Dobro Jutro Djevojke!

Riječ “ljetopis” znači računanje dana, odnosno bilježenje dana, događaja kronološkim redom (slijedom kako su se odvijali). 

1. Ljetopisa bilježi povijest Božjeg naroda od stvaranja Adama do rođenja Davida, a onda opisuje kraljevanje Davida i predavanje njegovog kraljevanja na Salomona. 

Prvih 9 poglavlja čine popisi rodoslovlja, kao i posljednih nekoliko poglavlja. Između tih popisa nalazi se priča o Davidovom preuzimanju kraljevskog trona od Šaula, a onda o pripremama planova, ljudi i materijala za izgradnju Salomonovog Hrama. Nakon toga vidimo kako je Salomon preuzeo kraljevski tron od Davida i David umire. 

U 1. Ljetopisa vidimo Božju vjernost Njegovom narodu i Njegovim obećanjima. On je Bog saveza, Bog koji drži savez. On očekuje da narod bude poslušan i daje svoje blagoslove kada su poslušni, a donosi i osudu kada nisu poslušni. David je bio pravedan kralj, iako je imao mnogo pogrešaka, ali Bog ga je svejedno snažno koristio. 

1. i 2. Ljetopisa pokriva dosta toga što je već zapisano u 1. i 2. Samuelovoj te u 1. i 2. Kraljevima. Glavna razlika je u tome što je u ovim knjigama fokus na svećeništvu, a ne na prorocima, na moralnom i političkom aspektu. Isto tako, manje se fokus stavlja na Davidove moralne padove, a više na njegovo srce koje časti Boga, gradeći za Njega Hram. Ova je knjiga bila pisana za one koji su se vraćali iz progonstva s nadom obnove Davidovog trona, ali nada za obnovom Davidovog trona bit će na kraju ispunjena u Kristu.   

Pregled 1. Ljetopisa 

Svrha: 1. Ljetopisa bilježi povijest Božjeg naroda od stvaranja Adama do rođenja Davida, a onda opisuje kraljevanje Davida i predavanje kraljevanja Salomonu. 

Autor: Premda je autor nepoznat, tradicija smatra da je 1. Ljetopisa napisao Ezra. 

Vremenski period: Ova knjiga napisana je oko 450.-400. god. pr. Krista 

Ključni stih: 1. Ljetopisa 16:34 

‘Zahvaljujte Bogu jer je dobar, Njegova ljubav traje zauvijek. ‘ 

Struktura: 

  1. Rodoslovlja od Adama do Davida (1-9) 

Od Adama do Izraela (1:1 – 2:2) 

Plemena Izraela (2:2 – 9:1) 

Juda (2:3 – 4:23) 

Šimun (4:24-43) 

Ruben (5:1-10) 

Gad (5:11-22) 

Pola Manašeovog plemena (5:23-5:26) 

Levi (6) 

Isakar (7:1-5) 

Benjamin (7:6-12) 

Naftali (7:13) 

Manaše (7:14-19) 

Efrajim (7:20-29) 

Ašer (7:30-40) 

Benjamin (8) 

Rodoslovlje Šaula i povratak prognanika (9) 

2. Pomazanje Davida za kralja nad Izraelom (10-12) 

3. Kovčeg saveza vraća se u Jeruzalem (13-17) 

4. Davidove pobjede u bitkama (18-20) 

5. Popis u Izraelu i izgradnja Hrama (21-27) 

6. Davidov nalog Izraelu i Salomonu (28) 

7. Davidova zadnja molitva i pomazanje Salomona (29:1-25) 

8. David umire (29:26-30) 


Plan čitanja za ovaj tjedan:

Biblija:

U našim proučavanjima koristimo Biblije u prijevodu Ivana Vrtarića te Varaždinsku Bibliju. Svakodnevno ćemo u našim grupama dijeliti stihove koje čitamo iz tih prijevoda. Naravno da možeš pratiti proučavanje iz Biblije koju redovno čitaš. Ovo je napomena ako uočiš razlike.

Ovdje su linkovi na kojima, za one koje zanima, mogu kupiti Bibliju u prijevodu Ivana Vrtarića.

Također, tu je i link za Varaždinsku Bibliju koju možeš preuzeti na računalu, kao i na svoj mobitel:

Biblija ~ suvremeni hrvatski prijevod (SHP)

Ovo je jedan od novijih prijevoda i ovdje je poveznica kako skinuti ovu aplikaciju na svoj uređaj:

Priručnik:

Priručnik – 2 Ljetopisa

(Ovo je link za preuzimanje Priručnika)

Ovaj priručnik napravljen je u Word programu tako da ga možeš ispunjavati na svom računalu ili isprintati.

