Izaija

5 Stvari koje Bog želi da Njegov ostatak zna

Bez malo sumnje, ovo su nesigurna vremena za crkvu.

Rastuća plima tolerancije prijeti utapanjem biblijskog glasa istine i uništavanjem što Božja Riječ kaže o našoj izgubljenosti i Božjoj objavi kako bi trebali živjeti.

Na žalost, u nekim crkvama ova tolerancija je zavladala, jer se klanjaju društvenom pritisku i načinu života.

Ali, uvijek postoji ostatak – grupa Božjih ljudi koji ostaju odani Njegovoj Riječi i vjerni Njegovim zapovjedima.

Nije lako biti dio ostatka.

Zahtjeva to smjelu vjeru, hrabrost. Traži od čovjeka da stane pred navalom kulturnih normi i propisanog razmišljanja.

Kao Šadrak, Mešak i Abed-Nego, znači da ćeš stati sam u moru vršnjaka koji se klanjaju; odluka koja se često susreće s pogubnim posljedicama.

Ostatak mora tražiti snagu od Boga da opstane pred ukorima i kriticizmom; protiv kršćana koji su u kompromisu i uspjeli su pronaći način da Pismo okrenu u svoju korist i tako opravdaju svoja djela.

Ostatak je malen.

Isus nam je rekao da će tako biti: “Jer uske su dveri i tijesan je put koji vodi u život, i malo ih je koji ih nalaze.” Matej 7,14

Jesi li dio ostatka? Grupe odanih vjernika koji se drže potpune istine Božje Riječi, bez oklijevanja, smjelo i hrabro?

Ta grupa ljudi koja odbija kompromis i ne igra po kulturnim normama, evanđelja po društvenoj pravdi i zabave nedjeljom ujutrom?

Raštrkani svud po svijetu, ponekad se možeš osjetiti usamljeno.

Ponekad može izgledati kao da smo stvarno sami… da smo jedna, jedina osoba koja stoji pred brzacima koji se dižu na nas, prijeteći da nas potope u svakom trenutku.

Ali, mi ne stojimo sami.

Bog nam želi danas dati riječ ohrabrenja, koja će nas osnažiti.

5 Stvari koje Bog želi da Njegov ostatak zna

Ovaj tjedan u ‘Dobro Jutro Djevojke’ nastavljamo naše proučavanje kroz knjigu proroka Izaije, od 1. do 23. poglavlja i proučavamo od 6. do 10. poglavlja.

Većini nas je poznato 6. poglavlje kada Izaija vidi Gospodina u hramu.

Ali, ubrzo nakon toga u istom poglavlju Izaija daje poruku osude Božjem narodu.

Božji narod se okrenuo od Boga; Njegovi proroci su pokvareni i štovanje je oskvrnjeno. Bog se spremao donijeti sud.

Taj sud bi došao kao uništenje Izraelskog naroda kroz uništavajuću pobjedu njihovih neprijatelja.

Ali, da malodušnost ne savlada ostatak vjernih, Bog daje obećanje u 10. poglavlju kako bi ih ojačao i podsjetio da iako ih mora disciplinirati, On će ih vjerno i obnoviti.

1. Nastavi tražiti Božje lice

U Izaiji 6,1-8 čitamo o Izaijinom dramatičnom iskustvu u hramu. Bog ga je pozvao da prenese Njegovu poruku narodu, upozorenje o sudu koji se nadvija nad njima i poziv na pokajanje.

U ovom kratkom odlomku od 8 stihova, možemo sakupiti toliko toga!

  • Izaija je tražio Božje lice i dobio otkrivenje tko je Bog
  • Izaija je doživio Božju svetost, Njegovu prisutnost i silu
  • Ovo ga je iskustvo protreslo i presvjedočilo o njegovoj vlastitoj grješnosti
  • Njegovo priznanje otvorilo je put očišćenju
  • Svrha ovog iskustva bio je poziv u službu

Ovo je iskustvo koje Bog želi da svaka od nas doživi.

Bog želi da imamo osobni odnos s Njim… više nego jednom, jer iskustvo s Njim postavlja duboki temelj za snažan život, trajnu spoznaju tko je On i postajemo čvrsti u svojoj vjeri.

Ali, svrha iskustva s Gospodinom nije u osjećajima koje pri tom osjetimo i onda svima govorimo o tome.

Svrha iskustva nije iskustvo.

Svrha iskustva s Gospodinom je priprema za službu u koju nas je On pozvao.

Nije greška, svi smo pozvani u službu. Neće biti za sve punovremena služba, ali svi smo pozvani da pozovemo svakog čovjeka na pokajanje i učinimo ih učenicima.

2. Ne obesharabruj se događajima koji se odvijaju oko tebe

Bez obzira gdje živiš na planeti, ovo je prava prijetnja za svakog učenika koji je dio ostatka.

Svaka je zemlja uvučena u korupciju i neslaganje.

Ali, Bog upozorava ovim riječima:

“Ne nazivajte urotom sve ono što ovaj puk urotom naziva; i ne bojte se čega se on boji i ne strahujte. Gospoda Nad Vojskama — njega posvećujte, i on neka bude bojazan vaša, i on neka bude vaš strah. Tako će on vama postati svetište, a za oba doma Izraelova kamen spoticanja i stijena sablazni, zamka i stupica za stanovnike Jeruzalema. I mnogi će se od njih spotaći i pasti i razbiti se; i uplest će se, i uhvatiti.”  Izaija 8,12-15

Bog je dozvolio da se ti događaji dogode sa svrhom i planom.

