Ruta

Ruta – 5. dan – Započnimo

U 1. poglavlju Rute, upoznati smo s dvije žene, dvije zemlje i dvije odluke. Priđi Bogu u molitvi, traži od Duha Svetog da ti otkrije Njegovu istinu dok proučavaš Njegovu riječ.

 Sada otvori svoju Bibliju na 1. poglavlje Rute. Polako pročitaj 1. i 2. stih te ih obilježi bojama. Obilježi ih narančastom jer ovi stihovi govore o povijesti, vremenu, prostoru i narodima.

Već smo ustanovili da se događaji u Ruti zbivaju u “u dane kad su vladali suci”. (Ruta 1:1) Narod Izraelov se strmoglavio nizbrdo jer “ Svatko je činio što je bilo pravo u njegovim očima.” (Suci 21:25)

Dok naša priča započinje u 1. poglavlju, dan nam je uvid u život četveročlane obitelji koja je živjela u Judi za vrijeme ovih mračnih dana kada su nad Izraelom vladali suci.

Prema Ruti 1:1, što se dogodilo u Judi da bi natjeralo čovjeka i njegovu obitelj da napuste svoju domovinu i otputuju u stranu zemlju te da se tamo zadrže?

Mora da je bila teška glad koja je natjerala obitelj da napuste svoj dom i odu živjeti u Moab.

Ponekad u Starom Zavjetu, vidimo kako Bog uskraćuje kišu što prouzrokuje sušu. To bi onda dovelo do gladi u Izraelu jer su ljudi bili neposlušni Božjem zakonu. Bog bi iskoristio tu glad da ukori ili sudi Njegovom narodu, da ih vrati sebi u pokanjanju. Primjer ovoga se može vidjeti u 1. Kraljevima 17-18, za vrijeme Ilijinih dana.

Glad se mogla pojaviti i zbog drugih razloga. Molim te pročitaj Suce 6:1-6. Što je, prema ovim stihovima, uzrokovalo glad u Izraelu?

Još jednom, u ranim danima vladavine sudaca, sinovi Izraelovi su činili što je zlo u očima Gospodnjim. To je uzrokovalo vojnu agresiju i rat. Midijanci bi napali, opustošili zemlju i njene urode, što bi Izraelcima ostavilo jako malo hrane.

Pobožni ljudi su ispaštali jednkao kao i oni koji to nisu bili.

Prema 1. stihu, iz kojeg grada u Judi je bila ova obitelj?

Bethlehem je bio okružen poljima žita, odakle mu dolazi i ime koje znači „Kuća kruha“. Ali, nije bilo kruha u Bethlehemu u to doba.

Bethlehem se nalazio na teritoriju koji je dan plemenu Juda, oko 10 kilometara južno od Jeruzalema. Upoznati smo s ovim mjestom jer je to rodni grad Isusa Krista.

Ova četveročlana obitelj je napustila Bethlehem i putovala za Moab koji se nalazio na istoku s druge strane Mrtvog mora, udaljen otprilike 80 kilometara. Očito je da nije bilo gladi u Moabu i obitelj je vjerojatno planirala samo privremeno boraviti u Moabu dok glad u Judi ne završi. Vidjeli smo da su Moapci tlačili Izrael i da su oni bili narod idolopoklonika.

Kako Bog opisuje Moab u Psalmu 60:8? (Ponavlja se u Psalmu 108:9)?

U Amplified prijevodu kaže da je Moab njegova posuda za prati noge, što znači da je dostojan samo najnižeg oblika službe.

Bog podsjeća i ohrabruje narod Izraelov, govoreći im da je On u posjedu zemlje i da je On suvereni vladar naroda.

Prema 2. stihu, koja su imena članova obitelji koja se seli u Moab?

Hebrejska imena uglavnom nose nekakvo značenje.

Elimelek, očevo ime, znači “moj Bog je moj Kralj”, što je svjedočanstvo njegove vjere u Boga.

Noemi, majčino ime,znači “ljupka, ugodna.”

Imena sinova, Mahlon i Kilion znače “bolesni, slabašnii “onaj koji čezne i vene”. Imena sinova mogu značiti da su bili bolesni, slabi i nemoćni.

U 2. stihu nam kaže da su bili Efraćani, što znači “plodno mjesto.” Ovako su se zvali ljudi koji su dolazali s područja Bethlehema i Efrata.

Pitanja za raspravu:

 Noemi je slijedila svog muža koji je iz Obećane zemlje išao u stranu zemlju stranih običaja. Što misliš kako se ona osjećala u toj novoj zemlji?

 Izbor Noeminog muža ju je doveo do nestabilnosti. Jesi li ikada patila zbog nečijih odluka? Kako ti je Bog pomogao u tvojoj patnji?

 Ljubav našeg Boga je konstantna i nepromjenjiva. Čak i u našim najtežim trenutcima, On je tu s nama i brine o nama. Ponekad, mi ne možemo vidjeti što slijedi i kako će se On pobrinuti za naše potrebe i riješiti naše probleme. Ali, On je tu. Iako ova knjiga u Bibliji nosi Rutino ime, ovo je ujedno i priča o Noemi i kako se Bog s ljubavlju pobrinuo za nju. Bog se brine za najmanje od nas.

Nastavi imati povjerenja u Boga. On te voli!

“Bog nam je utočište i snaga, pomoć lako dostupna u nevoljama.’

Psalam 46:1

Završimo naš tjedan proučavanja Biblije u molitvi.

Dragi Oče nebeski,

 hvala ti na tvojoj Riječi i na onome što si me naučio ovaj tjedan. Pomozi mi da primijenim ono što sam naučila. Hvala ti jer brineš o meni s ljubavlju i jer si uvijek prisutan u mom životu. Pomozi mi da te slijedim i da imam više povjerenja u tebe.

 U snažnom imenu Isus, amen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.