psalmi

Za dane kada želiš biti bliže Bogu

 

 

 

Prošlo proljeće, kada sam otvorila vrata svog doma, otkrila sam da je mama ptica napravila gnijezdo na ukrasnom vijencu na vratima moje kuće.

To otkriće mi je napravilo problem. Moj pas 5-6 puta u danu odlazi do ulaznih vrata i svaki put kada otvorim vrata, mama ptica bi se uznemirila i odletjela. Bilo mi ju je jako žao, a nisam htjela da slučajno uleti u našu kuću jer bi to stvorilo još jedan problem. Tako sam mjesec dana mienjala smjer mog psa.

 

Nakon nekog vremena iz jaja se izleglo 5 ptića, koja su u svoje vrijeme odletjela i ostavila prazno gnijezdo. Kada su sve ptice odletjele zauvijek, pogledala sam prazno gnijedo i bila pomalo tužna. Bio je to zanimljiv period gledajući ovu mamu i njene ptiće i bila sam tako zahvalna što je odabrala moj dom i moja ulazna vrata kao sigurno mjesto za svoje gnijezdo.

 

 

 

 

Psalam 84 – Za dane kada želiš da si bliže Bogu

 

 

 

U današnjem odlomku koji čitamo iz Pisma, vidimo da psalmist promatra vrapca i lastu kako prave svoja gnijezda u hramu i kao da im on zavidi. Njegova najdublja čežnja je da bude u hramu, blizu Boga, kao ptica u svom gnijezdu.

Psalam 84 napisali su Korahovi sinovi i ako pogledamo u 1. Ljetopisa (Dnevnika) 9. poglavlje, vidjet ćemo opis njihovog posla. Da ovaj Psalam shvatimo jasnije, Korahovi sinovi su bili čuvari praga Šatora! Znači, psalmist je bio uvijek na vratima hrama. Bio je blizu Božje prisutnosti, i opet je čeznuo da bude još bliže.

 

“A Šalum, sin Kore, sina Ebjasafa, sina Korahova,

i njegova braća iz doma oca njegova — Korahovci —

bili su nad poslovima u službi, čuvari praga Šatora,

dočim su njihovi oci bili

nad taborom Gospodnjim, čuvari ulaza.

A Pinhas, sin Eleazarov,

bio je otprije predstojnik nad njima i Gospod bijaše s njim.

Zaharija, sin Mešelemjin,

bio je vratar na ulazu u Šator sastanka.

Svih ovih izabranih za vratare na pragovima

bilo je dvije stotine i dvanaest.

Oni su bili obuhvaćeni svojim rodoslovljima

u svojim selima.

Njih su u povjerenu im službu postavili David i vidjelac Samuel.

Tako su oni i njihovi sinovi

bili nad dverima Doma Gospodnjega,

Doma Šatora, kao čuvari.

1. Ljetopisa 9,19-23

 

 

Želiš li biti bliže Bogu?

 

 

  1. Voli svoj poziv

 

 

Psalmist je volio svoj posao kao čuvar vrata! Njegova ljubav za Boga bila je nezasitna. Njegova duša je čeznula za bliskošću s Bogom. On je volio biti u hramskim dvorima. On nije samo pjevao potiho pjesme Bogu, već ih je pjevao svom svojom snagom, pjesme radosti.

 

 

 

Kako su mili nastani tvoji,

Gospode Nad Vojskama!

Duša mi čezne, pa i gine,

za dvorima Gospodnjim,

srce moje i tijelo moje kliču

Bogu živomu.”

Psalam 84,1-2

 

 

 

Jesi li se umorila služeći Bogu ili odlascima u crkvu ili pjevajući pjesme štovanja?

 

 

Dok čitamo ostatak ovog Psalma neka Bog zapali iznova vatru ljubavi u tvom srcu.

 

 

  1. Neka Bog bude tvoj odmor usred tvog nemira

 

 

U biblijska vremena vrapci nisu imali veliku vrijednost.

To su bile skromne ptice i siromašni su ih prinosili za žrtve.

Lastavice su bile hitre ptice, brzo su se kretale i izgledale nemirno.

Ipak, i one su pronašle svoj dom u kući Gospodnjoj.

Psalmist objavljuje da su blagoslovljeni oni koji borave u kući Gospodnjoj, baš kao i ove ptice.

 

 

 

I vrabac nalazi dom,

 i lasta sebi gnijezdo

gdje će položiti mlade svoje

— žrtvenike tvoje, Gospode Nad Vojskama,

kralju moj i Bože moj!

Blaženi oni koji borave

u Domu tvojemu,

koji te uvijek hvale! Selah”

Psalam 84, 3-4

 

 

Osjećaš li se bezvrijedno ili nemirno?

 

 

Bog je dom i utočište za ponizne i nemirne-

Bog nas duboko voli i samo u Njemu možemo naći utjehu i odmor.

 

 

  1. Neka ti nada neba daje snagu

 

 

U biblijska vremena, djeca Izraela su morala hodati i putovati dugo, dugim cestama, da bi došli do hrama.

Nisu svi bili na pragu hrama kao Korahovi sinovi.

