Ruta

Ruta – 4. dan – Mračni dani

Danas je naš posljednji dan pregleda. Sutra ćemo započeti sa proučavanjem Knjige o Ruti, stih po stih.

Ruta je živjela u jednom od Izraelovih najnižih duhovnih trenutaka.

Prema Ruti 1:1, kada se zbiva priča o Ruti?

Knijiga o Ruti prikazuje događaje koji su se zbivali za vrijeme vladavine sudaca, prije nego su nad Izraelom vladali kraljevi. Čak iako je Ruta u Bibliji kronološki nakon Sudaca, događaji su se u obje knjige zbivali istovremeno.

Suci su okvirno vladali od 1400. do 1050. godine prije Krista. Za događaje u Ruti se vjeruje da su se zbivali bliže početku tog perioda od 350 godina.

Kako Suci 21:25 opisuju kulturu u Izraelu za vrijeme vladavine sudaca?

Ako prođeš kroz Knjigu Sudaca, vidjet ćeš da je narod Izraela bio slabe vjere. Bili su neposlušni Bogu i nisu se držali nikakvih vrijednosti.

“Svatko je činio što je bilo pravo u njegovim očima.”

To su bili dani duboke tame.

U ovakvom kulturnom stanju vidimo živote Rute i Boaza koji su živjeli kao primjer poslušnosti, čistoće i vjere. Čak i u najmračnijim vremenima, Bog uvijek radi na srcima i životima onih koji su Njemu vjerni.

Pitanja za raspravu:

 Pročitaj 2. Timoteju 3:1-5. Misliš li da mi živimo u vremenu tame poput onog u doba sudaca? Objasni svoj odgovor.

Kako bi se onda mi kao kršćani trebali posvetiti življenju naših života, bez obzira na kulturne standarde?

 Naše vrijeme je paralelno vremenu sudaca jer danas svi čine što je pravo u njihovim očima. Moramo biti oprezni i živjeti poslušno prema Riječi Božjoj, kako bi mogli nastaviti primati blagoslove i uživati u našem odnosu s Bogom.

Moramo biti „svjetla“ u svijetu sve više punom „tame“.

Dok proučavamo Knjigu o Ruti, naučit ćemo da čak i usred naše duhovno pomračene i griješne kulture, mi kao sljedbenici Isusa Krista trebamo živjeti našu vjeru na slavu Božju. Naša krajnja nada je u našem Spasitelju i Otkupitelju, Gospodinu Isusu Kristu.

U Titu 2:11-14 kaže: “Jer pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi,koja nas odgaja da, odrekavši se bezbožnosti i svjetovnih požuda, poživimo razumno i pravedno i pobožno u sadašnjemu svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi puk izabran, revan u dobrim djelima.”

Jesi li odabrala slijediti Isusa?

 Ako nisi prihvatila Isusa Krista kao svog osobnog Spasitelja, priznaj svoje grijehe (1. Ivanova 1:9),vjeruj i prihvati Njega sada. Isus Krist je naša jedina nada!

Pomolimo se.

Dragi Oče nebeski,

 tako si dobar. Hvala ti na žrtvi tvoga Sina i na oproštenju mojih grijeha. Oprosti mi jer sam polagala povjerenje i nadu u krive stvari. Molim te, otvori moje oči i moje srce da mi tvoja Riječ bude jasna. Pomogni mi da te slušam i častim svojim životom. Promijeni me, da budem više poput tebe.

 Molim u Isusovo ime, amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.