Ovo je dio plana; plana koji On vidi od početka do kraja. Mi vidimo samo jedan dio slagalice, ovaj tamni i zbunjujući dio.

Ali, Bog vidi cijelu sliku.

Dok je ostatak svijeta upleten u zavjeru, strah od COVID-a, strah od cijepljenja, nepravedna ljutnja zbog političke nepravde…

Ostatak mora držati svoj fokus na Božjoj svetosti.

On je svet i samo Njega se treba bojati! “I ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a dušu ne mogu ubiti; nego se radije bojte onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.” Matej 10,28

3. Traži pobožno razumijevanje doba u kojem živiš

U Izaiji 9,10-17 i 10,1-4 čitamo o Božjoj ljutnji i Njegovoj ispruženoj ruci protiv Izraela zbog oholosti i ponosa; kao i zbog nepravde koju pokazuje onima koji se ne mogu obraniti.

“Opeke popadaše, ali mi ćemo graditi klesanim kamenom; smokvike su posječene, ali mi ćemo ih zamijeniti cedrovima. “ Izaija 9,10

Bog je poslao upozorenje, ali oni su vjerovali u svoju snagu da izgrade s još čvršćim materijalima.

Kao da je vlastito Božje stvorenje moglo odoljeti Njegovoj ruci presude.

Draga moja, moramo gledati mimo prirodnih katastrofa, pandemije, političke korupcije, nemira i tutnjave između naroda…

Moramo gledati mimo onog što vidimo i razlikovati što se događa u svijetu oko nas i tražiti da nam se otvore oči za sve što se događa u duhovnom svijetu.

Mudri prepoznaju vremena, i vremena se prepoznaju duhovno.

Duhovno razlikovanje ne dolazi od čitanja vijesti i slušanja političkih komentara. Ta spoznaja dolazi od provođenja vremena u poniznosti, na tlu, tražeći Božju mudrost i upoznati Njegov plan i svrhu.

4. Zlo koje vidimo samo je alat u Božjoj ruci

Jedan od najmoćnijih načina da obrišemo strah koji osjećamo upravo sad, uz pandemiju i sve što se događa u političkom svijetu, je da steknemo strah Gospodnji.

Kada razumijemo tko je Bog i tko smo mi u odnosu s Bogom, tada dobivamo veliku mudrost i razumijevanje.

“I dogodit će se, kad Gospodin dovrši sve svoje djelo na gori Sionu i u Jeruzalemu, da će reći: »Kaznit ću plod osorna srca kralja asirskoga i sjaj njegovih uznositih očiju.« Bijaše, naime, rekao: »Učinih to snagom ruke svoje i mudrošću svojom, jer sam razborit; i uklonih međe pucima i blaga njihova opljačkah, i kao silnik oborih stanovnike njihove. … Zar se sjekira hvasta ponad onoga koji siječe njome? Hoće li se pila veličati ponad onog koji njome pili? Kao da bi šiba mahala na one koji je podižu ili kao da bi se štap digao da nije od drveta. Zato će Gospodin, Gospod Nad Vojskama, poslati neishranjenost pretilnicima svojim; i pod slavom svojom zapalit će plamen kao plamen ognjeni.”  Izaija 10,12-13 i 15-16

Bog je upotrijebio Asiriju da donese sud na Izrael.

Ipak, u svojoj pobjedi Asirija se uzoholila i nisu razumjeli da su bili samo alat u Božjoj ruci.

Bog pita: “Zar se sjekira hvasta ponad onoga koji siječe njome?”

Je li alat snažniji od onog koji ga upotrebljava?

Bog se okrenuo i doveo uništenje na Asiriju jer su se uzoholili i zanijekali silu Svemoćnog Boga.

5. Sjeti se velikih obećanja Gospodnjih

U ona vremena, kada strah prijeti da nas savlada, kada obeshrabrenje pokušava zavladati našim srcima, kada se osjećamo potpuno sami, sjetimo se da imamo veliko bogatstvo u Božjoj Riječi.

Božja je Riječ puna, ima stotine obećanja koja nam je On dao da nas ojača i ohrabri.

Bog nam nije samo zapovjedio da budemo snažni i hrabri.

Znao je da će svijet u kojem živimo, ponekad biti velika prijetnja za našu egzistenciju.

To može biti zastrašujuće!

Zato nas On tješi i ohrabruje moćnim obećanjima koja možemo držati i koja daju hrabrost i snagu da budemo i ostanemo jaki.

“I dogodit će se u onaj dan da se ostatak Izraelov i preživjeli iz doma Jakovljeva neće više oslanjati na onoga koji ih udara, nego će se istinski osloniti na Gospoda, Sveca Izraelova. I dogodit će se u onaj dan da će se breme njegovo skinuti s tvog ramena, i jaram njegov s tvojega vrata; i zbog pomazanja jaram će se skršiti.” Izaija 10,20 i 27

Draga moja, Bog nas nije napustio. Bez obzira koliko stvari izgledaju strašno za tebe osobno, ali i za nas u državi, kao i na svjetskom planu, to nije za naše uništenje.

Bog ima veći plan i svrhu.

Taj plan i svrha uvijek su isti: pozvati svijet na pokajanje i Njegovu crkvu na probuđenje.

Ovo što osjećamo su upozorenja, upozorenje svijetu da On ponovo dolazi u sili i snazi po svoju crkvu da bude s Njim.

Upozorenje crkvi da On dolazi i da se pripremi.

Poziv ostatku da se ne pritaji u strahu, već da smjelo izađe van i dijeli radosnu vijest gdje god može.

Ovo nije vrijeme za strah i uplašenost; ovo je vrijeme za smjelost!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.