Luka 17-24

Pokaj se i uči svoju djecu pokajanju

  

Satima koji su ga vodili do raspeća Isus je šutio. Ali sada On govori. I dok krvari od batinanja i žedan je od dugog hodanja do Golgote, obraća se ženama koje plaču i kaže:

“Kćeri jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego nad sobom plačite i nad djecom svojom! Jer, evo, dolazi vrijeme kada će se reći: ‘Blago nerotkinjama! Blago utrobama koje nisu rađale i sisama koje nisu dojile!’ Tada će se dovikivati gorama: ‘Padnite na nas!’ a brežuljcima: ‘Pokrijte nas!’ Ako se, dakle, tako radi sa zelenim drvetom, što će biti sa suhim?”

On im govori:
1. Ne plačite nada mnom. Isus nije želio da ga gledaju sa žaljenjem. On je znao za zadaću koju mora ispuniti na križu.
2. Plačite nad sobom i nad svojom djecom. Želio je da plaču nad svojim vlastitim grijehom koji je Njega poslao na križ. Plač ispunjen žaljenjem, osjećajem krivnje i kajanjem. Želio je da uvide da je narod koji je vikao “Raspni ga!” bio Njegov narod i ako njihova djeca imaju ista tvrda srca kao njihovi očevi, čeka ih strašna sudbina.
3. Rekao im je da će doći dan kada će oni koji nisu imali djece biti smatrani blagoslovljenima. Ovo je bila tako proturječna poruka ženama toga dana. U njihovoj kulturi biti nerotkinjom je bio znak nemilosti.
4. On naviješta dan kada će ljudi reći gorama “Padnite na nas!”

U Hošei 10:8 vidimo isto ovo proročanstvo:  ”Bit će razorene sramne uzvišice, grijeh Izraelov. Trnje će i čičak rasti po žrtvenicima njihovim. Tad će govoriti brdima:“Pokrijte nas!” i bregovima “Padnite na nas!”

A u Otkrivenju 6:15-17 vidimo isto proročanstvo:

Zemaljski kraljevi, velikaši, vojskovođe, bogataši, mogućnici, svi – robovi i slobodni – sakriše se po špiljama i gorskim pećinama, 16 govoreći gorama i pećinama: “Padnite na nas i sakrijte nas od lica onoga koji sjedi na prijestolju i od Janjetove srdžbe, jer dođe veliki dan njihove srdžbe, tko može opstati?

Živimo u kulturi koja naglašava Božju ljubav. I da – Bog je ljubav kao što stoji u Prvoj Ivanovoj 4:8.

Ali Bog je isto tako pravedan i Bog koji kažnjava, kako vidimo u Isusovim posljednjim riječima upućenima ženama.

Dok je nosio križ na svojim leđima zbog ljubavi prema ženama za koje je išao u smrt – govorio im je – i nije rekao “Volim vas!” nego ih je upozorio na sud koji dolazi.<

Oh, to je tako neugodno “upozoravati” ljude na nadolazeći sud. Znate da su propovjednici koji govore o paklu i vatri danas nepoželjni. Poruka milosti i ljubavi se naviješta i svakako  – Bog je pun milosti i ljubavi…ali pogledajte ponovo u Isusove posljednje riječi jeruzalemskim ženama.

To nisu lake riječi.

Reći ljudima istinu – nije uvijek lako govoriti ili primiti. Ali vjerujem da je Isus izgovorio ove riječi njima JER IH JE VOLIO! Želio je da dobiju ispravno shvaćanje svoga žalovanja. Ne trebaju gledati u Njega i plakati nad Njim nego nad vlastitim grijehom u svojim životima.

I ovdje ću malo zastati…

Znam, draga čitateljice, tvoj je dan tako pun. Neke od vas imate samo jednu minutu da pročitate ovu poruku na blogu i morate se vratiti poslu, čuvanju djece, ili vodi koja vrije na štednjaku.<

Ali ako bi samo 15 sekundi – zastala–

promislila –

ima li nešto u tvom životu za što se trebaš pokajati?

Možda si već ovoga jutra sagriješila?

Ili jučer, bio je težak dan – propustila si pouzdati se u Boga, ili ispuniti obećanje, ili si tračala, prigovarala ili izgubila živce.

Štogod da je – uzmi ovih 5 sekundi koje su preostale prije no što zatvoriš ovu poruku

– i pokaj se.


Sada idi  – i uči svoju djecu da se pokaju.
Hoda s Kraljem,
Courtney

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.