Ti si voljena

Vrijeme je za uklanjanje prepreka i obnavljanje ljubavi


Vrijeme je za uklanjanje prepreka i obnavljanje ljubavi
O sebi sam uvijek razmišljala kao o dobroj susjedi.
Rano u našem braku, kad je život bio još svjež, nedirnut i u najvećoj mjeri bez ometanja, u slobodno vrijeme pekla sam pite. Puno pita. No, isprva nisam bila dobra u tome, ali se sjećam odlučnosti za savladavanjem takve kulinarske vještine kao mlada žena, pa sam mijesila i razvlačila tijesto sve dok nije ispalo dobro.
Neću zaboraviti trenutak kad sam prvi put svoju pitu darovala. Nesigurno samo koračala do kuće gdje je žena upravo izgubila svog muža; soba je bila prepuna djece, a njihov otac otišao puno prije nego je ovaj svijet smatrao da je vrijeme. Teška tuga preuzela je njihov dom tog dana, a ja nisam imala prave riječi. Nježno sam pokucala na vrata, predala pitu i molila da sadržaj tog tanjura nekako prenese dubinu ljubavi i suosjećanja u mom srcu. Kako je vrijeme prolazilo moje su pite odlazile u ruke nekoliko drugih ljudi bliskih meni – ponekad u slavljenju sretnih stvari kao rođendana i beba, a nekad u pokušaju ohrabrivanja zbog bolesti ili tuge. Moj suprug je znao reći da svi svjetski problemi ne mogu biti riješeni sa pitom, a ja bi mu odgovarala da je to ipak dobar početak. 
O sebi sam uvijek razmišljala kao o dobroj susjedi, sve dok moj susjed nije tako razmišljao. 
Rano jedne godine trebali smo se useliti u naš prvi dom. Ono slobodno vrijeme ispunjeno razbibrigom pečenja pita polako je bilo preuzeto zahtjevnim poslovima, računima i odgovornostima koje su se povećavale. Godine o kojima smo sanjali sad su bile tu, a ipak nekako se nisu činile toliko sneno uz šuljanje i pritiskanje tereta svijeta na nas.
Stigao je jedan ljetni vikend, suprug u temperaturi, tast koji nam je htio milostivo pomoći pokositi preveliku travu. Samo, trava nije letjela na pravu stranu dvorišta i ulozi su se odjednom povećali.
Doslovno.
Zelena metalna ograda, zabila se ljutito u zemlju usred malog puteljka koji je spajao susjedov travnjak s našim. Oh, naš susjed nije trebao prozboriti ni riječ. Ograda je prenijela poruku jasno i glasno tog dana: neodobravanje s namjerom da se kosilica i naši životi odvoje te da nam se putovi više ne spajaju. Nije bila više bitna ni visoka temperatura, ni dobre namjere tasta. Činilo se prekasno sve to objašnjavati. Prepreke su već bile podignute.
 
Sve u nama htjelo je uzvratiti udarac. Da se objasnimo. Da ukažemo na njegovo smiješno ponašanje u ljutnji i nedostatak suosjećanja. Da ga podsjetimo da je život kratak i da je to samo trava, za ime svijeta!
Umjesto toga, izabrali smo ljubav.
Moj suprug napisao je predivno pismo isprike, priznajući susjedove napore u održavanju savršenog travnjaka i hvaleći njegove vrtlarske vještine. Divio se njegovoj radnoj etici i ponosu zbog njegova doma, odličnoj brizi. Tylerove riječi su bile pune poniznosti, obazrivosti, želje da se stvari isprave, što god je trebalo. 
A ja sam ispekla pitu. Haha. Smatram da pite ne rješavaju svjetske probleme, ali su dobro mjesto za početak.
Naša isprika je dočekana sa suzama i sramom od susjede. Naša isporuka otvorila je vrata da s nama podijeli neke boli kroz koje je prolazila, a nama je otvorila vrata da ljubimo poput Isusa. I iako susjed nikad glasno nije spomenuo nesuglasicu, ograda se vratila na mjesto. Sve se vratilo na svoje mjesto i odnosi su krenuli putem popravljanja.
____________________________
Prije nekih dvije tisuće godina, prepreka je bio naš grijeh. Čovjek je stvorio razdor u Vrtu toliko razdoran da nas je odvojio od Boga. Voće se pojelo. Prepreka grijeha je podignuta. A Bog je bio jasan: svetost neba ne može biti okaljana našim propalim stanjem. Mogao nas je kazniti zauvijek. Povući crtu. Okrenuti se od nas.  
Ali umjesto toga, odabrao je ljubav.
A ona je značila žrtvu. Značila je preći crtu i ponor i preuzeti krivicu. Ali Isus je otišao na križ ponizno i milostivo, inicirajući prvi korak, zbog poslušnosti Ocu i njegove ljubavi prema tebi i meni. Prihvaćanjem dara milosti, prepreke se miču a on ima silu pomiriti nas i dovesti u pravi odnos s Bogom. 
Predivna, nemjerljiva milost, sve zbog Božje trajne, neposustajuće, otkupljujuće, vječne ljubavi. 
Božja ljubav sve mijenja. Mijenja kritičan ishod naše vječnosti, sve, čak i način kako ljubimo naše susjede, u lošim danima. Ima moć promijeniti nas ako to dozvolimo.
Ljubav je temelj za otkupljenje svijeta natrag našem predragom Ocu. Bog koristi uobičajene ljude koji obznanjuju njegovu ljubav. On nas je ljubio a mi smo blagoslovljene i otkupljene ozdravljujućom, utješnom i uvijek prisutnom ljubavi. I tad, iz zahvalnosti, mi odabiremo biti ta vrsta ljubavi u svijetu u kojem živimo. ~ Sally Clarkson – Ti si voljena, str. 127
Ne trebamo sve znati i svi svjetski problemi neće odmah nestati. Ali Božja ljubav je temelj na kojem se počinje i gradi. Život je kratak. Hoćemo li odabrati voljeti Boga i voljeti ljude sa svime što imamo, prije nego bude kasno?
{Ti si voljena}.
Sad je vrijeme da se uklone prepreke i obnovi ljubav. 
“A sada ostaje: vjera, ufanje i ljubav.
Ali najveća među njima je ljubav.”
~ 1 Korinćanima 13:13

Kod njegovih nogu,
Whitney

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jordan Hicks Womens Jersey