Ruta

4. tjedan – Ruta – Čekanje na Gospodina

Započnimo u molitvi.

 Polako pročitaj i obilježi bojama Rutu 3:10-18.

 Danas ćemo završiti proučavanje 3. poglavlja i već možemo čuti svadbena zvona kako počinju zvoniti! Na kraju poglavlja, vidjet ćemo Rutu, Noemi i Boaza kako čekaju na Boga da riješi pitanje Rutinog braka. Ovo će biti Rutine i Noemine posljednje riječi jer više neće progovoriti u ovoj knjizi.

Pogledaj 10. stih.

Koja je bila Boazova reakcija na Rutinu prosidbu? J li Boaz razumio što je ona tražila?

Boazu je bilo drago što je Ruta tražila od njega da ju otkupi i oženi. U 10. stihu, pohvalio je njeno milosrđe i blagoslovio je, kao što je i prije u Ruti 2:12.

Ponovno se Ruti obratio sa „kćeri moja“, što upućuje na razliku u godinama. Još jasnije postaje kada ju je Boaz pohvalio jer nije išla za mladićima, bili oni siromašni ili bogati, nego se htjela udati za starijeg Boaza.

U 10. stihu, Boaz je pohvalio Rutu, govoreći: „Ovo posljednje milosrđe što si ga iskazala je veće od prvog.“ Što misliš da je ova izjava značila?

Rutina odluka da služi Noemi, svoju svekrvu, bila je njeno „prvo“ milosrđe. A „posljednje“ milosrđe je bilo veće; njena želja da služi Boazu kao njegova buduća žena.

U 11. stihu, Boaz je umirio Rutine strahove. Što joj je Boaz obećao i zašto?

Boaz je obećao Ruti da će učiniti sve što je tražila od njega jer je sav puk Bethlehema znao da je Ruta „vrsna žena.“ Ruta je bila žena izvrsnosti, vrsnog i plemenitog karaktera.

Zanimljivo je primijetiti da je u Ruti 2:1 iskorišten isti opis za Boaza, gdje je opisan kao „vrsni čovjek.“

Boaz i Ruta su bili savršeni par.

On je bio „vrsni čovjek“, a ona je bila „vrsna žena.“

Pitanja za raspravu:

 Mudre Izreke 31:10-31 opisuju vrsnu ženu. Pročitaj ove stihove te usporedi osobine i radnje žene iz Mudrih Izreka 31 sa svojima. Postoje li neke osobine na kojima moraš raditi?

 Kao žene, moramo zapamtiti da nas Bog voli. Svaka žena koja se boji

Boga te ponizno i poslušno hoda s Gospodinom je „vrsna žena.“

Molimo se da nam Bog pomogne da rastemo u našoj ljubavi za Njega i da služimo onima koje dovede u naš život. I neka sve što činimo slavi Njega jer je On dostojan slave.

 “Dostojan si, Gospodine, primiti slavu i čast i silu! Jer ti stvori sve i zbog tvoje volje jest i bi stvoreno!”
(Otkrivenje 4:11) 

 Prema 12. stihu, prije nego što je Boaz mogao otkupiti Rutu, trebao je riješiti jedan problem. Koji je to bio problem?

Svadbena zvona više ne zvone! Postoji problem. Ima još jedan otkupitelj, rod bliži od Boaza. Ovaj rođak imao je pravo na Rutu i Elimelekovu zemlju prije Boaza.

Pitamo se je li Noemi znala za ovog bližeg rođaka koji je mogao biti otkupitelj. Biblija nam ovo ne kaže.

Jer je Boaz bio čestit čovjek, on je poštovao tog rođaka i prihvatio je da on ima pravo prije njega. Boaz je morao popričati s ovim bližim rođakom sljedeće jutro.

Prema 13. stihu, ako ovaj bliži rođak nije htio otkupiti Rutu, što joj je Boaz obećao?

Izraz „tako živ bio Gospod“ je najsvečanija i obvezujuća zakletva koju je Židov mogao dati. Boaz je obećao da će se brinuti za Rutu i Noemi ako bliži rođak ne bi bio voljan otkupiti Noeminu zemlju i oženiti Rutu.

Prema stihovima 14-17, kako je Boaz dokazao svoje poštenje i pravedni karakter?

Boaz je štitio Rutin glas, kao i vlastiti. Nije htio dati ikome mogućnost da stvori loše mišljenje ili ogovara Rutu.

Dok je Ruta odlazila, Boaz je pokazao svoju velikodušnost i dobrotu njoj tako što joj je dao 6 mjerica ječma da ih da svojoj svekrvi. Boaz nije htio da se Ruta vrati praznih ruku svojoj svekrvi. Moguće je da je na ovaj način pokazivao da će ispuniti svoje obećanje kako će se pobrinuti za njih ako bliži rođak to odbije učiniti.

Nakon što je Ruta podijelila s Noemi sve što se dogodilo, što joj je Noemi savjetovala u 18. stihu?

Noemi je rekla Ruti da „pričeka“ da Boaz ispuni svoje obećanje. Noemi je bila dobro upoznata s Boazovom pravednosti i da je on bio čovjek djela, ne riječi. Uvjeravala je Rutu da se Boaz neće odmarati dok ne ispuni svoje obećanje taj dan.

I tako završava ovo poglavlje. S osjećajem iščekivanja jer je Noemi znala, bio to Boaz ili bliži rođak, da će sutra biti dan Rutinog otkupljenja!

Zanimljivo je primijetiti da u Ruti 3:3 Noemi govori Ruti da „ide“ na gumno te večeri, ali u 18. stihu, Noemi joj govori da „pričeka“. One su djelovale. Učinile su sve što se mogle. Sada je Ruta mogla samo strpljivo čekati na Gospodina da djeluje kroz Boaza. Samo je taklo mogla vidjeti kako će stvari završiti.

Zaključak ovdje je da postoji vrijeme za djela i postoji vrijeme za čekanje. Što nam Propovjednik 3:1-8 kaže?

Propovjednik 3:1 kaže da svaki posao pod nebom ima svoje vrijeme. Sve ima svoje doba, prigodno vrijeme za djelovati i vrijeme za čekati. Svaki se događaj događa u svoje vrijeme.

 Jesi li trenutno u Božjoj čekaonici? Čekaš li da Bog ispuni tvoje molitve? Koliko ti je teško čekati na Boga?

David kaže u Psalmu 27:14:

“Čekaj na Gospoda, ojunači se, i osnažit će srce tvoje! Da, čekaj na Gospoda!”

 Što god čekaš danas, ustraj.

Budi jaka.

Budi hrabra.

Nemoj trčati pred Boga, čekaj na Gospodina. On te voli!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Jordan Hicks Womens Jersey