Izaija

10 Činjenica o padu Sotone, utjecaju i budućnosti koju ne želiš propustiti

 

 

 

Kada mislimo o prvom grijehu, obično mislimo o Adamu i Evi u Edenskom vrtu. Ali prije Adamovog grijeha, bio je pad Sotone.

 

U knjizi Postanka, zmija je već U vrtu. Sotona je već bio pali anđeo, ali u Postanku nema objašnjenja kako je pao.

 

U našem čitanju kroz Izaiju za ovaj tjedan, čitamo o Sotoni prije pada. U 14. poglavlju Izaije, nalazi se proroštvo koje se odnosi na kraljeve Tira i Babilona. Dok čitamo, vidimo po uzvišenim riječima u odlomku, da se ovo proroštvo odnosi na Sotonu, a ne samo na kraljeve.

 

 

 

 

Kako pade s nebesa,

Svjetlonošo, sine zorin!

Kako li si oboren na zemlju,

iznuritelju narodā!

Jer ti si u srcu svom rekao:

Uzaći ću na nebesa,

povrh zvijezda Božjih prijestolje ću svoje dići;

i zasjest ću na goru sastanka na krajnjemu sjeveru.

Uzaći ću u visine oblačne, bit ću poput Svevišnjega.’

A sruši se u Šeol, u dubinu jame.

Izaija 14,12-15

 

 

 

1. Sotona je pomazani anđeo imenom Lucifer.

 

U 12. stihu Sotona je nazvan Svjetlonoša i sin zore.  U hebrejskom ‘Svjetlonoša’ znači onaj koji sjaji. U latinskom, riječ za sjajni je lucifer, što znači koji nosi svjetlo i ne označava se velikim slovom. Tako smo dobili ime za Sotonu, Lucifer.

 

Vidjet ćemo u Ezekielu 28,14 da je Sotona bio pomazani anđeo, kerubin. Zadatak ovih anđela je da okružuju Božje prijestolje obožavanjem. Lucifer je bio nebeski vođa slavljenja.

2. Bog nije izvor Sotoninog zla.

U 13. stihu vidimo ponos koji se našao U Sotoninom srcu. U tom stihu, na 5 mjesta on navodi ‘ja ću’. “Uzaći ću na nebesa.” “Prijestolje ću svoje dići.” “Zasjest ću…” “Uzaći ću na nebesa.” “Bit ću poput Svevišnjeg.”

 

Ponos jesrušio Sotonu. Izvor zla došao je iz Sotone.

On je imao izbor: biti ono za što ga je Bog stvorio, nebeski vođa slavljenja ili ponosno uzdizati samog sebe.

 

 

3. Sotona je bio savršene ljepote.

 

U Ezekielovoj knjizi, vidimo više proroštva o kralju Tira i opet iznova, ako pogledaš pažljivije, vidjet ćeš da je ovo dvostruko proroštvo i odnosi se i na Sotonu.

Primijeti u stihu da piše “U Edenu, Božjem vrtu.” Samo je Sotona mogao to ispuniti. Kralj Tira tamo nije bio.

 

Sotona je bio jednostavno PREKRASAN!

Pogledaj kako je Sotonina ljepota opisana u knjizi Ezekiela:

 

 

 

  Ti bijaše pečat savršenosti,

pun mudrosti i savršenstvo ljepote.

Bio si u Edenu, vrtu Božjemu,

svaki dragi kamen bio ti je pokrov:

rubin, topaz i dijamant,

beril, oniks i jaspis, safir, tirkiz i smaragd, te zlato.

Izradba tvojih bubnjeva i svirala tvojih

bijaše spremna za te za dan kad si stvoren.

Ti bijaše kerub pomazan da zaklanja

— ta ja sam te postavio!

Bio si na svetoj gori Božjoj,

hodio si posred kamenja ognjenoga.

Ti savršen bješe na putima svojim

od dana kada si stvoren,

dok se u tebi ne nađe bezakonje.

Mnoštvo trgovanja tvojih

iznutra te napunilo nasiljem,  i ti sagriješi.

Zato te zbacih s gore Božje i uništih te, kerube zaklanjatelju,

isred kamenja ognjenoga.

Srce ti se uzoholilo zbog ljepote tvoje,

mudrost si svoju iskvario sjaja svoga radi.

Na zemlju te bacih.

Ezekiel 28,12-17

 

 

 

 

4. Sotona je zbačen s neba.

 

U Izaiji 14,5 i Ezekielu 28,17 čitamo da je Sotona zbačen s neba.

Isus također govori o tome svojim učenicima i kaže im da je vidio Sotonu kako pada poput munje s neba.

Sotona je brzo pao!

A sedamdesetorica se vratiše s radošću govoreći:

»Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju u tvoje ime!«

A on im reče:

Gledao sam Sotonu kako pade s neba kao munja.

Luka 10,17-18

 

 

 

 

5. Trećina anđela zbačena je s neba zajedno sa Sotonom.

 

Kada je Sotona pao, nije pao sam. U knjizi otkrivenja vidimo sliku Sotone kao velikog zmaja koji je povukao trećinu nebskih zvijezda svojim repom i bacio ih na zemlju. Ovo je slika Sotone koji vodi sa sobom milione anđela koje zovemo demoni.

 

i rep njegov povlači trećinu zvijezda nebeskih

— i baci ih na zemlju.

Otkrivenje 12,4

 

 

 

Trećina anđela pridružila se Sotoninoj pobuni i uzrok su demonske sile u našem svijetu. Sotona je izvor SVAKOG zla u našem svijetu i milioni demona rade njegov prljavi posao.

Ali, ne boj se. Dva puta više je svetih anđela koji rade Božji posao!

 

Možeš se pitati kako sam došla do brojke ‘milioni’.

U Otkrivenju 5,11 vidimo anđele oko Božjeg prijestolja i kaže za njihov broj: I broj njihov bijaše mirijade mirijada i tisuće tisuća.

U grčkom jeziku to su milioni i milioni pomnoženi tisućama i tisućama.

 

Kada je Sotona bačen s neba, on nije bio sam. On je bio osuđen na propast vječnom kaznom i umjesto da postane jedan od kraljeva na nebu, postao je kralj pakla zajedno sa svim demonima.

 

 

 

 

6. Sotona je otac laži.

 

Bog je istina. Sotona je lažov. Svaka, i najmanja laž u tvojoj glavi ili kojom te hrani ovaj svijet, dolazi od Sotone.

O tome Isus govori u Ivanovom evanđelju:

 

 

 

Zašto govor moj ne razumijete?

Jer ne možete slušati riječ moju!

Vi ste od oca đavla i hoćete činiti želje oca svojega.

On bijaše čovjekoubojica od početka

i ne stajaše u istini jer istina nije u njemu.

Kad govori laž, od svojega govori

jer je lažac i otac laži.

Ivan 8,43-44

 

 

 

 

7. Sotona je bog ovog svijeta i zasljepljuje nevjernike.

 

Kao što je Bog na poslu u životu svog naroda… Sotona djeluje u životu nevjernika. Nema ništa dobra u njemu i on gleda kako da prevari tebe i tvoje bližnje i okrene vas protiv Boga.

 

 

U onima kojima bog ovoga svijeta

zaslijepi umove nevjerničke

da im ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista

koji je slika Božja.

2. Korinćanima 4,4

 

 

 

Sotona ne želi da vjerujemo evanđelje. Ne želi da budemo spašeni.

On ne želi da naši najbliži postanu Božja djeca.

Sotona gleda kako da nas sve prevari.

 

 

 

Jesi li prevarena?

Djeluju li njegove laži na tebe?

 

Ima nešto puno veće što se događa svakog dana, kada se probudiš što tvoje oči mogu vidjeti. To je velika svemirska bitka između dobrog i zla, Boga i Sotone, anđela i demona i pitanje je…

 

Koga ti slijediš?

 

 

Također, ne bi nas smjelo ni zbuniti ni uznemiriti kada se nevjernici ponašaju bezbožno, Bog ovog svijeta zaslijepio je misli nevjernika. Neki nikada neće razumjeti istinu Božje Riječi koju podijeliš s njima, jer vjeruju Sotoninim lažima.

 

 

 

8. Sotonin kraj je u ognjenom jezeru.

 

U Otkrivenju nam kaže kako Sotona završi:

 

 

A njihov zavodnik, đavao,

bȋ bačen u jezero ognjeno i sumporno,

gdje su Zvijer i Lažni prorok,

i ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova.

Otkrivenje 20,10

 

 

 

 

 

 

9. Oni koji ne slijede Boga, slijede Sotonu i imat će isti kraj kao i Sotona, ognjeno jezero.

 

S dubokom tugom pišem ove riječi pod #9. Ne želim nikoga u paklu sa Sotonom. Ali, Božja Riječ to kaže, i ja želim poučavati vjerno.

 

Otkrivenje 20,10 nam kaže da je Sotonin kraj u ognjenom jezeru. Tužno je to, ali svi koji odbiju Isusa na dan suda, bit će bačeni u ognjeno jezero.

 

 

I vidjeh mrtve, male i velike, gdje stoje pred Bogom,

i knjige se otvoriše.

I otvori se jedna druga knjiga, to jest Knjiga života.

I mrtvi bijahu osuđeni po onome što je napisano u knjigama,

po djelima svojim.

I more dade mrtvace koji bijahu u njemu,

a Smrt i Podzemlje dadoše mrtvace koji bijahu u njima,

i svaki bȋ osuđen po djelima svojim.

A Smrt i Podzemlje bijahu bačeni u jezero ognjeno.

To je druga smrt.

I tko god se ne nađe zapisan u Knjizi života,

bȋ bačen u jezero ognjeno.

Otkrivenje 20,12-15

 

 

 

 

10. Sotona te mrzi, ali Bog te voli.

 

Isus kaže:

 

 

Tat ne dolazi, osim da ukrade i zakolje i uništi.

Ja dođoh da život imaju, i da ga imaju u izobilju.

Ivan 10,10

 

 

 

Sotona ti želi ukrasti radost, mir, ljubav i budućnost.

Želi te vidjeti uništenu u ognjenom jezeru s njim.

 

 

Zašto onda ponekad slušamo njegove laži i padamo u kušnju?

 

Drage moje, ne padajte na njegove laži!!!

Isus te voli.

Kroz Isusovu smrt na križu i oprosta za moje i tvoje grijehe, On nam daje život u izobilju radosti, mira, ljubavi i budućnost u nebu s Njim.

Slušaj Božju istinu i ne puštaj laži u svoj svijet. Budi jaka!

 

Svakog dana donosiš odluku… koga ćeš slijediti?

 

 

 

 

Sotona djeluje na društvenim mrežama. Dok prolaziš po svojim obavijestima pazi kojim te lažima hrani.

Sotona djeluje i u glazbenoj industriji. Dok slušaš razne kanale pazi kojim te lažima hrani.

Sotona djeluje u filmskoj industriji. Dok gledaš Netflix pazi kojim te lažima hrani.

Sotona djeluje svugdje! Djeluje na fakultetima, u političkim krugovima, pa čak i u crkvama – jer traži da podijeli i uništi.

 

Bog nije stvorio grijeh. 

Sotona je stvorio grijeh i kroz spasenje vidimo da grijeh nije vječan.

Jednog dana uživat ćemo na nebu gdje neće biti boli i grijeh više neće uzrokovati nikakvu patnju!

Bit ćemo slobodni!!!

 

Do tada, svakodnevno ćemo se suočavati s duhovnim borbama dok živimo u ovom svijetu punom laži i mišljenja i ciljeva i svjetonazora koji su potpuno suprotni Božjoj Riječi.

Sotona je Božji neprijatelj, stoga i naš neprijatelj.

Ne daji mu niti malo mjesta, niti da ti se približi.

Zapamti: ti si Božje dijete i On je s tobom i On te voli.

 

Nastavi hodati s Kraljem,

 

Courtney

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.