Ponovljeni zakon

Lekcije iz smrti vjernog čovjeka {Ponovljeni zakon 31-34}

 

slika za blog - lekcije iz smrti vjernog čovjeka

 

 

Za one koje čitaju s Dobro Jutro Djevojke – kroz Bibliju, kroz knjige Postanak, Izlazak, Levitski zakonik, Brojevi i Ponovljeni zakon – danas je tužan dan.

 

Ovo je dan kada se pozdravljamo s Mojsijem – piscem prvih 5 knjiga u Bibliji.

 

Dok sam čitala Ponovljeni zakon 34. poglavlje – suze su punile moje oči. Nekako sam se vezala za ovog čovjeka. On je ponizan, započeo je  život u košari koja je plovila rijekom Nil.

 

Bog je imao ogroman plan za tu mušku bebu.

 

Bog je sačuvao Mojsija kroz njegovo djetinjstvo. Zatim je Bog podigao Mojsija da oslobodi narod iz ropstva. Bog se očitovao kroz 10 nevolja i kada je Bog čudesno razdvojio Crveno more – Mojsije je bio odabran od Boga da vodi Božji narod iz Egipta u pustinju. Tamo se Mojsije sreo s Bogom – licem u lice – i dobio 10 zapovjedi… dvaput!

 

Mojsije je predao sav zakon Izraelu, uključujući i kako da organiziraju svojih 12 plemena, izgradnju Šatora sastanka i zakon za žrtve. Mojsije je vodio Božji narod u bitke, uključujući i zapisanu bitku protiv Amalečana kada je Izrael pobjeđivao dok su Mojsijeve ruke bile podignute, a gubio kada bi pale. Mojsijeva krotkost nije bila njegova slabost.

 

Mojsije je vodio Božju pobunjenu, tvrdovratu, mrmljajuću djecu kroz pustinju. Kako je njegov posao bio težak!

 

Toliko mnogo trenutaka za sjećanje, previše da bi ih ovdje nabrojila, dogodilo se za vrijeme Mojsijeva vodstva i nakon 40 godina lutanja u pustinji – došli smo do kraja.

 

Kraj Mojsijevog života.

 

U Brojevima, 20. poglavlje, Bog je rekao Mojsiju da kaže stijeni i ona će izliti vodu za narod. Mojsije – u svojoj ljutnji na mrmljajuću gomilu – udrio je stijenu dvaput svojim štapom. Voda je izbila van… ali ova neposlušnost imala je strogu posljedicu za Mojsija.

 

 

Mojsijeva javna neposlušnost Bogu, donijela mu je zabranu ulaska u Obećanu zemlju.

 

I to nas dovodi do završnog poglavlja u Ponovljenom zakonu – Ponovljeni zakon 34.

 

Posljednji put, Bog vodi Mojsija na planinu – goru Nebo – i tu Gospod dozvoljava Mojsiju da vidi Obećanu zemlju.

 

 

Tada mu Gospod reče: “Ovo je zemlja za koju se zakleh Abrahamu, Izaku i Jakovu govoreći ‘Dat ću je potomstvu tvojemu.’ Dao sam ti da je vidiš očima svojim, ali onamo nećeš prijeći.” Tako Mojsije, sluga Gospodnji, umrije ondje u zemlji moapskoj po riječi Gospodnjoj. I on ga sahrani u dolini, u zemlji moapskoj.

~ Ponovljeni zakon 34:4-6

 

Baš tako – Mojsije je stajao sam – vidio je Obećanu zemlju i mi kažemo Mojsiju: zbogom. Gospod ga je uzeo kući, da bude s Njim.

 

Mojsije je ispunio Božju svrhu za svoj život.

 

 

Kada dođeš do zadnjeg dana svog života – hoćeš li ispuniti svoju svrhu?

Ne trati svoj život.

 

Iako je Mojsije dovršio posao koji je Bog imao za njega – imao je tužan kraj. Grijeh je spriječio Mojsija da uđe u Obećanu zemlju. Bog je, umjesto toga, zadatak vođenja Izraelskog naroda predao Jošui.

 

 

 

Možda mislimo da Mojsije – gubeći strpljenje – nije puno zgriješio – zašto ga je Bog tako strogo kaznio?

 

Ali, nijedan grijeh nije malen kod Boga.

 

Grijeh znači promašiti cilj.

 

Grijeh znači pogriješiti.

 

Ali, Bog je jako upotrijebio Mojsija. Ima nade za nas.

 

Bog upotrebljava grješnike!

Kad Bog ne bi upotrijebljavao grješnike – tada ne bi imao KOGA upotrijebiti!

 

On upotrebljava svakog od nas, ako mu predamo svoje živote.

 

Još nešto vidim u izvještaju o Mojsijevoj smrti: on je bio potpuno sam.

 

Bog je pozvao Mojsija na goru bez ijednog od njegovih prijatelja i člana obitelji da ga drži za ruku dok umire. Toliko puta kroz Mojsijev život – on je bio potpuno sam. Bili su samo Mojsije i Bog.

 

I Bog je bio dovoljan.

 

Svaka od nas mora umrijeti sama. Nitko nam se na tom putu ne može pridružiti, osim Boga.

 

U 6. stihu piše: “on ga sahrani”

 

Bog je sahranio Mojsija… sam.

 

Nije bilo velikog sprovoda. Ni hvalospjeva. Ni sjaja.

 

6. stih nam kaže: “nitko nije doznao za njegov grob.”

 

Mojsije ima neoznačeni grob. Neće nitko donositi cvijeće. Obitelj neće posjećivati.

 

Ništa.

 

Mojsije je umro, ali Božje djelo se nastavlja.

 

Kada mi umremo – djelo koje smo započeli za Krista – ono se nastavlja.

 

 

Tako niti je što onaj koji sadi niti onaj koji zalijeva, nego Bog koji daje da raste. A onaj koji sadi i onaj koji zalijeva, jedno su; i svaki će prema svojemu trudu svoju plaću primiti. Jer mi smo Božji suradnici.

~ 1. Korinćanima 3:7-9

 

Zajedno – mi svi obavljamo djelo Gospodnje i vjerujemo Bogu za završnu žetvu.

 

Mojsije je umro, ali njegova vjernost Bogu nije zaboravljena.

Završne riječi u Ponovljenom zakonu govore o Mojsiju:

 

I ne ustade više prorok u Izraelu kao što bijaše Mojsije, kojega je Gospod poznavao licem u lice, sa svim onim znacima i čudesima za koje ga je Gospod slao da ih učini u zemlji egipatskoj, na faraonu i na svim njegovim slugama i na svoj zemlji njegovoj i sa svim onim što je učinio rukom jakom te sa svim onim velikim strahotama što ih je Mojsije izveo na oči svemu Izraelu.

1 Ponovljeni zakon 34:10-12

 

 

Najvažnije što sam naučila iz Mojsijeve smrti je da bez obzira na naše uspjehe ili promašaje – nastavi živjeti život vjerna Bogu.

 

Neka nas se sjećaju po vjernosti.

 

Do tvog završnog daha…

 

Nastavi hodati s Kraljem

 

 

Courtney

**Uključi se**

Što si ti naučila iz Mojsijevog života i proučavanja Ponovljenog zakona?

 

slika za proslavu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.