Ruta

Ruta – 2. dan – Predani prijatelj

Postoje samo 2 knjige u Bibliji koje su dobile ime po ženama, Ruta i Estera. Obje ove žene us imale unutarnju ljepotu. Ne znamo tko je autor knjige o Ruti, ali rodoslovlje u 4. poglavlju nas navodi na to je da napisana nakon Davidovog vremena. Židovska tradicija priznaje Samuela kao autora.

U hebrejskoj Bibliji, knjiga o Ruti je okupljena sa Pjesmom nad pjesmama, Esterom, Propovjednikom i Tužaljkama. Svaka od ovih knjiga je povezana sa Izraelovim najvažnijim blagdanima i rabini bi ih čitala na tim posebnim svečanostima tokom godine. Ruta se čitala godišnje na Blagdanu sedmica, također poznatom kao Pentekost.

Dva najljepša stiha u cijeloj Bibliji se mogu pronaći u prvom poglavlju Rute.

Ispiši Rutu 1:16,17 ispod.

 Ovi se stihovi često čitaju na vjenčanjima, ali u svom kontekstu, Ruta ih je izgovorila svojoj punici, Noemi.

Hebrejska riječ za Rutu znači „prijatelj“ i „suputnik“.

Kako su ovi stihovi povezani sa značenjem Rutinog imena?

 Koja je jedina stvar mogla razdvojiti Rutu od Noemi?

Ruta je bila žena karaktera, voljela je bez zadrške! Bila je u međurasnom braku i imala međurasno prijateljstvo sa Noemi. Bila je predana prijateljica jer je Noemin Bog postao njen Bog. Noemin život se zauvijek promijenio zbog hrabrosti ove mlade žene da preda svoj život njoj.

Rutino i Noemino prijateljstvo je uzor našim ženskim prijateljstvima.

Ruta je rekla:Jer kamo ti ideš, idem i ja, i gdje se ti nastaniš, nastanit ću se i ja”

Možda imaš blisku prijateljicu koja se odselila. Vjerovatno ste ostali u kontaktu kroz godišnje posjete, telefonske razgovore i božićne razglednice. Možes li zamisliti sebe kako se seliš tamo gdje ona živi da ona ne bi bila sama. To bi bila velika žrtva!

Ruta je rekla: “ tvoj puk moj je puk.”

 Ruta i Noemi imale su razliku u godinama, rasi i vjerovanju. Kako bi ovaj svijet bio drugačiji da žene sruše prepreke među sobom i vole žene drugačije od sebe?

Noemina ljubav za Boga je u Ruti probudila čežnju da upozna Boga. Ruta je rekla: “ tvoj Bog moj je Bog.”

Kada ljudi vide tvoj život pomisle li i kažu, “Želim da njen Bog bude moj Bog!” Približavaju li tvoja prijateljstva druge Bogu?

 Ponekad Bog iskoristi propovijedi i dobre knjige i programe da promijeni živote žena. Ali, najučinkovitiji alat za učeništvo je prijateljstvo. Prijateljstvo mijenja živote. Možemo doći u iskušenje proći kroz tisuće službi i projekata i promašiti ovo. Vrijeme, dosljednost i tvoja prisutnost u životu prijateljice može učiniti veliku promjenu. U prijateljstvu možemo pričati, hodti i hrvati se u našoj vjeri. Ono je moćno!

Za vrijeme naših života, imat ćemo ograničenu količinu vremena koju ćemo moći uložiti u naša prijateljstva. Osvrnimo se na naša prijateljstva i učnimo ih značajnim.

  Pitanja za raspravu:

 Navedi svoje najbliže prijatelje.

 Kako možeš biti nesebičnija kao predana prijateljica?

 Što možeš promijeniti kako bi bila otvorenija prijateljstvima koja prelaze prepreke kao što su rasa, starost i vjerovanja?

 Kako možeš približiti svoje prijatelje Bogu kao predana prijateljica?

 Na kraju, u Ruti 4,15, za Rutinu ljubav se reklo da je bolja od sedam sinova. U hebrejskoj kulturi sinovi su jako cijenjeni i broj sedam je pedstavljao savršenost. Što znači da je Rutino prijateljstvo bilo bolje od toga da Noemi ima savršenu obitelj!

Ako Bog nije u središtu naših života, doći ćemo u iskušenje da tražimo savršenu obitelj i savršeni život. U stvarnosti, ne postoji ni savršena obitelj ni savršeni život. Dobra vijest nas oslobađa od okova savršenosti i premješta nas u odnose ispunjene milošću.

Izaberimo ljubav i življenje predanim životom. Završi u molitvi i traži od Boga da ti pokaže kako možeš biti bolji prijatelj i približiti druge Bogu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.