Ruta

5. tjedan – Ruta 3. dan – Dostojan je Jaganjac!

Počnite s molitvom.

Jučer smo potražili prvu kvalifikaciju otkupitelja-rođaka i kako je Isus ispunio tu kvalifikaciju. Danas ćemo potražiti drugu kvalifikaciju.

Sjećate li se kada je Boaz otišao bližnjem rođaku i ponudio mu zemlju i Rutu? Taj je čovjek odbio ponudu. Sjećate li se imena tog čovjeka?

Nema imena.

Ime mu je zauvijek zaboravljeno. Nije bio spreman žrtvovati kupnju zemlje koja je uključivala Rutu i Naomi.

Ali Boaz je bio spreman!

Bez obzira na cijenu i bez obzira na to kako bi to utjecalo na njegovu reputaciju, Boaz je bio spreman na žrtvu da preuzme Rutu i Naomi i njihovu zemlju. Na isti način, Isus je spreman nas otkupiti, bez obzira na cijenu!

Rimljanima 5,6-8 kaže:

„Jer je Krist, dok mi još bijasmo nemoćni, u pravo vrijeme umro za bezbožnike. Ta jedva bi tko za pravedna umro; jer za dobra bi se možda tko i odvažio umrijeti. A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što, još dok bijasmo grješnici, Krist umrije za nas.“

Ljubav koju Isus ima za nas je duboka požrtvovna ljubav. Toliko ste voljeni!

Pogledajmo drugu kvalifikaciju rođaka-otkupitelja.

Vratite se na vašu lekciju od jučer. Koja je druga kvalifikacija?

Sada pročitajte Postanak 1,1 i 26-28. Kome pripada zemlja i tko bi trebao upravljati ili vladati nad njom?

Zemlja pripada Gospodinu jer je Bog stvorio nebesa i zemlju i sve što je u njoj, ali Bog je čovjeku dao odgovornost da gospodari zemljom.

Pročitajte Postanak 3,1-7; 22-24 i Rimljanima 5,12. Bitka je započela u Edenskom vrtu. Tko je ušao u vrt donijevši grijeh i smrt, i koje su posljedice čovjekove neposlušnosti?

Zmija, manifestacija Sotone, (Otkrivenje 12,9), ušla je u vrt i kušala ženu da sagriješi i pojede zabranjeni plod sa stabla spoznaje dobra i zla. Eve je jela i dala Adamu koji je također jeo plod. U ovom trenutku čovjek je pao, a grijeh i smrt ušli su u svijet.

 

Bog je izbacio Adama i Evu iz Edenskog vrta zbog njihove grešnosti.

Što saznajemo u 1. Ivanovoj 5,19? Tko danas vlada zemljom?

Znamo da zemlja s pravom ne pripada Sotoni, već Gospodinu koji ju je stvorio.

Pročitajte Otkrivenje 5,1-14. Ovo ćemo detaljnije pogledati kasnije u našem proučavanju, ali u budućnosti, tko će otkupiti zemlju i preuzeti ju od Sotone?

Vjeruje se da zapečaćeni svitak u Otkrivenju, kojeg je Lav iz Judina plemena (Jaganjac Božji koji je zaklan od postanka svijeta) uzeo iz desnice Boga, predstavlja naslovno djelo na zemlji.

Isus Krist je jedini koji je dostojan uzeti svitak, otkupiti zemlju i preuzeti ono što je izgubljeno pod Adamom. To će zaustaviti sotonsku vlast nad zemljom. Isus će otkupiti zemlju i upravljati i vladati nad njom.

Pogledajte Otkrivenje 5,9-10 i Otkrivenje 20,4-6. Tko će također upravljati i vladati s našim rođakom-otkupiteljem, Isusom Kristom?

Vjernici će upravljati i vladati s Kristom kao je Bog prvotno zamislio. Vratit će nam se ono što je izgubljeno pod Adamom.

Pitanje za razgovor:

Je li vaše srce trenutno poskočilo zbog svih tih poveznica između Rute i Boaza, Isusa i nas? Podijelite kako se osjećate i kako vam Bog izravno govori kroz svoju Riječ.

Nadam se da vas je današnje čitanje posve ispunilo nadom! Jednostavno osjećam strahopoštovanje prema tome kako je Bog izveo ovu sliku svoje duboke ljubavi prema nama.

Slavite Njegovo sveto ime!

„Dostojan je Jaganjac zaklani primiti silu, i bogatstvo, i mudrost, i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov!“

Otkrivenje 5,12

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jordan Hicks Womens Jersey