Također, možeš ga samo pregledati i svoje bilješke voditi na staromodni način – u svojoj bilježnici.

Budi slobodna i koristi opciju koja ti najbolje odgovara.

Primijetile smo kada ispisujemo stihove i svoja opažanja tada usporavamo proces i dublje upijamo Božju riječ. Iz tog razloga predlažemo ti: piši, piši, piši – tako se bolje pamti i upija Božja riječ, dublji je i djelotvorniji njen utjecaj na nas.

Dnevni stihovi i pitanja za promišljanje i razgovor:

Neka se ova knjiga zakona

ne miče s usta tvojih

nego razmišljaj o njoj danju i noću

kako bi pazio da izvršiš sve što je u njoj napisano

jer tada ćeš put svoj

okruniti uspjehom i tada ćeš napredovati.

Jošua 1:8

Ovaj poznati stih iz Jošuine knjige nas poziva da promišljamo o stihovima u Božjoj Riječi.

Ovdje ćeš naći stih/ove za svaki dan u tjednu, stih/ove za dublje proučavanje.

Ohrabrujemo te da sama odabereš stih/stihove koji su te dotakli, koji želiš naučiti, dublje mu se posvetiti…

Isprintaj ove stihove i stavi ih uz sebe, gdje ih možeš promatrati, čitati, upamtiti i o njima razmišljati u toku cijelog tjedna ~ stavi ih u kupaonicu, uz kompjuter, u kuhinju ili pokraj kreveta.

Pitanja za promišljanje i razgovor:

Svrha ovih kratkih tekstova je da nas izazove da uđemo dublje u Božju Riječ i poruku koju ona ima za nas.

Ponedjeljak: 1. Ljetopisa 1-2

U 1. I 2. poglavlju, vidimo popis Božjih ljudi od početka povijesti. U prvom poglavlju se Božje ime ne spominje, ali posvuda vidimo njegove otiske kako vidimo imena ljudi koji su bili blagoslovljeni i pozvani da ih Bog koristi. Prvo poglavlje navodi Noine sinove koji su bili očevi svih nacija poslije potopa. Zatim vidimo sinove Abrahama i Jakova, kroz koje imamo dvanaest Izraelovih plemena. Navedeni su i dobri i loši. Neki od loših su bili jako blagoslovljeni, ali nisu bili izabranici Božjeg saveza. Judina linija postaje točka fokusa jer je on u Davidovoj kraljevskoj lozi.

Provest ćemo pet dana zaredom gledajući dugi popis rodoslovlja. Većini je ovo najvjerojatnije dosadno, ali dopusti da ti pokažem važnost ovog najduljeg popisa imena koje si vjerojatno ikada pročitala! Ovo su stvarni ljudi koji su živjeli i umrli. Došli su na ovaj svijet s nadama i snovima i podnosili bol, tugu, radost i zadovoljstvo, baš poput tebe i mene. Svako je ime povezano s Božjim planom i na isti način – i ti si također povezana. Bog te izabrao! Kako te pogled na ovaj popis imena i generacija koje su prošle ispred tebe u vjeri potiče da vjeruješ Bogu da on ima i za tebe veći plan?

Utorak: 1. Ljetopisa 3-4

Kako čitamo ovaj dugi popis imena, pisac zastaje samo na trenutak i usredotočuje se na čovjeku po imenu Jabez, čije ime znači tuga i bol. Jabeza ne vidimo nigdje drugdje u pismu ali zapažen je kao časniji od svoje braće. Možda se rodio za vrijeme bolesti ili patnje svoje majke i ona ga je naučila moliti. Jabez se molio i tražio 4 stvari: blagoslov, prošireni teritorij, da Božja ruka bude s njim i da bude sačuvan od zla. Bog je odgovorio na tu molitvu i to je sve što znamo o njemu!

Pismo kaže da je Jabez bio časniji od svoje braće, a časni čin po kojem je bio poznat – je molitva. Jabez se nije bojao da hrabro moli i pita i za svoje potrebe i želje. Sama tuga po kojoj je bio nazvan je uklonjena njegovom molitvom. Jabez je vjerovao Bogu i kroz svoju molitvu je bio blagoslovljen. Za neke od nas koji uvijek mole za druge, može biti teško tražiti Boga za više blagoslova. Ali Jabez se nije bojao da ide izravno kod Boga sa svojim zahtjevima. Pogledaj četiri Jabezova zahtjeva i dolje napiši molitvu nad svojim životom. Ne mora to biti ista molitva kao Jabezova. Neka bude jedinstvena za tvoj život i za ono s čime se danas suočavaš.

Srijeda: 1. Ljetopisa 5-6

Ljudi iz Gata su otišli u bitku sa vojskom mnogo većom od njih. Zavapili su Bogu za pomoć, Bog je čuo njihove hitne molitve i dao im pobjedu nad njihovim neprijateljima. Pobjedili su jer su se uzdali u Boga.

