Nada za neodlučnu, kolebljivu crkvu

Tako sjajne i očigledne bile su mi paralele dok sam čitala Hošeinu knjigu, pripremajući se za ovo proučavanje. Današnja crkva i Izrael. Zgrade današnje crkve s postavljenim pozornicama, svjetlima, modernim grupama slavljenja, modernom glazbom… riječima koje slave Boga. Ali, samo letimičan pogled natjerao bi čovjeka da se zapita slavimo li mi samo čovjeka i njegovu…

Hošea: ljubavna priča, slika ljubavi kojom Bog voli tebe

      Hošeina knjiga započinje pričom o neobičnom i nesvakidašnjem paru, jer je Bog rekao pobožnom i svetom proroku Hošei da oženi bludnicu. Bog je imao poruku za Izrael i htio ju je predati kroz Hošeu. Ali, prvo je želio da Hošea živi doslovno ono što je Bog poručio Izraelu. Pogledaj današnji video u…