Nada za neodlučnu, kolebljivu crkvu

Nada za neodlučnu, kolebljivu crkvu

Tako sjajne i očigledne bile su mi paralele dok sam čitala Hošeinu knjigu, pripremajući se za ovo proučavanje. Današnja crkva i Izrael. Zgrade današnje crkve s postavljenim pozornicama, svjetlima, modernim grupama slavljenja, modernom glazbom… riječima koje slave Boga. Ali, samo letimičan pogled natjerao bi čovjeka da se zapita slavimo li mi samo čovjeka i njegovu…

Kakvu vjeru imamo?

Kakvu vjeru imamo?

    Nedavno sam čula jednu poruku koja je ostavila dubok trag na mom srcu. Kakvu vjeru imaš? Je li to vjera za koju će reći možda i 90% Hrvata da je ima – vjera u Boga… pa da, vjerujem da postoji, vjerujem  i da je Isus živio, možda čak i uskrsnuo, vjerujem da postoji raj,…

Hošea: ljubavna priča, slika ljubavi kojom Bog voli tebe
|

Hošea: ljubavna priča, slika ljubavi kojom Bog voli tebe

      Hošeina knjiga započinje pričom o neobičnom i nesvakidašnjem paru, jer je Bog rekao pobožnom i svetom proroku Hošei da oženi bludnicu. Bog je imao poruku za Izrael i htio ju je predati kroz Hošeu. Ali, prvo je želio da Hošea živi doslovno ono što je Bog poručio Izraelu. Pogledaj današnji video u…

End of content

End of content