psalmi

Isus u Psalmima ~ 2 lekcije iz Psalma 69

 

 

 

 

Jesi li znala da su od svih knjiga Starog zavjeta, citati iz knjige Psalama najviše zastupljeni u Novom zavjetu?

Kada je Isus uskrsnuo od mrtvih i pojavio se učenicima, rekao im je ove riječi:

 

 

“I reče im: »Ovo su riječi koje sam vam rekao

još dok sam bio s vama:

treba se ispuniti

sve što je o meni napisano

u Zakonu Mojsijevu i Prorocima i Psalmima”

Luka 24,44

 

 

Isus je rekao da Psalmi sadržavaju proročke riječi.

 

Neki od tih psalama su: 2, 8, 16, 22, 40, 41, 45, 68, 69, 102, 110 i 118.

Ovi se Psalmi nazivaju i “Mesijanski psalmi”.

 

Cijeli Stari zavjet ukazuje na dolazak Mesije, našeg Predivnog Savjetnika, Moćnog Boga, Vječnog Oca, Princa Mira, Gospodara nad gospodarima, našeg velikog Otkupitelja, Dobrog Pastira, Lava iz Judinog plemena, posljednje žrtve – Božjeg Janjeta!

 

 

Ovaj je članak možda više formalan, ali mislim da će te blagosloviti kada vidiš našeg Spasitelja kako je skriven u Psalmima!

 

Psalam 22 je najviše citiran u Novom zavjetu.

Odmah nakon tog psalma, najviše je citiran Psalam 69.

Ovaj Psalam nazvan je proklinjući psalam jer govori o patnji, vapaju za pravdom i osudom.

 

Pogledajmo sada Psalam 69 zajedno i što možemo naučiti o Isusu našem Spasitelju.

 

Preklapanje Davidovog života i proroštva o Isusu u Psalmu 69

 

U Psalmu 69 David vapi Bogu da mu pomogne jer su ga neprijatelji preplavili.

Mrze ga bez razloga i vidjet ćemo da su i Isusa mrzili bez razloga.

 

David je gorio za Božjom slavom, baš kao i Isus kada je čistio hram i umjesto da moli za spas svojih neprijatelja, molio za njihovo uništenje.

 

Ovaj Psalam nije lagan za današnje vjernike, jer nam je zapovjeđeno da ljubimo naše neprijatelje. Ali, ovo nije bila osobna osveta neprijateljima.

David je tražio pravdu.

 

Pogledajmo pobliže kako je povezano s Novim zavjetom i Isusovim životom.

 

Isus u Psalmu 69

 

  1. Rečeno je da će svijet mrziti Isusa.

 

Psalam 69,4 kaže:

 

Brojniji su od vlasi na glavi mojoj oni koji me mrze nizašto.

 

 

Ovo je proroštvo ispunjeno u Ivanu 15,23-25:

 

 

Tko mene mrzi, mrzi i Oca mojega.

Da nisam među njima učinio djela koja nitko drugi nije učinio, ne bi imali grijeha.

A sada su i vidjeli i zamrzili i mene i Oca mojega.

Ali to biva da se ispuni riječ koja je zapisana u Zakonu njihovu: Zamrziše me nizašto.

 

 

  1. Rečeno je da će Isus očistiti hram.

 

Psalam 69,9 kaže:

 

Jer me izjede revnost za Dom tvoj, i poruge onih koji se tebi rugaju na me padoše.

 

 

Ovo je proroštvo ispunjeno u Ivanu 2,13-17:

 

 

A bijaše blizu židovska Pasha te Isus uzađe u Jeruzalem.

I nađe u Hramu prodavače goveda i ovaca i golubova te mjenjače gdje sjede.

I načinivši bič od užadi, sve istjera iz Hrama, i ovce i goveda.

I prosu novac mjenjačima i stolove isprevrta.

A prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde! Ne činite kuću oca moga kućom trgovačkom!«

I sjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjede me revnost za Dom tvoj.

 

 

 

  1. Rečeno je da će Isus patiti.

 

U Psalmu 69,9 kaže:

 

Jer me izjede revnost za Dom tvoj, i poruge onih koji se tebi rugaju na me padoše.

 

 

Ovo je proroštvo ispunjeno u Rimljanima 15,3:

 

 

Ta ni Krist ne ugodi sam sebi, nego kao što je pisano:

Poruge onih koji se tebi rugaju na me padoše.

 

 

 

 

  1. Rečeno je da će Isus na križu biti žedan.

 

Psalam 69,21 kaže:

 

I dadoše mi žuč za jelo, i u žeđi me mojoj octom napojiše.

