14 dana Agape ljubavi

Ulaganje u vječnost

Kada je sve rečeno i učinjeno, poruka iz 1. Korinćanima 13 može se svesti na tri atributa: vjeru, nadu, ljubav.

Vjera u našu braću i sestre u Kristu, one koje nam je Bog dao da s njima zajedno hodamo na ovom uskom putu.

Ljubav za Tijelo Kristovo koja nikada ne odustaje, već odlučuje vjerovati u najbolje, nadati se najboljem i činiti najbolje u pomaganju jedni drugima da budemo bolji danas nego što smo bili jučer.

No postavimo ova tri elementa na sljedeću razinu.

„A vjera je osnova onoga čemu se nadamo, dokaz stvarnosti kojih ne vidimo.“ Hebrejima 11,1

Vjera nam omogućuje da se pouzdajemo kako će ono čemu se samo nadamo, a što ne možemo još uvijek vidjeti, jednog dana biti stvarnost.

Nada je gledanje na našu budućnost s iščekivanjem.

Ipak, jednoga dana vjera će nestati, jer ćemo konačno moći jasno vidjeti. I sve čemu smo se nadali i iščekivali postat će stvarnost. A sve što će ostati jest ljubav.

Ljubav.

Bog je ljubav.

Ivan nas više puta podsjeća na ovo u 1. Ivanovoj poslanici. Bog je ljubav. To je Njegov karakter – sama bit Njegovog bića. I to je ono što ga čini toliko daleko iznad onoga što možemo shvatiti, jer osim što je Bog svet, pravedan i pravičan – On je također ljubav. Njegov karakter je savršena ravnoteža načela i milosti. Svetosti i ljubavi. Pravednosti i ljubavi. Pravičnosti i ljubavi.

Ako sama suština Boga nije ljubav, onda nikada ne bi pustio svoga Sina da dođe na zemlju i umre za grijehe onih koji su pljuvali Njegovo lice, gazili Njegov zakon i bludničili s drugim bogovima. Koji bi drugi motiv mogao biti da žrtvujete nešto dragocjeno poput vašeg jedinog djeteta osim čiste, nepatvorene ljubavi? A ono što je zadivljujuće jest da On koristi nas – pokvarene, slomljene posude – kako bi tu ljubav prenio čovječanstvu. Vjeruje nam u ovom prekrasnom daru, da Njegovu bit pokažemo svijetu kroz prizmu ljubavi koju možemo jedva sami shvatiti. A najbolji način da ju učinkovito prenesemo jest da postajemo poput Njega koliko god to jedan smrtnik može.

Provodite redovno vrijeme u Njegovoj prisutnosti.

Upoznajte Njegovu Riječ.

Dozvolite mu da vam pokaže područja u kojima padate u Njegovoj milosti.

Dopustite Njegovom svjetlu da osvijetli svaki dio vašeg bića.

 

Zato što će jednog dana vjera i nada nestati, ali ljubav je vječna.

Ulažite u vječnost!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.