija bi nam to sigurno rekla.

I ovo je dobra lekcija za nas.

Imam pitanja za tebe:

Koji su tvoji divovi?

Jesi li ih ubila?

Ako ih nisi ubila i pitaš se “Kako da ih ubijem”, odgovor je jednostavan.

Idi i učini ono što ti je Godspod već rekao da učiniš.

Što je zadnja stvar koju ti je Gospod rekao da učiniš? Jesi li to učinila? Ako nisi, ne možeš ići dalje sve dok nisi to učinila.

Kada hodamo u poslušnosti, hodamo u pobjedi!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.