Ruta

5. tjedan – Ruta 4. dan – Veliki dar!

Počnite s molitvom.

U prvom poglavlju, Ruta i Naomi su se suočili s najgorim danima njihovih života. Nisu mogli znati kako je Bog postavio pozornicu za njihove najveće blagoslove. Na isti način, u našim najmračnijim trenucima, ne možemo vidjeti što je naprijed, ali imamo suverenog Boga koji djeluje u našem životu za naše dobro i Njegovu slavu.

Naomi i Ruta odlučili su vjerovati Bogu sa svojim životima; a za posljedicu ih je Bog blagoslovio. I mi moramo vjerovati Bogu čak i u teškim vremenima, jer imamo otkupitelja koji nas voli i želi također blagosloviti.

Idemo dublje pogledati sljedeće 3 kvalifikacije za rođaka-otkupitelja.

Vratite se na lekciju iz 2. dana ovog tjedna. Koja je treća kvalifikacija?

U našim ranijim proučavanjima vidjeli smo da otkupljenje može značiti oslobađanje plaćanjem cijene. To također znači kupiti ili otkupiti.

Pročitajte Ivan 8,34, Rimljanima 3,23, Rimljanima 6,16 i 2. Petrova 2,19. Kako smo bili zarobljeni? Čega smo bili robovi?

Duhovno, svi se nalazimo u ropstvu grijeha i Sotone. Ne možemo se osloboditi sile grijeha, kazne grijeha ni prisutnosti grijeha u našim životima.

Pogledajte Djela 4,11-12 i Ivan 8,34-36. Tko nam može pružiti slobodu i otkupljenje od naših grijeha?

Jedini koji nas može osloboditi od naših grijeha jest Isus, stoga moramo položiti svoju vjeru u Njega. On jedini ima moć da nas spasi i otkupi.

Pogledajte natrag 2. dan i napišite četvrtu kvalifikaciju u nastavku.

Što ste naučili iz sljedećih stihova: Marko 10,45, Luka 22,39-46, Ivan 1,29, Ivan 10,14-18, Efežanima 1,7, Filipljanima 2,5-11 i Otkrivenje 5,9? Kakva je bila otkupna cijena, i je li Isus bio spreman platiti da nas otkupi?

Isus je ponizno i ​​spremno položio svoj život za nas kad je prolio svoju krv i umro na križu. Dao je svoj život kao otkupninu za mnoge i otkupio nas od robovlasništva grijeha kako bi nas oslobodio da služimo živome Bogu.

Vratite se na 2. dan, posljednji put. Koja je peta kvalifikacija?

Pogledajte Hebrejima 4,14-16, Hebrejima 9,12-14. 22, 1. Petrova 1,18-19, i 1. Ivanova 3,4-5. Je li Isus mogao platiti otkupninu? Kako je Njegova prolivena krv bila dostojna da nas otkupi od naših grijeha?

Da! Njegova bezgrešna, neokaljana prolivena krv na križu bila je plaćena otkupnina koja zadovoljava Božji gnjev protiv grijeha cijeloga svijeta (Hebrejima 2,17, i 1. Ivanova 2,2).

Boaz je volio Rutu i otkupio je novcem kako bi mogla postati njegova žena, ali mi nismo otkupljeni ničim propadljivim poput srebra ili zlata. Vječno smo otkupljeni dragocjenom Isusovom krvlju!

Pitanje za razgovor:

Ivan 3,16-17 su vrlo popularni stihovi. Sada kada imamo svježe razumijevanje Isusova djela na križu, kako vam ti stihovi osobno govore? Što ste saznali o Božjem srcu u njima?

Bog nas je toliko volio da je On sam dao otkupninu za naše grijehe. Bog je poslao svoga Sina u svijet kako bi kupio za sebe nevjestu, crkvu, svojom vlastitom neokaljanom krvlju.

Isus je bio voljan i sposoban platiti otkupninu, koja je za nas besplatna, ali velika cijena za Njega!

Oh, kakav slavni dar!

„A hvala Bogu na njegovu neizrecivu daru.“
2. Korinćanima 9,15

Zastanimo za molitvu i zahvalimo našem velikom otkupitelju, Isusu Kristu!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jordan Hicks Womens Jersey