 

 

Ovo je proroštvo ispunjeno u Mateju 27,34 i Ivanu 19,28-30:

 

 

Dadoše mu piti ocat pomiješan sa žuči.

I okusivši, ne htijaše popiti.  

Matej 27,34

 

 

Nakon toga Isus, kako je znao da je sve već svršeno,

reče da bi se ispunilo Pismo: »Žedan sam!«

Ondje dakle bijaše postavljena posuda puna octa.

A oni, natopivši spužvu octom, nataknu na izop pa prinesu njegovim ustima.

Kada dakle Isus uze ocat, reče: »Svršeno je!«

I prignuvši glavu, predade duh. 

Ivan 19,28-30

 

 

  1. Rečeno je što će biti s Isusovim neprijateljima.

 

Psalam 69, 22-23 kaže:

 

Stol pred njima nek im bude zamka,

i spokojstvo njihovo stupica!

Nek im potamne oči da ne vide, i bokove njihove rasklimaj zasvagda!

 

 

Ovo je proroštvo ispunjeno u Rimljanima 11,5-10:

 

Ako dakle i u sadašnje vrijeme postoji ostatak po izboru milosti.

A ako milošću, nije više po djelima;

inače milost nije više milost.

Ako pak po djelima, nije više milost;

inače djelo nije više djelo.

Što dakle?

Što Izrael traži, to nije postigao, ali izabrani postigoše,

a ostali otvrdnuše; kao što je pisano:

Dade im Bog duha omame,

oči da ne vide i uši da ne čuju sve do dana današnjega.

I David veli:

Neka im stol bude zamkom i stupicom i kamenom spoticanja i plaćom njihovom.

Neka im potamne oči da ne vide i leđa im zauvijek pogni.

 

 

 

  1. Rečeno je da će Juda izdati Isusa i pustošenje njegovog tabora.

 

Psalam 69,25 kaže:

Pust im bio tabor njihov,

u šatorima njihovim nitko ne stanovao!

 

 

Ovo je proroštvo ispunjeno u Djelima 1,15-20:

 

U te dane ustade Petar među učenicima (a bijaše naroda sve zajedno oko sto dvadeset duša) te reče:

»Ljudi! Braćo! Trebalo se ispuniti ono Pismo

koje na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi koji bijaše vođa onih što uhvatiše Isusa.

Jer ubrajao se među nas i zadobio udio u ovoj službi.

On dakle stekne imanje od plaće za nepravednost,

i strmoglavivši se, raspuče se po sredini te mu se prosu sva utroba.

I to postade znano svim stanovnicima Jeruzalema,

tako da se ono imanje njihovim jezikom prozva Akeldama, to jest Krvavo imanje.

Pisano je naime u Knjizi psalama: Pusta mu bila kuća i ne bilo stanovnikā u njoj!

I: Nadgledništvo njegovo neka uzme drugi!

 

 

Dvije lekcije koje možemo naučiti iz Psalma 69

 

 

  1. Božja Riječ je istina!

 

Kada nam se vjera trese, možemo se pitati je li sve u Pismu zaista istina.

Vidjeti Isusa u Psalmima podsjeća me koliko je Bog vjeran ne samo da ispuni proroštva stara stotine i tisuće godina kroz Isusa, već i one riječi koje govore o budućnosti koje čitamo u Pismu, sigurno će se isto tako ispuniti!

 

  1. Moramo voljeti svoje neprijatelje.

 

Čitajući Psalam 69 sigurno je da Dan suda dolazi. Jer znamo da taj dan dolazi, mi možemo voljeti naše nepriatelje i ispuniti ono što piše u Rimljanima 12.

 

Ako je moguće, koliko je do vas, sa svim ljudima budite u miru.

Ne osvećujte se, ljubljeni, nego dajte mjesta Božjem gnjevu;

jer pisano je: Moja je osveta, ja ću uzvratiti, govori Gospodin.

Stoga: Ako je gladan neprijatelj tvoj, hrani ga;

ako je žedan, poji ga.

Jer to čineći, ugljevlje ognjeno zgrćeš na glavu njegovu.

Ne daj zlu da te svlada, nego pobjeđuj zlo dobrim.

 

Vidjeti Isusa u mesijanskim Psalmima trebalo bi nam biti ohrabrenje u spoznaji da je Božja Riječ i danas istina! Proroštvo dokazuje da je Božja Riječ istina i možemo čvrsto stajati na Njegovoj Riječi. Pravda stiže i na kraju Bog će nagraditi one koji su vjerni.

 

 

Što je Bog rekao to će učiniti…

On će to učiniti!

Neka ti ova isitna donese mir. Nastavi vjerovati i pouzdati se!

Hodaj s Kraljem,

 

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: