Ruta

Razumijevanje našeg stvarnog identiteta u Kristu

Iskreno vjerujem da većina kršćana ne zna tko su u Isusu Kristu.

Sila znanja tko smo u Isusu Kristu tako je nevjerovatna, da kada bi samo počele primati otkrivenje te istine, to bi potpuno promijenilo kako vidimo Boga, promijenilo bi naš pogled na odnos koji imamo sa Bogom i kako živimo svoj svakodnevni život.

Primiti razumijevanje našeg identiteta u Kristu daleko je više od objavljivanja da smo Božje dijete.

Prije nego shvatimo tko smo u Kristu, moramo shvatiti tko smo bili prije Krista i zašto je iskreno spasenje potrebno svakoj osobi na planeti zemlji.

Vidiš, nije dovoljno ponoviti molitvu sa propovjednikom nakon nedjeljne službe.

Sigurno nije dovoljno samo podignuti ruku dok je svima drugima pognuta glava i oči zatvorene i “pozvati Isusa u svoje srce”.

Iskreno spasenje počinje sa jasnim razumijevanjem naše izgubljenosti i nesposobnosti da pomognemo sami sebi.

Razumijevanje našeg stvarnog identiteta u Kristu

Kada shvatimo koliko smo zaista bespomoćni da promijenimo svoje ljudsko stanje, čak i za najmanju točku, i kada primimo otkrivenje što zaista znači riječ otkupljenje, to zauvijek promijeni naš kršćanski život.

Kako dolazimo do kraja našeg proučavanja u Knjizi o Ruti, ulazimo u dublje značenje tko je rođak Otkupitelj i da je Isus naš rođak Otkupitelj.

Ovaj se smisao pojavljuje kroz cijelu Bibliju i u Novom zavjetu nalazimo tri grčke riječi za otkupljenje koje će te potpuno oduševiti!

Jesi li spremna?

1. Svaki čovjek je gori od siromaha

Vjerujem da u zapadnoj kulturi većina ne shvaća što ovo znači.

Svaka od nas može uperiti prst i pokazati “od rita do bogatstva” priču: netko tko je bio potpuno nitko i tko je teškim i marljivim radom i predanošću promijenio svoju priču.

Ali, u kršćanstvu toga nema. Ne bez Isusa Krista.

U cijeloj povijesti nema nikoga tko je uspio promijeniti cijelu svoju sudbinu teškim i marljivim radom i svojom predanošću.

Evo i zašto: nema polazne točke sa koje bi krenuli mijenjati svoju sudbinu. Nema temelja.

Kao grješnicima naša polazna točka je dug koji nam je nemoguće početi otplaćivati u našem životu. Naš teški, marljivi rad i predanost ne mogu biti niti početak otplaćivanja našeg duga prema Bogu, a još manje promijeniti naše odredište u vječnosti!

Naša jedina nada je da nam netko pritekne u pomoć i izvuče nas iz naše situacije, jer ništa drugo nas ne može spasiti.

3. Krist kao naš rođak Otkupitelj

Kao što učimo ovaj tjedan u našem proučavanju Rute, postoji 6 uvjeta koje rođak otkupitelj treba ispuniti. Prvi od njih je da mora biti bliski, krvni rod.

“Jer i onaj koji posvećuje i oni koji su posvećeni, svi su od jednoga: stoga se on ne stidi zvati ih braćom.” Hebrejima 2,11

U Novom zavjetu na nekoliko mjesta Isus se navodi kao naš brat.

Ova istina ne umanjuje Njegovo božanstvo, niti uvećava našu ljudsku prirodu. Još uvijek postoji izrazita razlika između Isusa (potpuno Bog i potpuno čovjek) i nas, palih stvorenja kojima treba Spasitelj.

Isus je ispunio ovaj veoma važan zahtjev za naše otkupljenje!

Otkup koji je zahtjevao od Njega da svojom voljom prolije svoju krv, kao jedina osoba koja je bila potpuno bez grijeha da bi platio punu cijenu za dug koji svaka od nas duguje Bogu.

To je bila cijena otkupljenja.

Savršena krv.

3. Tri grčke riječi za otkupljenje

Želim započeti i reći da sam ovo naučila sa bloga koji piše Dr. Hackett (to je moj tata). On ima dobar članak na ovu temu.

Pavao opsežno piše o našem otkupljenju i važnosti našeg otkupljenja.

Tri su grčke riječi koje se prevode rječju otkupljen.

Lutroo znači biti otkupljen plačajući cijenu ili plačajući otkupninu.

“Koji je dao samoga sebe za nas da nas otkupi od svakog bezakonja i očisti sebi osobit narod, revan u dobrim djelima.” Titu 2,14

Agorazoo je onaj koji odlazi na tržnicu da kupi sebi roba (najčešće se prevodi sa kupljen).

“I pjevahu novu pjesmu: Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti njezine pečate: jer si bio zaklan i otkupio si nas Bogu svojom krvlju od svakog plemena i jezika i puka i naroda.” Otkrivenje 5,9

Exagorazoo je onaj koji ide na tržnicu robova da kupi roba koji nikada više neće ići u ropstvo.

“Da otkupi one koji bijahu pod Zakonom, da primimo posinjenje.” Galaćanima 4,5

Dr. Hackett ovo snažno opisuje u svom članku o duhovnom otpadništvu i citiram:

“Isus Krist, začet Duhom Svetim, kojeg je rodila djevica Marija, došao je na tržnicu roblja, na planeti zemlji, kraljevstvu Lucifera. Došao je sa najvišom, vrhovnom svrhom: “A svima koji ga primiše, On dade moć da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u njegovo ime.” Ivan 1,12. ”

U drugom članku, on smjelo izjavljuje:

Svako nanovo rođeno dijete Božje oslobođeno je ropstva i ušlo je u otkupljen život. Krv Isusa Krista platila je cijenu za tvoju slobodu (grčka riječ: “lutroo” Titus 2,14). Otkupnina koju je Isus platio kupila te iz ropstva (grčka riječ: “exagorazoo” Galaćanima 3,13 i 4,5).

Kada te kupio sa tržnice roblja i doveo u svoj dom, nije te učinio robom u svom domaćinstvu,već te usvojio kao sina ili kćer sa svim pripadajućim nasljeđem.

To je naš identitet! Naša osobnost!

To smo mi, ja i ti!

Mi nismo samo Božja djeca. Mi smo otkupljeno dijete Božje sa svim pravima i privilegijama našeg novog nasljeđa!

Ne zato jer smo to zaradile ili zaslužile. Ne zato jer smo po prirodi rođene u tome.

Već zbog žrtve Isusa Krista i obilne milosti Božje!

Dužne smo Kristu i Njegovoj žrtvi za nas: sve!

Bez Isusa Krista nemamo uopće nadu u ovome životu; Naša budućnost bila bi vječnost u mukama, u paklu. Nema načina da na bilo koji način promijenimo svoju sudbinu i svoje odredište.

Ali, Isus je došao. Otkupio nas je sa tržnice roblja grijeha, i onda odlučio da nas učini posvojenim sinom i kćerkom Njegovog domaćinstva!

Toliko više od onoga što zaslužujemo!

Ali, to je naš Bog! To je Njegova milost! To je Njegova dobrota i ljubav kojom nas voli!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jordan Hicks Womens Jersey