Izaija

Naš Mesija je moćni ratnik, sposoban spasiti!

 

 

 

Približavamo se kraju našeg proučavanja knjige proroka Izaije.

Svaka od nas koja je pratila ovo proučavanje, navikla se na uzdizanja i spuštanja koja ona opisuje. Za one koje su se povremeno uključile, ovaj će članak  možda biti pomalo neugodan, jer niste čitale ili slušale mnogo propovjedi poput odlomka koji smo čitale ovaj tjedan.

 

Izaiju, 63. poglavlje, nije lako čitati jer Izaija u ovom poglavlju opisuje proročku viziju gnjeva Gospodnjeg koji je Bog izlio na svoje neprijatelje. To nije ugodno čitati. Pogledajmo to zajedno.

 

 

Ovo poglavlje započinje s 2 pitanja.

 

Pitanje #1

 

 

 

Tko je taj što dolazi iz Edoma,

iz Bocre, u crvenim haljinama,

taj što je veličanstven u svojoj odjeći,

što u silini snage svoje korača?

Izaija 63,1

 

 

 

 

Netko dolazi.

 

Taj tko dolazi maršira, stupa moćno u crvenoj, sjnoj odjeći.

 

On dolazi iz Edoma, znači već je sudio Edomu.

Edomci su potomci Ezava, neprijatelja Izraela, a Bocra je glavni grad Edoma.

Riječ “bocra” znači “skupljanje grožđa” –  to je važno znati jer Izaija uspoređuje Božji gnjev s vinskom prešom.

 

Tko dolazi?

 

Odgovor #1

 

 

 

Ja sam to koji govorim u pravednosti,

koji sam uzmožan spasiti.

Izaija 63,1

 

 

 

 

 

Tko je taj moćni ratnik koji korača silno u svojoj snazi?

 

 

To je Mesija!

 

On nema samo moć da sudi, On je moćan spasitelj!

Ovaj odlomak ne govori samo o sudu.

Ovaj odlomak podsjeća i mene i tebe da imamo čudesnog Spasitelja!

Spašene smo od Njegovog gnjeva i On nije poražen! On dolazi silno i moćno.

 

 

Pitanje #2

 

 

 

 

Zašto je crvena odjeća tvoja,

i haljine ti kao u onoga koji gazi u tijesku?

Izaija 63,2

 

 

 

 

 

Izaija pita zašto je Mesijina odjeća crvena kao da je gnječio grožđe u vinskoj presi.

Vidimo u Otkrivenju 14,19 završni sud je uspoređen s vinskom presom.

Piše:

“I baci anđeo srp svoj na zemlju, i obra trs zemaljski,

i baci u veliko gnječilo gnjeva Božjega.”

 

 

 

 

On odgovara:

 

 

Odgovor #2

 

 

U gnječilu sam sȃm gazio

i nitko između narodā ne bijaše sa mnom.

Jer u gnjevu sam ih svojem gazio

i gnječio ih u svojoj jarosti;

i krv njihova poprska mi haljine

te iskaljah svu odjeću svoju.

Jer dan osvete bijaše mi na srcu

i dođe godina otkupljenika mojih.

Izaija 63,3-4

 

 

 

 

Zašto je Njegova odjeća crvena, kao nekog tko je u vinskoj preši (gnječilu) bio?

U 3. stihu nam piše da je gnječio svoje neprijatelje u svom gnjevu i njihova krv je isprljala njegovu odjeću.

 

 

 

 

Znam, ovo je teško čitati.

Teško je zamisliti Isusa kako se bori kao moćni ratnik.

U 4. stihu piše da je dan osvete bio u Njegovom srcu

i ovaj dan osvete poklapa se s danom otkupljenja Njegovog naroda.

Vidiš da je sud pravedan samo zbog spasenja.

Kada je Isus došao prvi put, bio je rođen kao beba u štali.

Isus je došao položiti svoj život (umrijeti) kao žrtvu za moje i tvoje grijehe.

 Njegova krv je prolivena da bi mi primili oprost i vječni život.

Kada se Isus vrati drugi put, On će doći da sudi.

Svi oni koji su odbili Njegovo spasenje i u pobuni su pred Njim,

suočit će se s Njegovim gnjevom.

 

Stani sad i promisli o tome koliko ti je spasenje dragocjenije kada shvatiš da si spašena OD Njegovog gnjeva!

 

 

Iako je teško pogledati Božji gnjev, moramo znati – nemojmo zaboraviti – da postoji put kroz spasenje. Dok je osveta u Njegovom srcu, otkupljenje i milost su također u Njegovom srcu!

 

U 2. Petrovoj 3,9 piše da je On strpljiv, On ne želi da propadne nijedan i daje ljudima dovoljo vremena za pokajanje.

 

 

Ne kasni Gospodin s obećanjem,

kako ga neki sporim smatraju,

nego je strpljiv prema nama

ne želeći da tko propadne,

nego da svi prispiju k pokajanju.

  1. Petrova 3,9

 

 

 

 

Važan podsjetnik vidimo u Izaiji 63,7.

 

 

 

 

Spominjat ću se milosrđa Gospodnjega

 i hvala Gospodnjih,

svega što nam Gospod učini,

i velike dobrote prema domu Izraelovu

što im je učinio po smilovanju svojemu

i po mnoštvu milosrđa svojih.

Izaija 63,7

 

 

 

 

 

Božja ljubav je obilna i postojana.

 

Izaija se podsjeća velikih milosrđa Gospodnjih i Njegove postojane ljubavi, čak i dok su bili u izgnanstvu. Bunili su se protiv Boga, a opet u 9. stihu piše da je suosjećao i žalio za njima.

 

 

 

Božja ljubav prema tebi je vjerna, odana i čvrsta.

Nemoj nikada zaboraviti – Njegova ljubav je obilna i čvrsta.

 

 

Drage moje, Izaija 63. podsjeća nas da dolazi dan kada će Bog izliti svoj gnjev.

Ako Isus nije tvoj osobni spasitelj, pokaj se i vjeruj u Njega.

Ako Isusa priznaješ za svog Gospodina i Spasitelja, Isusa koji je umro i uskrsnuo, raduj se i budi sretna jer te Bog spasio gnjeva koji dolazi.

 

 

 

Otkrivenje 19,11 govori nam o danu kada će se Isus vratiti…

 

 

 

 

 

I vidjeh nebo otvoreno,

i gle: konj bijelac, i Onaj koji sjedi na njemu,

zvan Vjerni i Istiniti,

i po pravednosti sudi i ratuje.

A oči mu kao plamen ognjeni i na glavi mu mnoge krune;

ima ime napisano koje nitko ne zna osim on sam;

i obučen je u haljinu krvlju natopljenu;

a ime mu glasi: Riječ Božja.

I vojske u nebu pratile su ga na bijelim konjima,

odjevene u lan bijel i čist.

I iz usta mu izlazi mač oštar

da njime udara narode,

i on će vladati nad njima štapom željeznim;

i gazi on vinsko gnječilo gnjeva i srdžbe Boga Svemogućega.

A na haljini i na bedru bijaše mu ime napisano:

Kralj kraljeva i Gospodar gospodarā.

Izaija 19,11-16

 

 

 

 

Naš Mesija je moćni ratnik, moćan spasitelj!

On te toliko voli!

 

Nastavi hodati s Kraljem kraljeva i Gospodarom gospodara,

 

Courtney

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.