Izaija

Kristov drugi dolazak ~ proroštvo posljednjih vremena

 

 

 

Izaija 24,1 počinje s proroštvom koje kaže da će Bog okrenuti zemlju naglavačke, protresajući je.

Izaija piše:

 

Gle, Gospod će isprazniti zemlju i opustošiti je,

i unakaziti joj lice i raspršiti stanovnike njezine.

 

 

 

U doba kada je Izaija pisao, Izrael se pobunio protiv Boga i dan suda se spremao.

Danas se naš svijet buni protiv Boga. Grijeh se razbujao i malo je onih koji su odlučili slijediti Boga. Postoje posljedice grijeha u ovom životu, kao i u životu poslije.

 

Ali, kada čitamo o nadolazećim nevoljama i danu suda u Bibliji, ne trebamo se bojati. Isus je naša nada.

On je naše spasenje i On opet dolazi!

 

Pogledaj ovaj video u kojem govorim o proroštvu posljednjih vremena iz Izaije od 24. do 27. poglavlja i Kristovom drugom dolasku.

 

 

 

 

 

 

{Za sve koji ne mogu pratiti video na engleskom,

ovdje je prijevod transkripta: Courtney – video 1}

 

 

 

 

 

 

Sam isus je u Matejevom evanđelju, u 24. poglavlju, govorio o svom drugom dolasku.

Učenici su ga pitali o znaku  Njegovog drugog dolaska i isus je prvi koji je upotrijebio riječ ‘nevolja’.

Ovako im je odgovorio:

 

 

 

 

A dok je on sjedio na Maslinskoj gori, pristupiše mu učenici nasamo govoreći:

»Reci nam kada će to biti i koji će biti znak tvojega dolaska i svršetka svijeta?«

I Isus im, odgovorivši, reče: »Pazite da vas tko ne zavede!

Jer mnogi će doći u moje ime govoreći: ‘Ja sam Krist!’, i mnoge će zavesti.

A čut ćete za ratove i za glasove o ratovima. Pazite, ne uznemirujte se!

Sve se to naime treba dogoditi, ali to još nije svršetak.

Jer ustat će narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva.

I bit će gladi i pošasti i potresā na raznim mjestima.

No sve je to tek početak trudova.

 

Tada će vas predavati na muke i ubijati vas. I svi će vas narodi mrziti zbog imena mojega.

I mnogi će se tada sablazniti, i jedni će druge izdavati, i mrziti jedni druge.

I ustat će mnogi lažni proroci, i zavesti mnoge.

I zato što će se bezakonje umnožiti, ohladnjet će ljubav mnogih.

Ali tko ustraje do svršetka, taj će se spasiti.

 

I propovijedat će se ovo evanđelje o kraljevstvu

po svemu svijetu za svjedočanstvo svim narodima.

I tada će doći svršetak.«

»Kada dakle vidite gnusobu opustošenja — prorečenu po proroku Danielu —

kako stoji na svetome mjestu (tko čita, neka razumije):

koji tada budu u Judeji, neka bježe u gore;

tko bude na krovu, neka ne silazi da uzme što iz kuće svoje;

a tko bude u polju, neka se ne vraća natrag uzeti haljine svoje.

A jao trudnicama i dojiljama u one dane!

Molite pak da bijeg vaš ne bude zimi ni subotom,

 

jer će tada biti velika nevolja kakve ne bijaše od početka svijeta sve dosad,

niti će je ikada biti.

I kad se ne bi skratili oni dani, ne bi se spasilo nijedno tijelo.

No poradi izabranih skratit će se dani oni.

Ako vam tko tada rekne: ‘Gle, Krist je ovdje ili ondje’ — ne povjerujte!

Jer ustat će lažni kristi i lažni proroci i izvodit će velike znake i čudesa

da, bude li moguće, zavedu i izabranike.

Eto, prorekao sam vam.

Reknu li vam dakle: ‘Evo, u pustinji je!’, ne izlazite;

‘Eno ga u ložnicama!’, ne povjerujte!

 

Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada,

tako će biti i dolazak Sina Čovječjega.

Jer gdje god bude strvine, ondje će se skupljati orlovi.«

»A odmah nakon nevolje onih dana sunce će potamnjeti,

i mjesec svjetlost svoju neće davati, i zvijezde će s neba padati,

i sile će se nebeske uzdrmati.

 

I tada će se pojaviti znak Sina Čovječjega na nebu;

i tada će proplakati sva plemena zemaljska,

i ugledat će Sina Čovječjega

gdje dolazi na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom.

I poslat će anđele svoje sa snažnim glasom trubnim,

i oni će skupiti izabranike njegove od četiri vjetra,

od jednoga kraja nebesa do drugoga.«

Matej 24,3-31

 

 

 

 

 

Koji su neki od znakova Isusovog drugog dolaska u Mateju 24?

 

  • Bit će onih koji će pokušati zavesti crkvu govoreći da su oni Krist.
  • Bit će mnogo ratova, gladi i potresa.
  • Bit će progonstvo crkve.
  • Bit će izdajnika u crkvi.
  • Bezakonje će se uvećati i ljubav mnogih ohladiti.
  • Progonstva neće zaustaviti propovjedanje evanđelja po cijelom svijetu.
  • Gnusoba opustošenja stajat će na svetom mjestu (kako je prorokovao Daniel). To je vrsta anti-Krista u stvarnom hramu. Isus je upozorio ljude kada  se to dogodi da trče, bježe, skriju se. To će biti užasno vrijeme. To je početak velike nevolje.
  • Isus neće doći tajno. Bit će to poput sijevanja munje po cijelom nebu. Sunce, mjesec i zvijezde bit će promijenjeni. Nikome to neće promaknuti! Bit će odjednom, iznenada i zapanjujuće.
  • Isus će doći na nebeskim oblacima u sili i veličanstvenoj slavi!
  • Poslat će svoje anđele s glasnim zvukom trube i sakupiti svoj narod sa cijele zemlje.

 

 

 

Isus opet dolazi!

 

 

 

Jesi li spremna?

Kada bi danas došao – gdje bi te zatekao? Što radiš danas?

Nitko ne zna ni dan ni sat Njegovog dolaska, ali bi trebali živjeti očekujući ga, nadajući se Njegovom ponovnom dolasku!

Maranatha!

Dođi Gospodine Isuse!

 

 

 

Nastavi hodati s Kraljem,

 

 

Courtney

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.