Još jednom, vidimo kako Božji ljudi vape Bogu za pomoć. Usred njihove bitke, Bog je čuo njihove vapaje za pomoć i odgovorio im tako što ih je izbavio. Postoji moć u molitvi. Postoji stalna tema kroz cijelo Pismo. Bog želi da njegov narod vapi za njim i i čuje njihove vapaje za pomoć. Jesi li usred svoje privatne bitke danas? Hajde Bogu u molitvi i reci mu o njoj. Zamoli ga za pomoć i stavi svoje pouzdanje u njega.

Četvrtak: 1. Ljetopisa 7-8

Kako se približavamo kraju rodoslovlja, fokus je na plemenu Benjamina. Ovo pleme je imalo posebnu važnost, jer je Šaul, prvi Izraelski kralj, bio iz tog plemena. Također, Benjaminovo pleme je bilo blizu Judinom u danima izgnanstva u Babilonsko ropstvo i poslije. Ali fokus neće ostati ovdje, umjesto toga u 10. Poglavlju ćemo vidjeti kako se moć premješta sa Šaula na Davida i ostatak knjige će se tada fokusirati na Davida.

Vidimo iz prvog poglavlja da se rodoslovlja čitaju kao lijevak. Isprva, uključuju cijeli svijet, zatim se usmjeravaju na Izrael, zatim dalje na Judu, sinove Levija i konačno na Davida i Mesijansku krvnu lozu. Vidimo dobre i loše likove dok se Božji plan odvija za cijeli svijet, kroz njegove izabrane ljude Izraela. Neki od imenovanih ljudi dobivaju jedan ili dva opisa. Da je tvoje ime uključeno u popis, koji jedan ili dva retka opisa bi htjela da piše o tebi?

Petak: 1. Ljetopisa 9-10

Šaul se susreo s božanskom osudom. Umro je jer je bio nevjeran Bogu jer nije držao njegove zapovjedi i tražio njegovo vodstvo. Šaul nije tražio Božje vodstvo jer nije imao jedinstveni odnos s Bogom. Umjesto toga, savjetovao se s medijem, što je bilo oštro zabranjeno Božjim ljudima (Ponovljeni zakon (18,9-14). Tako je Bog predao kraljevstvo čovjeku po svom srcu, Davidu, Jišajevom sinu.

Zanimljivo je napomenuti da u istom poglavlju Pisma vidimo čovjekovu odgovornost i Božju suverenost. U 4. Stihu 10. poglavlja, Šaul si je oduzeo život kada je pao na svoj mač. Ali u 14. stihu nam kaže da ga je Gospodin predao smrti. Zaustavi se upravo sada i razmisli o implikacijama ne sljeđenja Božjih zapovjedi ili traženja njegovih puteva i vodstva. Za nas možda neće voditi ka fizičkoj smrti, ali postoji emocionalna bol, patnja i posljedice koje dolaze kao rezultat našeg neposluha. Postoji li u tvom životu neko područje gdje ne slijediš Božje zapovjedi ili ne tražiš njegovo vodstvo? Neka ovo bude upozorenje. Ne čekaj ni dana, a da ne ispraviš ovo područje u svom životu.Ispod imenuj to područje i upravo sada traži Gospodinovu pomoć.


Svrha ovih kratkih tekstova je da nas izazove da uđemo dublje u Božju Riječ i poruku koju ona ima za

U našem biblijskom proučavanju koristimo:

SOAK  metoda i njeno kratko tumačenje:

(više u Priručniku)

Tablica boja kojom označavamo u Bibliji:

(Ovo je predivan način koji nas usporava dok čitamo i pomaže da upijemo svaku riječ dok čitamo.)

Gdje nas možeš naći?

Blog:

Srijedom i petkom – Svakog petka bit će članak koji će uokviriti proučavanje onog što smo proučavale taj tjedan.

Facebook:

Grupa za molitvu:DJD za molitvene potrebe

Dobro Jutro Djevojke pruža odgovornost koja ti je potrebna da bi se svakodnevno natapala u Božjoj riječi, rasla u svom hodu s Bogom i živjela dobro!  Smjesti se udobno, otvori svoju Bibliju (uz čašu svog omiljenog pića – kafe, čaja, soka, čokolade) i upijmo sve što Bog ima za svaku od nas!

Želimo ti predivan tjedan u Božjoj Riječi.

Vidimo se, ovdje na blogu, opet u srijedu i petak

kada će nam Rosilind i Courtney podijeliti

ono što im je Bog stavio na srce dok su čitale Božju Riječ.

Nastavi hodati s Kraljem,

Tim DJD

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.