Oni bi usmjerili svoja srca na dugo putovanje do Siona i nada da će doći do hrama davala im je snagu.

Dolina plača predstavljala je pustaru kroz koju su prolazili i bili u borbi.

Ali, i u toj pustinji, Bog je proviđao sve što im je bilo potrebno i umjesto od snage u slabost, oni su išli iz snage u snagu.

 

 

 

“Blažen čovjek kojemu je snaga u tebi,

kojem su na srcu putovi k tebi!

Dok prolaze Dolinom plača,

u izvor je promeću;

i rani je dažd prekriva blagoslovima.

Hode od snage do snage;

svatko će se od njih

pojaviti pred Bogom na Sionu.”

Psalam 84,5-7

 

Osjećaš li da si zaglavila u pustinji? Treba li ti snaga?

 

 

Ovaj svijet nije naš dom, mi smo samo prolaznici i ponekad se osjećamo kao u pustinji, u Dolini plača.

Ali, dok putujemo kroz ovaj svijet, nada neba osnažuje nas tako da možemo ići iz snage u snagu.

 

 

 

  1. Pouzdaj se da će te Bog ispuniti više od svega što ovaj svijet može ponuditi

 

 

Psalmist je bio ponizni čuvar vrata, a ipak je želio još više Boga, Njegove prisutnosti.

Nije bilo tog mjesta u svijetu gdje bi on radije boravio, već da bude tu i prvi ujutro otvori vrata i posljednji da ih zatvori.

Osjećao je da je jedan dan u Božjim dvorima bolji od tisuću bilo gdje drugdje.

Možda je boravio u šatorima zlih i osjetio okus prolaznih zadovoljstava grijeha.

Znao je da jednostavno nema usporedbe s ispunjavajućom radošću koju daje Božja prisutnost.

 

 

“Gospode, Bože Nad Vojskama,

čuj molitvu moju;

poslušaj, Bože Jakovljev! Sela

Pogledaj štit naš, Bože,

i promotri lice pomazanika svojega!

Jer jedan je dan u dvorima tvojim

bolji od tisuću drugih.

Radije ću biti

na pragu Doma Boga svojega

nego boraviti u šatorima opačine.”

Psalam 84,8-10

 

 

Je li te tvoje srce zavelo u vjerovanje da poznavati Boga nije tako uzbudljivo i zanimljivo kao nekad?

Je li ti svijet postao primamljiviji?

 

Psalmist je morao ići u hram da bi bio s Bogom.

Ali, u 1. Korinćanima 3,16 Pavao kaže vjernicima: “Ne znate li da ste hram Božji i da Duh Božji prebiva u vama?”

Bog je s nama! Mi ne moramo putovati autoputevima da bi došli do Boga i ne moramo sjediti na vratima naših crkvi da bi bili bliže Bogu.

Mi smo Božji hram i sada Duh Sveti boravi U nama!

Nema ničeg veličanstvenijeg do imati Božju prisutnost u sebi!

 

 

 

  1. Pouzdaj se u Boga da je On taj koji proviđa za tebe i koji te štiti

 

 

Usred teškoća imamo Boga koji je naše sunce i štit.

On proviđa za nas i  On je naša zaštita.

Utješno je znati da ništa dobrog On neće zadržati kada hodamo čestito.

 

 

“Jer Gospod, Bog, sunce je i štit,

Gospod daje milost i slavu.

Ne uskraćuje dobra

onima koji hode čestito.

Gospode Nad Vojskama,

blažen je čovjek koji se u te uzda!”

Psalam 84, 11-12

 

 

Boriš li se s pouzdanjem u Boga i Njegov plan za tvoj život?

 

Blagoslov je živjeti s pouzdanjem u Boga.

On je naša obrana, naš osloboditelj, naš otkupitelj i prijatelj.

 

Želiš li biti bliže Bogu?

 

 

  • Voli svoj poziv
  • Neka Bog bude tvoj odmor usred tvog nemira
  • Neka ti nada neba daje snagu
  • Pouzdaj se da će te Bog ispuniti više od svega što ovaj svijet može ponuditi
  • Pouzdaj se u Boga da je On taj koji proviđa za tebe i koji te štiti

 

 

 

Nebo je naše krajnje odredište, gdje ćemo jednog dana vidjeti Boga u svoj Njegovoj slavi i biti tamo, u Njegovoj prisutnosti.

 

 

“I čuh snažan glas s neba gdje govori:

»Evo šatora Božjeg s ljudima!

I On će prebivati s njima, i oni će biti puci njegovi,

i sȃm Bog bit će s njima, Bog njihov.”

Otkrivenje 21,3

 

 

Kakav će to veličanstveno predivan dan biti kada budemo u Njegovoj prisutnosti u nebu!

 

 

Do tada, naša tijela su hram Gospodnji.

Svako jutro se budimo s Božjom prisutnošću u sebi.

To bi trebalo promijeniti način našeg života, naše odluke, našu radost, našu nadu.

 

Bog je blizu, jako blizu i On voli tebe.

 

Približi mu se danas.

 

“Jer jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuću drugih”

 

 

Hodaj s Kraljem,

 

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: