Izaija

Bog odgaja one koje voli

Bog se ne odnosi prema svojoj djeci kao što se odnosi prema svojim neprijateljima.

Kada Bog odgaja svoju djecu, čak i kad je ljut, postoji izrazita razlika na koji način On odgaja svoju djecu  i  kako sudi svoje neprijatelje.

Ovo je dobra vijest za Božju djecu!

Izaijina knjiga je Božja  proročka poruka Izraelu o sudu koji se sprema nad Izraelom zbog idolopoklonstva, pokvarenosti i perverzija.

Izraelci su posvećeno štovanje namijenjeno samo Bogu izopačili štujući zajedno s bezbožnim zemljama koje ih okružuju.

Štovali su na bezbožnim oltarima, nisu brinuli o siromašnima, onima u potrebi, ni o udovicama ni siročadi i uprljali su se nemoralnošću i izopačenošću.

Bog je upotrijebio narode koji ih okružuju da ih odvedu u zarobljeništvo kao Njegovu osudu, odgajanje Njegove djece.

Čitamo neke zanimljive odlomke koji nam pokazuju da način na koji je Bog djelovao sa svojim Odabranim narodom nije isti kako se odnosio s neprijateljima Izraela.

Božji odgoj obnavlja

“I dogodit će se u onaj dan da će Gospodin opet, po drugi put, ruku svoju pružiti da otkupi ostatak puka svojega, one koji budu preostali, iz Asirije i iz Egipta i iz Patrosa i iz Kuša i iz Elama i iz Šinara i iz Hamata i s morskih otoka. I podignut će stijeg narodima, i sabrati prognanike Izraelove, i skupiti rasijanike Judine s četiriju krajeva zemlje.” Izaija 11,11-12

“I reći ćeš u onaj dan: »Hvalim te, Gospode! Premda si se razgnjevio na me, gnjev se tvoj odvratio i ti si me utješio.” Izaija 12,1

Bog je dopustio da neprijatelji savladaju Izrael i odvedu ih u zarobljeništvo, ali Bog ih nije tamo ostavio!

Doći će dan kada će ih vratiti nazad u njihovu domovinu i obnoviti kao narod.

On se samo kratko ljutio na njih i onda ispružio svoju ruku da ih utješi.

Motiv koji je pokrenuo Božji odgoj bila je obnova, ne uništenje.

Bog nema namjeru da nas odgajanjem uništi. On nas ne odgaja da bi nas posramio. On nas odgaja jer nas voli i Njegov je cilj da obnovi naš ispravni odnos s Njim.

Bog nikada ne posramljuje one koje voli. On posramljuje svoje neprijatelje.

Bog čuva svoju osudu za neprijatelje

»Jer ustat ću na njih«, riječ je Gospoda Nad Vojskama, »i zatrt ću Babilonu ime i ostatak, i rod i porod«, riječ je Gospodnja. »I dat ću ga u posjed ježevima i jezerima vodnim, i pomest ću ga metlom zatornom«, riječ je Gospoda Nad Vojskama. Izaija 14,22-23

Kao što smo vidjeli u članku napisanom prošlog tjedna “5 Stvari koje Bog želi da Njegov ostatak zna”, Božja moćna, uništavajuća ruka postavljena je protiv Izraelovih neprijatelja zbog njihove oholosti.

Oni su pretpostavili da su pobijedili Izrael zbog snage svojih bogova i jer su veliki narod.

Promašili su i nisu vidjeli da su samo alat u ruci Gospodnjoj.

“Zar se sjekira hvasta ponad onoga koji siječe njome? Hoće li se pila veličati ponad onog koji njome pili? Kao da bi šiba mahala na one koji je podižu ili kao da bi se štap digao da nije od drveta.” Izaija 10,15

Dok je Bog obećao obnovu i mir Izraelu, On objavljuje osudu svim njenim neprijateljima zbog oholosti i odbijanja da proslave Njega kao Svemogućeg Boga.

Draga sestro, ovo je tako dobra vijest za nas!

Nalaziš li se u periodu kada osjećaš kao da je Bog okrenuo ruku protiv tebe?

Možda znaš da si se udaljila od Boga ili imaš neki grijeh u svom životu i osjećaš da te On odgaja?

Kao Božje dijete, Njegov odgoj je zamišljen da te obnovi, ne da te uništi.

Njegov odgoj traje samo kratko i onda će te On zagrliti i dovesti na mjesto radosti i blagoslova.

“Zato ćete s radošću crpsti vodu iz izvorā spasenja. I u onaj ćete dan reći: »Hvalite Gospoda, zazivajte ime njegovo! Obznanite među pucima djela njegova, spomenite se da je ime njegovo uzvišeno! Pjevajte Gospodu jer učini velike stvari. Neka to bude znano po svoj zemlji. Kliči i uzvikuj, stanovnice Siona, jer velik je posred tebe Svetac Izraelov!” Izaija 12,3-6

Zavapi mu iskreno u pokajanju i poniznosti. Neka On očisti tvoje srce i obnovi tvoj duh.

Primit će te otvorenih ruku.

Obnovit će te.

I dovest će te opet tamo gdje je velika radost, blagoslov i duhovni uspjeh.

Njegov odgoj samo je znak koliko je velika ljubav kojom te On voli.

“Sine moj, ne preziri stege Gospodnje i nek ti ne omrzne njegov prijekor. Jer koga Gospod ljubi, toga i kori, kao i otac sina koji mu omilje.” Izreke 3,11-12

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.