14 dana Agape ljubavi

Sazrijevanje Božje djece

Ako postoji išta što razumijemo dok zaranjamo u ovih 10 stihova 1. Korinćanima 13, to je onda da se ova posebna vrsta ljubavi, agape ljubav, mora učiti.

Ne prenosi se genetski.

Ne pruža se polaganjem ruku.

Nije besplatan dar – kao što je to spasenje.

To je disciplina koja se mora naučiti i prakticirati svakoga dana do kraja našeg života. To zahtijeva zrelost, a zrelost zahtijeva disciplinu. To dvoje ide ruku pod ruku.

Najbolje vrijeme da započnemo učiti agape ljubav jest od najranije dobi, ukoliko je to moguće.

Uvijek me zapanji kada me roditelj pokušava uvjeriti da djeca stvarno žele biti dobra ili da je njihovo dijete bilo toliko dobro da nisu trebali primjenjivati puno discipline. Zanimljivo mi je to, jer Biblija kaže upravo suprotno. Svi smo rođeni kao grešna bića, od trenutka kada smo došli na svijet u prijekoj smo potrebi za Spasiteljem!

I ne postoji veći dokaz od činjenice da dijete čim prohoda viče „ne!“, ima temperamentne izljeve bijesa i druge fizičke iskaze pobune, prkosa i gnjeva. A roditelji ostanu u potpunom čudu i pitaju se: „Gdje je to naučilo?“ To nije moralo naučiti – to je već bilo u djetetu kada se rodilo.

Ono što dijete mora naučiti jest ispravno ponašanje. Dijete ne uči kako biti sebično, ali mora naučiti kako dijeliti. Dijete ne uči kako imati izljeve bijesa, ali mora naučiti kako kontrolirati svoje emocije. Dijete ne uči kako ispljuvati hranu iz usta, ali mora naučiti kako pojesti ono što je ispred njega.

Na isti način, dijete mora naučiti ljubiti na Božji način. A tako moramo i mi! Jednostavno je mnogo lakše to naučiti kao dijete nego kao odrasla osoba! A kada postanemo odrasle osobe, nadamo se da bolje znamo kako primjenjivati agape ljubav u našim životima.

Baš kao što nimalo nije privlačno vidjeti odraslu osobu da se ponaša kao dijete (a nažalost, svi to vidimo prečesto!), neugodno je susresti one koji nisu odlučili ljubiti na Božji način.

Crkva koja se bavi učenjem kako ljubiti na Božji način i koja se disciplinira u tome da postupa i misli na način koji agape ljubav zahtijeva jest crkva koja istinski sazrijeva.

Vrijeme je da odbacimo djetinje ponašanje sebičnog ponosa i učimo kako ljubiti agape ljubavlju. Odluka da ćemo prakticirati agape ljubav prvi je korak u kršćanskoj zrelosti.

To treba vaša crkva i to treba svijet!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: